Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cofrestru am le ar gyfer y Diwrnod Agored, 24 Hydref

Is-raddedigion

Books in the Law library

Cyrsiau

Cewch chi ddewis o blith dros 300 o gyrsiau y gallwch eu haddasu i gyd-fynd â’ch uchelgais chi.

Four students walking

Pam Caerdydd?

Prifysgol flaenllaw mewn dinas nodedig. Pam dewis unman arall?

Coins on table

Cyllid a ffioedd

Cewch wybod am ein ffioedd dysgu ac a allwch chi gael cymorth ariannol.

Undergraduate prospectus

Cip olwg ar y prosbectws, lawr lwytho neu gwneud cais am gopi caled.

Get it now

Follow our Student Insiders

Am fod i bob prifysgol ei chymeriad arbennig ei hun, mae’n bwysig i chi ddewis yr un sy’n iawn i chi.

Cover of Virgin Alternative Guide to Universities

Caerdydd yw un o’r lleoedd gorau i astudio ynddyn nhw ym Mhrydain. Dyna’r cyfan y gallai unrhyw lasfyfyriwr call ei ddymuno.

Canllaw Virgin i Brifysgolion Prydain 2012


Rhagor o wybodaeth

Llety

Gwarant o lety i bob myfyriwr blwyddyn-gyntaf.

Y cyfleusterau a’r gwasanaethau

Cewch wybod am y cyfleusterau a’r gwasanaethau sydd ar gael i’n myfyrwyr.

Undeb y Myfyrwyr

Pleidleisiwyd mai hwn oedd un o’r Undebau Myfyrwyr mwyaf a gorau yn y DU.

Dinas Caerdydd

Cryno, cyfeillgar, eithaf rhad ac yn fwrlwm o ynni. Cewch chi’r cyfan yng Nghaerdydd.

Is-raddedigion