Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyrsiau a Addysgir

Rhagolygon gyrfa

Students School of Journalism 500x280Cafodd 86% o ôl-raddedigion yr Ysgol Newyddiaduriaeth eu cyflogi o fewn chwe mis ar ôl graddio a bu 2.5% arall yn astudio ar gyfer gradd ymchwil.

Mae gan Gaerdydd record nodedig o ran cyflogaeth a danategir gan raglenni Meistr perthnasol ac addysgu o ansawdd uchel.

Cyflawni pethau – cyrchfannau graddedigion Caerdydd

Mae'r ystadegau Cyrchfannau Ymadawyr diweddaraf yn dangos bod 90% o'n hôl-raddedigion a addysgir wedi cael eu cyflogi, eu cyflogi gyda rhagor o astudio neu wedi mynd i astudio ymhellach yn ystod y chwe mis cyntaf ar ôl graddio.

Gweithdai gyrfaoedd

Manteisiwch ar ein Rhaglenni Sgiliau Rheoli Gyrfa ar gyfer Myfyrwyr Ôl-raddedig. Wedi'u teilwra ar gyfer myfyrwyr Meistr, maent yn helpu i hogi eich sgiliau ysgrifennu CV, perffeithio eich techneg ar gyfer cyfweliadau, ysgrifennu ceisiadau a chyflwyno eich hun yn effeithiol.

Lleoliadau gwaith â thâl

Fel myfyriwr ôl-raddedig gallwch elwa hefyd ar y profiad o leoliadau gwaith â thâl ledled Cymru.

Menter Myfyrwyr

Mae Menter Myfyrwyr yn agored i bob myfyriwr ôl-raddedig ac mae'n cynnwys gweithdai, digwyddiadau, a chystadlaethau i ddatblygu sgiliau a chymorth ar gyfer darpar entrepreneuriaid.

Destinations of our postgraduate taught students

pgt-dhle-2012-3 
For leavers of higher education between 2013 and 2014

Cyflogwyr

Bu ein graddedigion yn llwyddiannus o ran cael swyddi gyda rhai o’r prif gyflogwyr yn y DU ac yn Rhyngwladol, gan gynnwys:

Ôl-raddedigion