Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnodau agored ac ymweliadau

Beth i’w wneud wedi i chi gyrraedd

Ar ôl cyrraedd Caerdydd, ewch i Brif Adeilad y Brifysgol (cyf. map 39) lle gallwch gasglu pecyn gwybodaeth a rhaglen. Mae mynedfeydd o Rodfa’r Amgueddfa a Phlas y Parc. Y prif adeilad yw’r lleoliad ar gyfer siopau galw heibio am gyngor. Cynhelir sgyrsiau am Fywyd Myfyrwyr yn Undeb y Myfyrwyr gyferbyn â’r prif adeilad ym Mhlas y Parc. Cynhelir sgyrsiau a digwyddiadau ynglŷn â phynciau penodol yn yr ysgolion academaidd penodol, felly cewch weld y cyfleusterau y byddech yn eu defnyddio fel myfyriwr yng Nghaerdydd. Cewch wybod ragor am leoliad y sgyrsiau cyffredinol yn y rhaglen.

Mynd o Gwmpas

Gallwch gerdded o gwmpas y rhan fwyaf o’r diwrnod agored, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn neilltuo 15 munud i gerdded o’r Prif Adeilad i’r ysgolion academaidd. Bydd bysiau gwennol ar gael i gludo ymwelwyr ar y teithiau llety preswyl a thaith o amgylch y ddinas.

Ap Symudol

Llwythwch ein Ap Diwrnod Agored i lawr i roi cymorth i chi wneud y mwyaf o’r diwrnod – bydd yr wybodaeth fwyaf defnyddiol ar gael i chi mewn amrantiad.

Wi-Fi

Mae Prifysgol Caerdydd yn gampws di-wifr ac mae mynediad Wi-Fi am ddim ar gael i'r holl ymwelwyr ar ddiwrnodau agored. Pan fyddwch yn cyrraedd, dewiswch 'CU-Visitor' ar eich dyfais a chofrestrwch eich manylion. Byddwn yn anfon neges destun atoch fydd yn cynnwys eich manylion mewngofnodi unigryw, a fydd yn caniatáu i chi ddefnyddio ein Wi-Fi drwy'r dydd lle bynnag y byddwch ar y campws.

Trefniadau Diogelwch

I wneud yn siŵr y byddwch yn ddiogel drwy gydol y Diwrnod Agored, parchwch bob arwydd neu gyfarwyddyd o rybudd gan ymddwyn mewn ffordd ddiogel a chyfrifol ar bob taith, sgwrs neu weithgaredd yn ystod y Diwrnod Agored. Os digwydd unrhyw argyfwng, cysylltwch â’r aelod o staff agosaf ar unwaith, neu, os oes gennych fynediad at ffôn, ffoniwch yr Ystafell Rheoli Diogelwch ar 029 2087 4444. Os bydd y larwm dân y canu (seiren ddi-dor) ewch allan o’r adeilad ar unwaith drwy’r fynedfa agosaf ac aros y tu allan nes i staff y Brifysgol gyhoeddi ei bod hi’n ddiogel i chi fynd yn ôl i mewn. Os ydych ar lawr uwch ac yn cael anhawster ar risiau, ewch i un o’r mannau diogel, sydd wedi eu harwyddo, a defnyddiwch y ffôn yno i geisio rhagor o gymorth. Cofiwch na ddylid defnyddio’r lifftiau os bydd tân.

Mannau ymgynnull

Os cewch eich gwahanu oddi wrth aelod o’r teulu/grŵp yn ystod y Diwrnod Agored, ewch at un o’n haelodau Staff Diogelwch yn y Porthdy yn unrhyw un o adeiladau’r Brifysgol.

Eiddo ar goll

Rhowch wybod i staff y Desgiau Gwybodaeth neu’r Staff Diogelwch os bydd unrhyw eitem ar goll.

Ein Diwrnodau Agored nesaf

11 Medi Archebwch le nawr
24 Hydref Archebwch le nawr
Dyddiadau at
y dyfodol        Atgoffwch fi

Is-raddedigion