Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyrsiau a Addysgir

Cefnogi'ch astudiaethau

Teaching at the School of Welsh 500x280Rhoddir cyfle i fyfyrwyr yn Ysgol y Gymraeg fynychu cyrsiau hyfforddi tiwtoriaid

Yn ogystal â'r ystod eang o gefnogaeth a ddarperir i'n holl fyfyrwyr, fel myfyriwr ôl-raddedig mae cefnogaeth ychwanegol ar gael a ddyluniwyd i ateb eich anghenion. Mae hyn yn cynnwys:

Ôl-raddedigion