Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi’

Pam Caerdydd?

Astudio’n rhan-amser

Students in main building

Rydyn ni'n cynnig rhai dewisiadau o ran astudio'n rhan-amser, a dylai unrhyw gais i astudio'n rhan-amser gael ei gyflwyno'n uniongyrchol i'r Brifysgol.

Mae manylion penodol am y cyrsiau rhan-amser ar gael gan y tiwtor derbyn yn yr Ysgol briodol. Mae gan rai cyrsiau rhan-amser godau gwahanol i'r cyrsiau llawn-amser – os felly, bydd cod y cwrs yn ymddangos rhwng cromfachau yn y rhestr isod.

Pwy i gysylltu â nhw

I gael gwybod rhagor am astudio'n rhan-amser, cysylltwch â'r isod:
Y Swyddfa Dderbyn
Ffôn: 029 2087 9999
E-bost: admissions@caerdydd.ac.uk

Peidiwch â cholli’r cyfle - cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf gan Brifysgol Caerdydd

Is-raddedigion