Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnodau agored ac ymweliadau

Beth i’w wneud wedi i chi gyrraedd

Ar ôl cyrraedd Caerdydd, ewch i Brif Adeilad y Brifysgol (cyf. map 39) lle gallwch gasglu pecyn gwybodaeth a rhaglen. Mae mynedfeydd o Rodfa’r Amgueddfa a Phlas y Parc. Y prif adeilad yw’r lleoliad ar gyfer yr holl sgyrsiau cyffredinol (yn cynnwys Cyllid Myfyrwyr, UCAS ac Ymgeisio am le yng Nghaerdydd a Pam Caerdydd?) yn ogystal â’n siopau galw heibio am gyngor. Cynhelir sgyrsiau am Fywyd Myfyrwyr yn Undeb y Myfyrwyr gyferbyn â’r prif adeilad ym Mhlas y Parc. Cynhelir sgyrsiau a digwyddiadau ynglŷn â phynciau penodol yn yr ysgolion academaidd penodol, felly cewch weld y cyfleusterau y byddech yn eu defnyddio fel myfyriwr yng Nghaerdydd.

Mynd o Gwmpas

Gallwch gerdded o gwmpas y rhan fwyaf o’r diwrnod agored, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn neilltuo 15 munud i gerdded o’r Prif Adeilad i’r ysgolion academaidd. Bydd bysiau gwennol ar gael i gludo ymwelwyr ar y teithiau llety preswyl a thaith o amgylch y ddinas.

Ap Symudol

Llwythwch ein Ap Diwrnod Agored i lawr i roi cymorth i chi wneud y mwyaf o’r diwrnod – bydd yr wybodaeth fwyaf defnyddiol ar gael i chi mewn amrantiad.

Trefniadau Diogelwch

I wneud yn siŵr y byddwch yn ddiogel drwy gydol y Diwrnod Agored, parchwch bob arwydd neu gyfarwyddyd o rybudd gan ymddwyn mewn ffordd ddiogel a chyfrifol ar bob taith, sgwrs neu weithgaredd yn ystod y Diwrnod Agored. Os digwydd unrhyw argyfwng, cysylltwch â’r aelod o staff agosaf ar unwaith, neu, os oes gennych fynediad at ffôn, ffoniwch yr Ystafell Rheoli Diogelwch ar 029 2087 4444. Os bydd y larwm dân y canu (seiren ddi-dor) ewch allan o’r adeilad ar unwaith drwy’r fynedfa agosaf ac aros y tu allan nes i staff y Brifysgol gyhoeddi ei bod hi’n ddiogel i chi fynd yn ôl i mewn. Os ydych ar lawr uwch ac yn cael anhawster ar risiau, ewch i un o’r mannau diogel, sydd wedi eu harwyddo, a defnyddiwch y ffôn yno i geisio rhagor o gymorth. Cofiwch na ddylid defnyddio’r lifftiau os bydd tân.

Mannau ymgynnull

Os cewch eich gwahanu oddi wrth aelod o’r teulu/grŵp yn ystod y Diwrnod Agored, ewch at un o’n haelodau Staff Diogelwch yn y Porthdy yn unrhyw un o adeiladau’r Brifysgol.

Eiddo ar goll

Rhowch wybod i staff y Desgiau Gwybodaeth neu’r Staff Diogelwch os bydd unrhyw eitem ar goll.

Open Day downloads

Bydd gwybodaeth am ein Diwrnod Agored ar ddydd Gwener 12fed Medi ar gael yn fuan.

Ein Diwrnodau Agored nesaf

12 Medi Archebwch le nawr
Dyddiadau eraill Atgoffwch fi

Open Day downloads

Bydd gwybodaeth am ein Diwrnod Agored ar ddydd Gwener 12fed Medi ar gael yn fuan.

Is-raddedigion