Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwil

Safbwynt myfyriwr graddedig

Cameron Hudson
Doethuriaeth, Ysgol Optometreg

Cameron Hudson

"Ar ôl graddio o’r ysgol yn 2008, roedd fy antur gyntaf yn golygu trefnu a chwblhau taith elusennol ac ymchwil i Begwn y De. Ers hynny rwyf wedi bod yn rheolwr gwasanaethau proffesiynol gydag un o ddarparwyr uchaf y DU o lawdriniaeth blygiannol ac ar hyn o bryd fi yw Pennaeth Materion Proffesiynol, y DU ac Iwerddon, i un o gwmnïau mwyaf blaenllaw'r byd ym maes gweithgynhyrchu cynhyrchion llawfeddygol, fferyllol a gofal golwg. Rwyf wedi bod yn ffodus i gynnal perthynas waith dda gyda’r ysgol tan nawr yn fy swydd gyfredol ac rydym yn gweithio ar hyn o bryd ar sawl prosiect cydweithredo.

"Heb os nac oni bai bu’r pedair blynedd o astudiaeth ôl-raddedig ymhlith y rhai mwyaf defnyddiol, pleserus a heriol yn fy ngyrfa hyd heddiw. At hyn, mae’r profiadau a enillwyd yn ystod y cyfnod hwn wedi agor drysau a chreu cyfleoedd a fyddai wedi bod yn amhosibl cyn hynny."

Ôl-raddedigion