Skip to content
Skip to navigation menu

English

Coleg Graddedigion y Brifysgol

Mae ein Coleg Graddedigion y Brifysgol yn cefnogi gwaith ein Hysgolion Academaidd a goruchwylwyr i ddarparu profiad gwell ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig.

THE Awards 2010

Wedi’i gynnwys ar restr fer 2010 gwobr Addysg Uwch y Times yn y categori Cefnogaeth Ragorol i Ymchwilwyr sy’n Dechrau eu Gyrfa

Training in a classroom

Hyfforddiant a datblygiad

Mae ein rhaglen hyfforddi helaeth yn helpu myfyrwyr i berffeithio’u sgiliau ymchwil a gwella eu cyflogadwyedd.

Coffee lounge in the Graduate Centre

Cyfleusterau o’r radd flaenaf

Yng Nghanolfan y Graddedigion mae cyfle i gymysgu gyda myfyrwyr o ddisgyblaethau eraill, i ymlacio yn y lolfa goffi neu i ddefnyddio'r cyfrifiaduron ac ardaloedd astudio.

Our PGMDE Quality Assurance team

Sicrwydd ansawdd

Mae ein staff yn glynu wrth god ymarfer llym a gall ein myfyrwyr leisio eu barn mewn amrywiaeth o ffyrdd.

Architect's drawing of new Hadyn Ellis building

Adeiladu ar gyfer y dyfodol

Rydym yn gwella’r capasiti ar gyfer graddau ymchwil drwy sicrhau’r cyfleoedd cyllido gorau posibl, yn fewnol ac yn allanol

I gael mwy o wybodaeth ewch i wefan Coleg Graddedigion y Brifysgol

Ôl-raddedigion