Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi

Gwneud cais

Cymraeg

Meini prawf Derbyn

Bydd y wybodaeth hon yn cynorthwyo ymgeiswyr o ran asesu p’un a oes ganddynt y sgiliau, y rhinweddau a’r cymwysterau y mae Ysgol y Gymraeg Caerdydd wedi’u hamlygu fel rhai pwysig os bydd myfyrwyr am ddilyn ei rhaglenni astudio israddedig. Mae hefyd yn crynhoi’r broses y mae’r Ysgol yn ei defnyddio ar gyfer dethol myfyrwyr a gwneud cynigion, fel bod ymgeiswyr yn deall sut mae’r Ysgol yn ystyried ei cheisiadau.

Cwmpas y Meini Prawf

Pob rhaglen Gymraeg i israddedigion, gan gynnwys dethol ar gyfer elfen Gymraeg rhaglenni cyd-anrhydedd.

Proffil o Geisiadau

Mae Cymraeg yn gwrs cystadleuol a bydd rhyw 110 o geisiadau am bob 35 o leoedd bob blwyddyn.

Gwybodaeth fanwl

Gweithdrefnau Dethol yr Ysgol

Gofynion Mynediad

Cyfle Cyfartal

Trosglwyddo

Cyfleoedd i ddysgu mwy am yr Ysgol a’i rhaglen astudio

Cynhelir Diwrnod Agored y Brifysgol ym mis Ebrill bob blwyddyn ac mae’n cynnig y cyfle i ymweld â phob ysgol academaidd yn ogystal â’r neuaddau preswyl, Undeb y Myfyrwyr a’r cyfleusterau chwaraeon. Gweler ein tudalen we ar y Diwrnod Agored am ragor o fanylion.

Caiff holl ymgeiswyr yr Ysgol eu gwahodd i Ddiwrnod Ymweld UCAS er mwyn trafod eu cais gyda staff ac i weld yr Ysgol a’i chyfleusterau.

Adborth, Cwynion ac Apeliadau

Mae’r Brifysgol wedi cytuno ar weithdrefnau ar gyfer ymdrin â cheisiadau am adborth a amlinellir yn y Fframwaith Derbyn:

*       Y Weithdrefn Cwynion ac Apeliadau ar gyfer Ymgeiswyr [52.5 Kb]

 

Manylion Cyswllt Ysgol y Gymraeg

E-bost: cymraeg@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 208 74843
Estyniad: 74843
Ffacs: +44 (0)29 208 74604

Cyfeiriad:
Ysgol y Gymraeg
Adeilad y Dyniaethau
Rhodfa Colum
Caerdydd, Cymru
CF10 3EU

Is-raddedigion