Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyrsiau a Addysgir

Astudio’n rhan-amser

Students working - 500 x 280Mae Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth Caerdydd yn cynnig ystod o gyrsiau rhan-amser

Mae rhan fwyaf ein Hysgolion academaidd yn cynnig cyrsiau rhan-amser Maent y ddelfrydol os oes arnoch angen cydbwyso astudio gyda chyflogaeth neu ymrwymiadau teuluol - maent yn rhoi mwy o hyblygrwydd a llwyth gwaith llai dwys ac yn darparu'r holl fuddion a'r cymorth mae myfyrwyr amser llawn yn eu cael.

Hyd y cwrs

Fel arfer mae cyrsiau rhan-amser ddwywaith hyd eu cyfwerth amser llawn. Gwiriwch ein Canfyddydd Cyrsiau ar gyfer cyrsiau unigol.

Buddion a chymorth

Byddwch yn cael yr un buddion a chymorth â myfyrwyr amser llawn. Gweler y dudalen Cynnal eich Astudio i gael manylion llawn.

Ffioedd dysgu

Lledaenir y ffioedd yn gyfartal ar hyd eich cwrs. Mae ein dalennau ffioedd dysgu yn cynnwys dadansoddiad.

Dysgu o bell

Mae rhai cyrsiau hefyd ar gael fel opsiynau dysgu o bell/e-ddysgu. Maent yn cynnwys Peirianneg Orthopedig, Peirianneg Glinigol ac ystod o gyrsiau mewn Meddygaeth a Gofal Iechyd

Ôl-raddedigion