Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnodau agored ac ymweliadau

Os ydych chi’n ystyried astudio yng Nghaerdydd, mae ymweld â’r lle’n rheidrwydd. Chewch chi ddim gwell ffordd o gael blas o’r ddinas na gweld yr adeiladau gwych a phrofi awyrgylch gynnes a chyfeillgar y ddinas a’i bwrlwm heintus.

Ein diwrnodau agored nesaf

Dydd Gwener 11 Medi Archebwch le nawr
Dydd Sadwrn 24 Hydref Archebwch le nawr
Dyddiadau at y dyfodol Atgoffwch fi

Diwrnod Agored I Ôl-raddedigion

Dydd Mercher 25 Tachwedd Cael gwybod mwy
Yma yn y Prif Adeilad ar Blas y Parc y bydd eich ymweliad chi’n cychwyn
Yn gyntaf, cynlluniwch eich diwrnod yn ein pabell groeso gyda chymorth ein myfyrwyr a’n staff
Ewch am dro ar hyd rhodfeydd eang a choediog campws Parc Cathays
Cymerwch egwyl a gadewch i’n myfyrwyr cerddoriaeth eich diddanu
Mynnwch gael blas o fywyd myfyrwyr heddiw yn Llys Tal-y-bont
Peidiwch â cholli’r teithiau o amgylch y campws a’r Ysgolion Academaidd
Ymwelwch â’r cyfleusterau arbenigol fel y llyfrgell feddygol yn Adeilad Cochrane
O fewn pellter cerdded byr, mae gan y ddinas y cyfleusterau siopa 6ed orau yn y DU

Hanfodion y diwrnod agored

Cyngor ac awgrymiadau i’ch helpu chi i fanteisio i’r eithaf ar y diwrnod.

Ar y diwrnod

Beth i ddod ag ef, ble mae mynd, a gwybodaeth ymarferol arall.

Sut mae cyrraedd yma

Darllenwch ein cyfarwyddiadau teithio er mwyn i’ch taith fod mor hawdd â phosibl.

Oriel

Lluniau o'r Diwrnod Oriel Mawrth 23

Archebwch le nawr ar gyfer 11 MediArchebwch le nawr ar gyfer 24 HydrefRemind me about other dates


Heb allu cyrraedd?

Os na allwch chi ddod i un o’n Diwrnodau Agored, mae digon o ffyrdd eraill i chi weld sut le yw Caerdydd.

Teithiau hunandywys

Cewch chi droi unrhyw ddiwrnod yn Ddiwrnod Agored drwy lwytho’n taith hunandywys i lawr.

Ymweliadau â’r Ysgolion Academaidd

Mae gennym ni hefyd ddiwrnodau pwnc-benodol y mae’r Ysgolion Academaidd yn eu trefnu.

Fideos o’r Diwrnod Agored

Gwyliwch fidios ein myfyrwyr i wybod sut fywyd myfyruwr sydd i'w gael yng Nghaerdydd

Blogiau myfyrwyr

Dilyn ein Mewnwyr o fyfyrwyr yw’r pethau agosaf un at fod yma.


Profiad cyflawn y diwrnod agored

Tra byddwch chi ar y campws, cofiwch y rhain…

Cyfarfod â’n myfyrwyr

Bydd ein myfyrwyr wrth law i ateb y cwestiynau na allwch chi mo’u gofyn i neb arall.

Dewch i weld y ddinas

Cartrefol, cyfeillgar, rhesymol ac yn fwrlwm i gyd. Cewch chi'r cyfan yng Nghaerdydd.

Prynwch gofrodd

Ewch i siop yr Undeb i brynu cofrodd o’ch diwrnod.

Lleoedd i fwyta

O fwyd tafarn go-iawn i fwyd cyflym wedi’i lapio, mae gennym ni ddigon o leoedd i chi ddewis ohonynt.

Twitter logo

Sut brofiad gawsoch chi?

Trydarwch #cardiffopenday os cawsoch chi flas ar eich diwrnod.

Is-raddedigion