Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi

Gwneud cais

Polisïau a gweithdrefnau

Os ydych chi’n gwneud cais i ddod i Brifysgol Caerdydd, mae’r polisïau a’r gweithdrefnau isod yn berthnasol i chi:

Derbyn myfyrwyr i Brifysgol Caerdydd

Byddwn ni’n croesawu ceisiadau gan bob myfyriwr sydd â’r potensial i lwyddo yn y brifysgol hon. Byddwn ni’n ceisio derbyn myfyrwyr y gall eu hamrywiaeth o gymwysterau a chyflawniadau amlygu eu potensial i elwa o’n dysgu a’n haddysgu dan arweiniad ymchwil.

Rhagor am feini prawf derbyn myfyrwyr

Derbyn Cymwysterau

Bydd croeso i geisiadau gan y rhai sy’n cynnig cymwysterau sy’n wahanol i’r rhai arferol, a hefyd i’r rhai a all fod â chyfuniadau o gymwysterau neu brofiad perthnasol arall o waith/bywyd.

Rhagor am gymwysterau

Adborth i ymgeiswyr llwyddiannus

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i roi cyfle i ymgeiswyr aflwyddiannus gael adborth priodol ar eu ceisiadau. Gall ymgeiswyr ofyn am adborth ynglŷn â’r penderfyniad cychwynnol a gawson nhw gan y Brifysgol.

Rhagor am gael adborth

Mynediad 2016 a Mynediad 2017 - Diwygio'r Cwricwlwm: TGAU, Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru

Mae cymwysterau yng Nghymru a Lloegr yn newid. Ar hyn o bryd mae Pwyllgor Ansawdd Academaidd a Safonau Prifysgol Caerdydd yn ystyried goblygiadau'r datblygiadau hyn. Cyhoeddir rhagor o wybodaeth maes o law.

Peidiwch â cholli’r cyfle - cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf gan Brifysgol Caerdydd

Is-raddedigion