Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cofrestru am le ar gyfer y Diwrnod Agored, 4 July

Gwneud cais

Y dyddiadau allweddol

1 Medi 2012 Gall ymgeiswyr wneud cais drwy UCAS i gael eu derbyn y flwyddyn ganlynol
14 Medi 2012 Diwrnod Ymweld Prifysgol Caerdydd.
15 Hydref 2012 Y dyddiad cau i ymgeiswyr sy’n dymuno dilyn cyrsiau meddygaeth a deintyddiaeth.
15 Ionawr 2013 Y dyddiad cau i geisiadau gan fyfyrwyr o’r DU/UE. Cewch chi wneud cais tan 30 Mehefin ond bydd tiwtoriaid derbyn yn ystyried eich cais yn ôl eu hewyllys.
Diwedd Chwefror 2013 UCAS Extra yn agor.
24 Ebrill 2013 Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd.
30 Mehefin 2013 Y dyddiad olaf i wneud cais. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i ymgeiswyr fynd drwy’r broses Glirio.
15 Awst 2013 Cyhoeddi canlyniadau Safon Uwch.
23 Medi 2013
Yr Wythnos Ymrestru
30 Medi 2013
Semester yr Hydref yn cychwyn

Is-raddedigion