Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymwelwch â ni

Ymweliadau i ysgolion academaidd

Mae rhai o’n Hysgolion academaidd hefyd yn cynnal eu Diwrnodau Agored eu hunain ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig – neu yn trefnu cwrdd â darpar ôl-raddedigion i drafod dewisiadau.

Os hoffech drefnu apwyntiad personol, dylech gysylltu â’r Ysgol Academaidd sydd o ddiddordeb i chi ymhell o flaen llaw a gofyn am eu cyngor. Cewch fanylion cyswllt ar wefan yr Ysgol academaidd berthnasol - cewch afael ar restr o’r Ysgolion academaidd â’r dolenni i’w gwefannau ar brif dudalen gwefan Astudio yng Nghaerdydd. Fel arall, cysylltwch â’n bas data Canfod Cwrs, sy’n cynnwys manylion cyswllt ar gyfer rhaglenni ôl-raddedig penodol.

Resources

Ôl-raddedigion