Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi’

Pam Caerdydd?

Cyrsiau Rhagarweiniol neu Gyrsiau Sylfaen

Chemistry student 500x280Mae cemeg yn gwrs y gallwch chi ei gymryd gyda blwyddyn ragarweiniol

Mae amryw o gyrsiau rhagarweiniol ar gael i fyfyrwyr sydd heb lwyddo digon yn eu pynciau Safon Uwch/UG i ymuno â blwyddyn gyntaf cynllun gradd.

Cwrs Cod UCAS
BSc Biocemeg (Biofeddygol, 4-blynedd, blwyddyn ragarweiniol) C74C
BSc Biocemeg (Biofeddygol, 5-mlynedd, blwyddyn ragarweiniol a blwyddyn broffesiynol) CR41
BSc Biocemeg (Biofeddygol, 4-blynedd, blwyddyn ragarweiniol) C741
BSc Biocemeg (Biofeddygol, 5-mlynedd, blwyddyn ragarweiniol a blwyddyn broffesiynol) C74D
BSc Bioleg (4-blynedd, blwyddyn ragarweiniol) C102
BSc Bioleg (5-mlynedd, blwyddyn ragarweiniol a blwyddyn broffesiynol) C103
BSc Bioleg y Moleciwl (Biofeddygol, 4-blynedd, blwyddyn ragarweiniol) CB79
BSc Bioleg y Moleciwl (Biofeddygol, 5-mlynedd, blwyddyn ragarweiniol a blwyddyn broffesiynol) C706
BSc Bioleg y Moleciwl (Biolegol, 4-blynedd, blwyddyn ragarweiniol) C762
BSc Bioleg y Moleciwl (Biolegol, 5-mlynedd, blwyddyn ragarweiniol a blwyddyn broffesiynol) C763
BSc Ecoleg (4-blynedd, blwyddyn ragarweiniol) CC80
BSc Ecoleg (5-blynedd, blwyddyn ragarweiniol a blwyddyn broffesiynol) C1V0
BSc Geneteg (4-blynedd, blwyddyn ragarweiniol) C402
BSc Geneteg (5-mlynedd, blwyddyn ragarweiniol a blwyddyn broffesiynol) C403
BSc Gwyddor Fiofeddygol (Safonol, 4-blynedd, blwyddyn ragarweiniol) B900
BSc Gwyddor Fiofeddygol (Safonol, 5-mlynedd, blwyddyn ragarweiniol a blwyddyn broffesiynol) B901
BSc Gwyddorau Biofeddygol (Ffisioleg, 4-blynedd, blwyddyn ragarweiniol) BCC7
BSc Gwyddorau Biofeddygol (Ffisioleg, 5-mlynedd, blwyddyn ragarweiniol a blwyddyn broffesiynol) B120
BSc Gwyddorau Biofeddygol (Anatomeg 4-blynedd, blwyddyn ragarweiniol) BC17
BSc Gwyddorau Biofeddygol (Anatomeg, 5-mlynedd, blwyddyn ragarweiniol a blwyddyn broffesiynol) BCD7
BSc Microbioleg (4-blynedd, blwyddyn ragarweiniol) C502
BSc Microbioleg (5-mlynedd, blwyddyn ragarweiniol a blwyddyn broffesiynol) C503
BSc Swoleg (4-blynedd, blwyddyn ragarweiniol) C302
BSc Swoleg (5-mlynedd, blwyddyn ragarweiniol a blwyddyn broffesiynol) C303
BSc Biotechnoleg (5-mlynedd, blwyddyn ragarweiniol a blwyddyn broffesiynol) J702
Cemeg gyda blwyddyn ragarweiniol F105
Deintyddiaeth BDS gyda blwyddyn ragarweiniol/blwyddyn sylfaen A204
Ffiseg gyda blwyddyn ragarweiniol F301
Gwyddorau’r Ddaear gyda blwyddyn ragarweiniol F641
Meddygaeth MBBCH gyda blwyddyn ragarweiniol/blwyddyn sylfaen A104
BSc Optometreg gyda blwyddyn ragarweiniol B511
Peirianneg gyda blwyddyn sylfaen H101

Blwyddyn broffesiynol = blwyddyn o hyfforddiant proffesiynol

Y Flwyddyn Ragarweiniol mewn Gwyddoniaeth

Mae'r Flwyddyn Ragarweiniol mewn Gwyddoniaeth yn cynnwys modiwlau yn y Biowyddorau, Cemeg, Ffiseg a Mathemateg. Bydd yr union fodiwlau a astudir yn dibynnu ar gymwysterau blaenorol y myfyriwr a gofynion ei (d)dewis o raglen gradd, ac fe gytunir arnyn nhw drwy drafod gyda'r staff. Bydd myfyrwyr yn cychwyn ar eu gradd cyn gynted ag y byddan nhw wedi cwblhau rhaglen y Flwyddyn Ragarweiniol yn llwyddiannus.

Y Flwyddyn Ragarweiniol Ran-amser mewn Gwyddoniaeth

Anelir hon at y rhai a hoffai wneud gradd mewn gwyddoniaeth, meddygaeth neu ddeintyddiaeth yn y dyfodol agos ond na allan nhw ymrwymo i astudio'n amser-llawn ar hyn o bryd. Caiff myfyrwyr hyd at dair blynedd i gwblhau rhaglen y Flwyddyn Ragarweiniol yn rhan-amser. Caiff y modiwlau gwyddoniaeth a mathemateg eu haddysgu yn ystod y dydd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Blwyddyn Sylfaen Peirianneg

Mae'r Ysgol Peirianneg yn cynnig rhaglen Blwyddyn Sylfaen sydd wedi'i chynllunio i roi digon o'r wybodaeth sylfaenol angenrheidiol i'r myfyrwyr iddyn nhw allu ymdopi â chynllun gradd mewn peirianneg. Mae'r Flwyddyn Sylfaen yn cynnwys yr agweddau ar fathemateg, ffiseg a thechnoleg gwybodaeth sy'n berthnasol i beirianneg.

Ymholiadau ynghylch cael eich derbyn

Dylai myfyrwyr sy’n ceisio cael eu derbyn i raglen gradd sy’n cynnwys Blwyddyn Ragarweiniol neu Flwyddyn Sylfaen wneud cais drwy UCAS. I gael gwybod am y gofynion ynghylch cael mynediad i’ch dewis o raglen astudio, cysylltwch â’r tiwtor derbyn priodol. Cewch chi’r wybodaeth ar dudalennau’r ysgol academaidd berthnasol.

Os oes gennych chi ymholiad cyffredinol ynglŷn â'r Flwyddyn Ragarweiniol mewn Gwyddoniaeth, cysylltwch â:
Dr Henrietta Standley, Cydlynydd y Flwyddyn Ragarweiniol
Ffôn:
029 208 76735
E-bost: StandleyHJ@caerdydd.ac.uk

Os oes gennych chi ymholiad cyffredinol ynghylch Blwyddyn Sylfaen Peirianneg, cysylltwch â:
Swyddfa Dderbyn yr Ysgol Peirianneg
Ffôn: 029 208 74656
E-bost: engineering-ug@caerdydd.ac.uk

Peidiwch â cholli’r cyfle - cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf gan Brifysgol Caerdydd

Is-raddedigion