Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyrsiau a Addysgir

Tiwtoriaid personol

Personal tutor meeting with PG studentMae myfyrwyr yn cwrdd â'u tiwtor personol yn rheolaidd

Mae pob myfyriwr yn cael ei baru ag aelod academaidd o’r staff o fewn eu Hysgol gartref sy’n gwasanaethu fel eu tiwtor personol.

Bydd eich tiwtor personol am eich gweld yn rheolaidd er mwyn trafod eich astudiaethau, i fonitro cynnydd ac i ddarparu adborth.

Os oes gennych broblem bersonol, mae’n bosibl y byddant yn gallu cynnig cyngor neu, os yw’n briodol, eich rhoi mewn cysylltiad â chynghorwyr proffesiynol yn y Brifysgol neu yn Undeb y Myfyrwyr.

Boed yn broblem academaidd neu bersonol, bydd eich tiwtor yn wrandäwr cydymdeimladol sy’n trin eich problemau’n ddifrifol ac â disgresiwn.

Myfyrwyr Cymraeg

Gall myfyrwyr Cymraeg ofyn am gael tiwtor personol sy'n siarad Cymraeg.

Ôl-raddedigion