Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyrsiau a Addysgir

Pam Caerdydd?

Addysgu yn ein hadeilad Biowyddorau newydd 500x280Addysgu yn ein hadeilad Biowyddorau newydd

Caerdydd yw un o brifysgolion addysgu ac ymchwil mwyaf Prydain. Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu a'r cymorth rydym yn ei roi i ôl-raddedigion.

Mae ansawdd uchel ein staff academaidd, rhagoriaeth ein haddysgu, Canolfan Graddedigion y Brifysgol, y rhaglen helaeth ar gyfer hyfforddi a datblygu ôl-raddedigion, ein lleoliad mewn dinas atyniadol a fforddiadwy, a'r buddion cysylltiedig o ran gyrfaoedd y mae'r agweddau hyn eu cyflawni oll yn rhesymau da pam mae myfyrwyr uchelgeisiol o bob cwr o'r byd yn dewis astudio yma.

P'un a ydych yn cael eich addysgu gan staff sydd ar ddechrau eu gyrfa neu gan Athrawon, byddant yn dra chymwysedig ac, mewn llawer o achosion, ymhlith y goreuon yn eu meysydd.

Rhagoriaeth mewn Addysgu

Rydym yn cynnal y safonau uchaf o ran addysgu er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn ennill gwybodaeth, sgiliau a phrofiad sydd o werth ar hyd eu hoes.

  • Addysgu rhagorol wedi’i lywio a’i arwain gan ymchwil ac ysgolheictod o’r radd flaenaf – byddwch yn elwa ar ein hymagwedd o ran partneriaethau.
  • Rydym yn gydnabyddedig ac yn uchel ein parch ymhlith cyflogwyr a chyrff proffesiynol, ac rydym yn cynnal partneriaethau cryf gyda mwy na 40 o gyrff proffesiynol.
  • Caiff llawer o’n rhaglenni eu datblygu drwy gydweithredu’n agos â chyflogwyr.
  • Yn ogystal â datblygu sgiliau sy’n benodol i raglen, gallwch fanteisio ar ystod fawr o gyfleoedd hyfforddi er mwyn gwella sgiliau generig trosglwyddadwy ymhellach a werthfawrogir yn fawr gan gyflogwyr.

Lleoliad atyniadol

Mae’r Brifysgol mewn lleoliad atyniadol a chyfleus yng nghanol dinas fodern â chysylltiadau da sy’n darparu ansawdd bywyd uchel.

Fel Prifddinas Cymru, mae Caerdydd hefyd yn elwa ar gyflogwyr blaenllaw megis yr Admiral Group, GIG Cymru, Llywodraeth y Cynulliad a GE Aircraft Engine Services yn ogystal â phencadlysoedd cenedlaethol a rhanbarthol sefydliadau megis y BBC, Barnardo's Cymru ac Ymchwil Canser Cymru.

Mae Caerdydd hefyd ar flaen y gad o ran nifer o ddiwydiannau gan gynnwys Gwyddorau Bywyd a’r Biowyddorau, TGCh, Diwydiannau Creadigol, Ynni a’r Amgylchedd yn ogystal â Gwasanaethau Proffesiynol, Cyfreithiol ac Ariannol.

Buddion o ran Gyrfa

Byddwch yn elwa ar y sgiliau sy’n benodol i bwnc y byddwch yn eu datblygu yn ystod eich cwrs ac ar ei ddyfarniad gan Brifysgol sy’n uchel ei pharch. Adlewyrchir hyn yn ein record nodedig o ran cyflogaeth i raddedigion.

Ôl-raddedigion