Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnodau agored ac ymweliadau

Ymweld â’r Ysgolion Academaidd

Bydd rhai ysgolion academaidd yn cynnal digwyddiadau arbennig i gyflwyno gwybodaeth. Cewch chi'r wybodaeth berthnasol (megis sut mae archebu lle) ar wefannau'r ysgolion penodol:

Diwrnodau Agored i'r rhai sy'n dal cynnig 2015

Mae’r holl ysgolion academaidd yn cynnig diwrnodau agored unigol ar gyfer myfyrwyr sydd â chynigion gan y Brifysgol. Bydd y digwyddiadau hyn, sydd ar gael trwy wahoddiad yn unig, yn eich cyflwyno i’r ysgol, y staff a’r academyddion yn ogystal â rhoi cyfle gwych i chi gwrdd â’r myfyrwyr hynny a fydd o bosib yn astudio’r un cwrs â chi ym mis Medi 2015.

Yn ystod y diwrnod agored, bydd yr ysgol yn rhoi rhagor o wybodaeth fanwl i chi ynglŷn â’r cwrs drwy gydol y dair blynedd, gwybodaeth am ysgoloriaethau ac yn eich arwain ar daith drylwyr drwy eich ysgol neu goleg posib yn y dyfodol.

Os ydych yn ddeiliad cynnig byddwch yn barod i dderbyn eich gwahoddiad naill ai drwy’r post neu e-bost ar gyter y cyfle anhygoel hwn i wybod rhagor am

 

Is-raddedigion