Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwil

Goruchwylwyr

Mae prif oruchwyliwr yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr ymchwil ac o leiaf un ail oruchwyliwr neu gyd-oruchwyliwr.

Prif oruchwyliwr

Mae eich prif oruchwyliwr yn darparu cefnogaeth ac arweiniad ar gyfer eich prosiect ymchwil, mae’n cynnig cyngor a chyfarwyddyd arbenigol, a bydd yn eich annog i wireddu’ch potensial llawn.

Cyn gwneud cais i wneud gradd ymchwil, mae’n ddoeth nodi prif oruchwyliwr posibl, trafod y prosiect ymchwil gydag ef a dod i’w adnabod.

Ail oruchwylwyr

Yn dibynnu ar y prosiect ymchwil, mae ail oruchwylwyr neu gyd-oruchwylwyr yn gysylltiedig oherwydd bod ganddynt wybodaeth a sgiliau perthnasol.

Neu fel arall, maent yn rhywun y gallwch gyfeirio materion academaidd a phersonol cyffredinol atynt ac mae’n bosibl cyfeirio atynt fel ymgynghorydd, mentor neu diwtor personol.

Coleg Graddedigion y Brifysgol

Cefnogir goruchwylwyr gan Goleg Graddedigion y Brifysgol (UGC) er mwyn sicrhau profiad ymchwil o safon. Ewch i safle Canolfan Graddedigion y Brifysgol i gael rhagor o fanylion.

Ôl-raddedigion