Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwil

Mathau o raddau ymchwil

Mae graddau ymchwil yn golygu astudiaeth drylwyr o faes penodol.

Rydym yn cynnig pum math o radd ymchwil:

  1. Graddau Doethur (PhD)
  2. Doethuriaethau Proffesiynol (EdD, DClinPsych, EngD etc)
  3. Doethur Meddygaeth (MD)
  4. Gradd Meistr drwy raddau Ymchwil (MPhil, MRes)

Mae cyfleoedd ar gyfer ymchwil a oruchwylir ar gael ym mhob ysgol. Mae manylion manwl o bob gradd ymchwil ar gael drwy ddefnyddio'r Canfyddydd Cyrsiau.

Bydd y math o ymchwil rydych yn ei wneud yn wahanol yn dibynnu ar p'un a ydych yn astudio o fewn y gwyddorau sy'n seiliedig ar labordy neu'r dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol.

Ôl-raddedigion