Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnodau agored ac ymweliadau

Os ydych chi’n ystyried astudio yng Nghaerdydd, mae ymweld â’r lle’n rheidrwydd. Chewch chi ddim gwell ffordd o gael blas o’r ddinas na gweld yr adeiladau gwych a phrofi awyrgylch gynnes a chyfeillgar y ddinas a’i bwrlwm heintus.

Ein diwrnodau agored nesaf

Dydd Gwener 11 Medi Archebwch le nawr
Dydd Sadwrn 24 Hydref Archebwch le nawr
Dyddiadau at y dyfodol Atgoffwch fi

Diwrnod Agored I Ôl-raddedigion

Dydd Mercher 25 Tachwedd Cael gwybod mwy
Yma yn y Prif Adeilad ar Blas y Parc y bydd eich ymweliad chi’n cychwyn
Yn gyntaf, cynlluniwch eich diwrnod yn ein pabell groeso gyda chymorth ein myfyrwyr a’n staff
Ewch am dro ar hyd rhodfeydd eang a choediog campws Parc Cathays
Cymerwch egwyl a gadewch i’n myfyrwyr cerddoriaeth eich diddanu
Mynnwch gael blas o fywyd myfyrwyr heddiw yn Llys Tal-y-bont
Peidiwch â cholli’r teithiau o amgylch y campws a’r Ysgolion Academaidd
Ymwelwch â’r cyfleusterau arbenigol fel y llyfrgell feddygol yn Adeilad Cochrane
O fewn pellter cerdded byr, mae gan y ddinas y cyfleusterau siopa 6ed orau yn y DU

Hanfodion y diwrnod agored

Cyngor ac awgrymiadau i’ch helpu chi i fanteisio i’r eithaf ar y diwrnod.

Ar y diwrnod

Beth i ddod ag ef, ble mae mynd, a gwybodaeth ymarferol arall.

Sut mae cyrraedd yma

Darllenwch ein cyfarwyddiadau teithio er mwyn i’ch taith fod mor hawdd â phosibl.

Oriel

Lluniau o'r Diwrnod Oriel Mawrth 23

Archebwch le nawr ar gyfer 11 MediArchebwch le nawr ar gyfer 24 HydrefAtgoffwch fi


Heb allu cyrraedd?

Os na allwch chi ddod i un o’n Diwrnodau Agored, mae digon o ffyrdd eraill i chi weld sut le yw Caerdydd.

Teithiau hunandywys

Cewch chi droi unrhyw ddiwrnod yn Ddiwrnod Agored drwy lwytho’n taith hunandywys i lawr.

Ymweliadau â’r Ysgolion Academaidd

Mae gennym ni hefyd ddiwrnodau pwnc-benodol y mae’r Ysgolion Academaidd yn eu trefnu.

Fideos o’r Diwrnod Agored

Gwyliwch fidios ein myfyrwyr i wybod sut fywyd myfyruwr sydd i'w gael yng Nghaerdydd

Blogiau myfyrwyr

Dilyn ein Mewnwyr o fyfyrwyr yw’r pethau agosaf un at fod yma.


Profiad cyflawn y diwrnod agored

Tra byddwch chi ar y campws, cofiwch y rhain…

Cyfarfod â’n myfyrwyr

Bydd ein myfyrwyr wrth law i ateb y cwestiynau na allwch chi mo’u gofyn i neb arall.

Dewch i weld y ddinas

Cartrefol, cyfeillgar, rhesymol ac yn fwrlwm i gyd. Cewch chi'r cyfan yng Nghaerdydd.

Prynwch gofrodd

Ewch i siop yr Undeb i brynu cofrodd o’ch diwrnod.

Lleoedd i fwyta

O fwyd tafarn go-iawn i fwyd cyflym wedi’i lapio, mae gennym ni ddigon o leoedd i chi ddewis ohonynt.

Twitter logo

Sut brofiad gawsoch chi?

Trydarwch #cardiffopenday os cawsoch chi flas ar eich diwrnod.

Is-raddedigion