Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnodau agored ac ymweliadau

Ar y diwrnod

Beth i’w wneud ar ôl cyrraedd

Wedi i chi gyrraedd Caerdydd, dewch i Brif Adeilad y Brifysgol (cyf. 39 ar y map) i gasglu pecyn gwybodaeth a rhaglen. Cewch ddod i mewn i’r adeilad o Rodfa’r Amgueddfa ac o Blas y Parc.

Yn y Prif Adeilad y cynhelir yr holl sgyrsiau cyffredinol (gan gynnwys Cyllid Myfyrwyr, UCAS a Gwneud Cais i Ddod i Gaerdydd a Pham Caerdydd?) ac yno hefyd y bydd y mannau cyngor. Caiff y sgyrsiau am Fywyd Myfyrwyr eu rhoi yn Undeb y Myfyrwyr sydd yn union gyferbyn â Phrif Adeilad y Brifysgol ar Blas y Parc.

Gan mai yn yr ysgolion academaidd y cynhelir y sgyrsiau a’r digwyddiadau ynghylch pynciau penodol, cewch weld y cyfleusterau y byddwch yn eu defnyddio petaech chi’n fyfyriwr yng Nghaerdydd.

Cewch chi gerdded o amgylch y rhan fwyaf o fannau’r diwrnod agored ond cofiwch ganiatáu hyd at chwarter awr i gerdded o’r Prif Adeilad i’r ysgolion academaidd.

Caiff bysiau gwennol eu defnyddio i fynd ag ymwelwyr ar daith i weld y llety ac ar y daith o amgylch y ddinas.

Ap Symudol

Lawrlwythwch yr ap Diwrnod Agored sydd gennym i’ch helpu chi i fanteisio i’r eithaf ar y diwrnod – bydd yr holl wybodaeth fwyaf defnyddiol ar flaenau’ch bysedd.

Trefniadau Diogelwch

I sicrhau’ch diogelwch personol drwy gydol y Diwrnod Agored, dilynwch bob rhybudd a hysbysiad cyfarwyddyd. Cofiwch ymddwyn yn ddiogel a chyfrifol ar bob taith, yn ystod pob sgwrs ac ym mhob un o weithgareddau’r Diwrnod Agored. Os bydd argyfwng, cysylltwch yn syth â’r aelod agosaf o’r staff, neu, os oes gennych chi ffôn, ffoniwch ein Hystafell Rheoli Diogelwch ar 029 2087 4444. Os bydd larwm tân (seiren ddi-dor) yn canu, gadewch yr adeilad ar unwaith drwy’r allanfa agosaf ac arhoswch y tu allan tan i staff y Brifysgol ddweud ei bod hi’n ddiogel i chi ddod yn ôl i mewn. Os byddwch chi ar lawr uchel a chithau’n cael trafferth i fynd i lawr y grisiau, ewch i un o’r mannau – mae arwyddion iddynt – sydd wedi’u dynodi’n fannau diogel a defnyddiwch y ffôn yno i ofyn am gymorth pellach. Sylwch na ddylech chi ddim defnyddio lifft os bydd tân.

Mannau cyfarfod

Os collwch chi aelod o’ch teulu/grŵp neu os ewch chi ar goll ar Ddiwrnod Agored, dywedwch pwy ydych chi wrth aelod o’n staff diogelwch yn y Porthordy yn unrhyw un o adeiladau’r Brifysgol.

 

Eiddo coll

Os collwch chi unrhyw eiddo, rhowch wybod i’r staff wrth y Desgiau Gwybodaeth neu i’r Staff Diogelwch.

Ein Diwrnodau Agored nesaf

4 Gorffennaf Archebwch le nawr
Dyddiadau eraill Atgoffwch fi

Is-raddedigion