Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyrsiau a Addysgir

Safbwynt cyflogwr

Celtic Technologies

Mae Celtic Technologies yn Ymgynghoriaeth Amgylcheddol yng Nghaerdydd sy’n arbenigo mewn tir llygredig, yn enwedig gwaith Asesu Risgiau ac Adfer. Mae’n cyflogi tua 60 o bobl a chafodd cysylltiadau agos gydag Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr Prifysgol Caerdydd dros flynyddoedd lawer.

"Nid yn unig y mae ganddynt y galluoedd sylfaenol rydym yn chwilio amdanynt – sgiliau cyfathrebu da, yn gweithio’n dda mewn tîm, parodrwydd i barhau i ddysgu wrth weithio – ond gallant hefyd gysylltu eu hastudiaethau â'r byd gwaith go iawn."

Barry Ellis, Cyfarwyddwr Technegol

Gwnaeth mwy na 10 myfyriwr ôl-raddedig a gyflogwyd o'r cwrs MSc mewn Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol argraff dda iawn ar y cwmni.

Mae rhan fwyaf y myfyrwyr ôl-raddedig a gyflogir gan y cwmni wedi ymgymryd â’u prosiect ymarferol ar gyfer eu traethawd estynedig gyda Celtic Technologies. "Mae’n gyfle rhagorol i weld a ydynt yn hoffi ein gwaith ac a ydym yn eu hoffi nhw – mae’n broses ddwy ffordd mewn gwirionedd".

Ôl-raddedigion