Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymwelwch â ni

Rydym yn croesawu ymweliadau gan ddarpar ôl-raddedigion drwy gydol y flwyddyn.

Ymweliadau i ysgolion academaidd

Mae rhai o’n Hysgolion academaidd hefyd yn cynnal eu Diwrnodau Agored eu hunain ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig – neu yn trefnu cwrdd â darpar ôl-raddedigion i drafod dewisiadau.

Teithiau Tywysedig

Gall y Swyddfa Recriwtio Ôl-raddedig drefnu taith gerdded dywysedig o brif ardal y campws ym Mharc Cathays. Gellir trefnu’r teithiau hyn yn ôl eich cynlluniau chi ar gyfer yr ymweliad, yn amodol ar argaeledd staff. Cysylltwch â ni os hoffech daith dywysedig o gwmpas y campws.

Taith hunan dywysedig [PDF]

Os hoffech edrych o gwmpas campws Parc Cathays y Brifysgol ar adeg a chyflymdra sy’n addas i chi, lawrlwythwch ein taith hunan dywysedig [PDF].

Ôl-raddedigion