Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwil

Pam ymchwil ôl-raddedig?

Mae Archaeoleg a Chadwraeth Caerdydd yn cynnig profiad ymarferol ar gloddiadau ac yn y labordai Mae Archaeoleg a Chadwraeth Caerdydd yn cynnig profiad ymarferol ar gloddiadau ac yn y labordai

Mae ymgymryd ag ymchwil ôl-raddedig ar ôl eich gradd yn caniatáu i chi:

  • ddatblygu gwybodaeth ac arbenigedd mwy arbenigol
  • gwneud cyfraniad gwerthfawr i wybodaeth newydd
  • gwella eich rhagolygon gyrfa  
  • datblygu sgiliau newydd a’r gallu i ddatrys problemau

Gall hefyd fod yn rhagofyniad ar gyfer llawer o lwybrau gyrfaol. Er enghraifft, fel arfer mae Doethuriaeth yn hanfodol ar gyfer gyrfa academaidd neu ar gyfer swydd wyddonol gyda chwmnïau ymchwil.

Y tu allan i fyd academaidd a gwyddoniaeth, caiff y sgiliau ac arbenigedd y byddwch yn eu hennill o ymchwil ôl-raddedig eu trysori'n fawr ac yn aml gallant arwain at swyddi rheoli neu swyddi uwch eraill.

Mae cynnal ymchwil ar lefel ôl-raddedig hefyd yn gyfle cyffrous a gwerth chweil i archwilio rhywbeth yn drylwyr iawn.

"Roedd bod yn gallu adrodd canlyniadau sylweddol ac ymestyn y modelau damcaniaethol i gynnwys fy nghanfyddiadau’n wefr fawr imi ac yn gwneud fy ngwaith yn hollol werth chweil! Daeth y peth gorau oll lai na dwy flynedd wedyn, pan roeddwn i’n llwyddiannus yn fy ymdrech cyntaf i gael dyrchafiad i Uwch Ddarlithydd. At hynny, mae dwy o’m herthyglau a oedd yn dibynnu’n uniongyrchol ar fy ngwaith ar gyfer y Ddoethuriaeth wedi cael eu derbyn gan gylchgronau, mae’r wasg wedi ymdrin â’m gwaith, ac rwyf wedi cael y cyfle i fynychu a chyfrannu at seminarau diwydiannol. Felly oedd e werth y gwaith caled? Oedd, yn bendant!"

Fiona Davies, cyn fyfyrwraig Doethuriaeth

Richard Bloor, PhD Social Sciences, 200x112

Do a PhD because you love the subject

Richard Bloor
PhD Social Sciences

Ôl-raddedigion