Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi’

Pam Caerdydd?

Mathau o radd

Graduand in front of fountain 500x280

Fel myfyriwr israddedig, mae tri dewis ar gael i chi o ran gradd.

Graddau baglor

Mae gradd baglor yn gwrs astudio sy'n cymryd rhwng tair a phedair blynedd i'w gwblhau – pedair blynedd os dewiswch chi, er enghraifft, wneud cwrs sy'n cynnwys blwyddyn dramor neu flwyddyn mewn diwydiant. Caiff gradd baglor hefyd ei galw'n radd 'gyntaf' neu 'gyffredin' ac wrth ei gwneud hi fe wnewch chi fagu dealltwriaeth drylwyr o'r cwrs rydych chi'n ei astudio yn ogystal â dysgu'r sgiliau allweddol a aiff â chi ymlaen i'ch gyrfa broffesiynol.

Graddau athro

Fel rheol, bydd gradd athro israddedig yn cymryd rhwng pedair a phum mlynedd i'w chwblhau – pum mlynedd os dewiswch chi, er enghraifft, wneud cwrs sy'n cynnwys blwyddyn dramor neu flwyddyn mewn diwydiant. Os astudiwch chi am flwyddyn arall ar ben eich gradd baglor, bydd gradd athro'n rhoi mwy o ddyfnder o wybodaeth o'ch pwnc i chi.

Diplomâu

Mae cwrs diploma'n gwrs astudio nad yw'n para mwy na dwy flynedd. Caiff diplomâu eu dyfarnu gan yr Ysgol Deintyddiaeth (Dip/DH) a'r Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd (DipHE).

Peidiwch â cholli’r cyfle - cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf gan Brifysgol Caerdydd

Is-raddedigion