Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwil

Cefnogi’ch ymchwil

The Graduate Centre 500x280 Mae Canolfan y Graddedigion yn gweithredu fel canolfan i ôl-raddedigion o bob disgyblaeth

Fel myfyriwr ôl-raddedig byddwch yn mwynhau’r un buddion â myfyrwyr eraill a rhagor o gefnogaeth a gwasanaeth penodol i chi:

Buddion a chymorth

Cafodd ein cefnogaeth ar gyfer ymchwilwyr ôl-raddedig ei chynnwys ar restr fer 2010 gwobr Addysg Uwch y Times yn y categori “Cefnogaeth Ragorol i Ymchwilwyr sy’n Dechrau eu Gyrfa”.

Mae rhai o'n myfyrwyr ôl-raddedig presennol yn siarad am y gefnogaeth a'r cyfleusterau sydd ar gael iddynt.

THE Awards 2010

Wedi’i gynnwys ar restr fer 2010 gwobr Addysg Uwch y Times yn y categori Cefnogaeth Ragorol i Ymchwilwyr sy’n Dechrau eu Gyrfa

Ôl-raddedigion