Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwil

Gradd Meistr drwy raddau Ymchwil

Meistr Athroniaeth (MPhil)

Yn debyg i Ddoethur Athroniaeth (PhD) ond yn llai dwys oherwydd llai o hyd.

Mae graddau MPhil yn para am flwyddyn fel arfer (llawn amser, dwy flynedd yn rhan-amser) ond mae'n bosibl ymestyn hyn mewn rhai achosion.

Mae cyfleoedd MPhil ar gael mewn nifer o Ysgolion Academaidd ac mae’n bosibl pori trwyddynt gan ddefnyddio ein Canfyddydd Cyrsiau.

Meistr Ymchwil (MRes)

Rhaglen un flwyddyn sy’n darparu hyfforddiant mewn dulliau ymchwil gan gynnwys y cyfle i archwilio, dadansoddi a defnyddio’r hyn a ddysgwch.

Mae’r rhaglen MRes yn cyfuno elfennau a ddysgwyd ac ymchwil, gan ddarparu gwybodaeth gadarn gyda phrofiad wrth baratoi ar gyfer gyrfa ymchwil. Gall weithredu fel sylfaen werthfawr ar gyfer symud ymlaen i PhD.

Rydym yn cynnig graddau Meistr Ymchwil yn y meysydd canlynol:

Meistr Gwybodaeth (MSc) mewn Dulliau Ymchwil

Gradd un flwyddyn a addysgir yn darparu hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil. Mae’r rhaglen yn cyfuno elfennau a ddysgir ac elfennau ymchwil, ac mae'n cynnwys cyflwyno traethawd estynedig sy'n cynnwys rhywfaint o wreiddioldeb.

Rydym yn cynnig un MSc mewn dulliau ymchwil:

Ffeithiau allweddol

MPhil
Duration Llawn amser 1-2 years
Rhan amser up to 3 years
Thesis up to 50,000 words
MRes
Duration Llawn amser 1 years
Rhan amser n.a.
Dissertation up to 20,000 words
MSc mewn Dulliau Ymchwil
Duration Llawn amser 1 years
Rhan amser 2 years
Dissertation up to 20,000 words

Ôl-raddedigion