Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwil

Doethur Meddygaeth

Mae Doethur Meddygaeth (MD) ar gael i ymarferwyr meddygol cymwys ac mae'n para am gyfnod o ddwy flynedd (tair blynedd yn rhan-amser).

Mae’r prosiect ymchwil ar yr un lefel â Doethur Athroniaeth ond mae’r cwmpas yn llai.

Mae'r Ysgol Feddygaeth yn cynnwys nifer o gyfleoedd ar gyfer Graddau MD.

Ffeithiau allweddol

Duration Llawn amser 2 years
Rhan amser 4 years
Thesis up to 60,000 words

Ôl-raddedigion