Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwil

Safbwynt cyflogwr

EADS

Ian Robertshaw
Rheolwr Adnoddau Dynol

"Mae EADS wedi bod yn llwyddiannus wrth recriwtio ôl-raddedigion o Brifysgol Caerdydd ers llawer o flynyddoedd. Mae gan y cwmni gysylltiadau cryf â’r Brifysgol a Llywodraeth Cymru gan gynnwys y Sefydliad ymchwil a thechnoleg a lansiwyd yn ddiweddar. Gan ddod â chyfleoedd byd-eang i stepen drws Caerdydd, gyda swyddfeydd o Gasnewydd i New Delhi a Barcelona i Beijing, mae EADS yn gwmni technoleg dynamig gyda chynhyrchion yn ymestyn o'r Airbus A380 anferth i deulu arbenigol o ddyfeisiau cryptograffeg: Ectocryp.

"Drwy'n rhaglenni arobryn i raddedigion a phrentisiaid, mae EADS yn cynnig cyfle i aros yn lleol ar ddechrau eu bywydau gwaith prysur i fyfyrwyr Caerdydd. Mae’r cwmni’n cydnabod ansawdd uchel myfyrwyr o Gaerdydd ac am barhau i recriwtio o’r Brifysgol. Mae gen EADS, fel y Brifysgol, berthynas iach â Llywodraeth Cynulliad Cymru. Dyma enghraifft berffaith o lywodraeth leol, addysg a diwydiant yn gweithio gyda’i gilydd mewn partneriaeth flaengar."

Ôl-raddedigion