Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyrsiau a Addysgir

Gallwch ddewis o blith mwy na 200 o raddau Meistr, diplomâu a thystysgrifau a addysgir.

Beth bynnag y byddwch yn ei astudio, cewch brofiad a fydd yn eich ysgogi ac yn eich herio sy’n darparu datblygiad personol a gwelliant posibl i'ch gyrfa.

Pam Caerdydd?

Lecture in progressDarlith gartrefol yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Pori cyrsiau fesul enw

I gael A i Y o’n cyrsiau, ewch i’n Canfyddydd Cyrsiau.

Rhagolygon gyrfa

Enhance Gwellwch eich cyflogadwyedd gyda chymhwyster ôl-raddedig a chefnogaeth ein gwasanaeth gyrfaoedd proffesiynol.

Astudio rhan-amser

Os oes angen i chi gydbwyso'ch astudio gydag ymrwymiadau eraill, mae gennym amrywiaeth o gyrsiau rhan-amser.

Barn myfyrwyr

Mae ein myfyrwyr yn rhoi eu barn ar fywyd fel myfyriwr ôl-raddedig yng Nghaerdydd.

Ôl-raddedigion