Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi

Gwneud cais

Ymgeiswyr anabl

Os oes gennych chi nam corfforol neu synhwyraidd, cyflwr meddygol tymor-hir, anhawster dysgu penodol (fel dyslecsia) neu anhawster iechyd meddwl, fe hoffen ni i chi sôn wrthym ni amdano wrth i chi wneud eich cais. Os soniwch chi wrthym ni am eich anabledd, fe wnawn ni ei drin yn gyfrinachol, yn gadarnhaol ac yn adeiladol.

Mae sôn wrthym ni’n gynnar yn fodd i’n Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia gysylltu â chi i holi pa addasiadau a chymorth y gall fod eu hangen arnoch chi i gael mynediad i’ch rhaglen astudio ac i gyfleusterau eraill y Brifysgol, megis llety. Gallwn ni hefyd roi cyngor i chi ynghylch pa gymorth ariannol sy’n gysylltiedig ag anabledd. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am y cymorth hwnnw neu bryderon ynghylch sôn wrthym ni am eich anabledd, cysylltwch â’r Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia.

Mae hi’n arbennig o bwysig i chi ddatgelu’r wybodaeth honno i ni os ydych chi’n gwneud cais i ddilyn un o’r rhaglenni iechyd, megis meddygaeth, nyrsio, fferylliaeth neu optometreg, am fod ganddyn nhw ofynion o ran ‘addasrwydd i ymarfer’.

Gallwn ni drefnu ymweliadau mynediad er mwyn i chi gael gwybod rhagor am lwybrau ar draws ystâd y Brifysgol a’r llety myfyrwyr sydd ar gael i chi.

Cewch chi wybodaeth fanylach ar ein tudalennau Cymorth Myfyrwyr.

Gallwch chi hefyd gysylltu â Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia y Brifysgol:
Ffôn:
029 2087 4844
E-bost: dyslexia@caerdydd.ac.uk

Is-raddedigion