Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnodau agored ac ymweliadau

Lleoedd i fwyta

Y Prif Adeilad

8.15am - 2.15pm

Mae Bwyty’r Prif Adeilad ar lawr gwaelod y Prif Adeilad.

Mae dewisiadau brecwast a chinio poeth ac oer ar gael. Bydd y prydau cinio’n amrywio o datws drwy’u crwyn â llenwadau i amrywiol brif gyrsiau poblogaidd. Mae cyri, pysgod, pasta a nwdls sydd wedi eu gwneud yn ffres, a Bar Salad o fwydydd iach, ar gael hefyd.

Undeb y Myfyrwyr

Caffi CF10

9am - 3pm

Dewch i CF10 i gael amrywiaeth o ddewisiadau brecwast a chinio poeth ac oer.

Y Gegin

Ar agor drwy’r dydd.

Os hoffech chi gael rhywbeth sydd newydd ei baratoi ar hyd y dydd, mae’r Gegin yn cynnig dewis gwych yn lle bwyd siop. Bargeinion gwych a detholiad da o fwyd poeth ac oer. Y Gegin yw’r lle perffaith i eistedd i gael eich gwynt atoch.

Bar y Dafarn

Ar agor pob dydd o 11am hyd hanner nos

Mae’r Dafarn yn cynnig bwyd tafarn gwych am brisiau fforddiadwy pan fydd awydd cael rhywbeth amheuthun arnoch chi. Cewch chi ddewis gwych o brydau arbennig sy’n newid bob wythnos, a chewch pizzas am y prisiau gorau yn y ddinas.

Y ‘Magic Wrap takeaway’

10:30am - 5:30pm

Mae hoff bryd parod Caerdydd wedi cyrraedd Undeb y Myfyrwyr. Man cychwyn y Magic Wrap yw bara gwastad yn null Môr y Canoldir a hwmws neu iogyrt mintys yn sail iddo. Yna dewiswch eich llenwadau salad: letys, moron, winwns coch, pupurau a chaws ac, yn olaf, eich prif lenwad fel cyw iâr wedi’i farinadu, cig eidion rhost neu ffalaffel yn ogystal ag unrhyw ychwanegiadau.

Siop yr Undeb

8.30am - 5:30pm

Mynnwch frechdan neu fyrbryd o Siop yr Undeb.

Mannau eraill ar y campws

Mae cyfleusterau bwyty eraill ar gael yn Adeilad Trevithick. Cewch chi siopau coffi hefyd yn Adeilad John Percival, Adeilad Bute, Adeilad Twr a’r Adeilad Optometreg.

Is-raddedigion