Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnodau agored ac ymweliadau

Lleoedd i fwyta

Y Prif Adeilad (09:00 - 16:00)

Mae Bwyty’r Prif Adeilad wedi ei leoli ar lawr gwaelod Prif Adeilad y Brifysgol. Mae brecwast a chinio poeth ac oer ar gael yma. Mae prydau amser cinio'n amrywio o daten drwy’i chroen syml gydag amrywiaeth o lenwadau i wahanol brydau poblogaidd megis cyri ffres, prydau pysgod, prydau pasta a nwdls ac mae bar salad iachus ar gael hefyd.

Bwytai eraill ar y campws (08:30 - 15:30)

  • Adeilad Trevithick

Siopau coffi ar y campws (09:00 - 15:30)

  • Adeilad Aberconwy
  • Tŷ Coffi
  • Adeilad John Percival
  • Adeilad Syr Martin Evans
  • Y Prif Adeliad
  • Adeilad Bute
  • Adeilad Trevithick

Siopau coffi ar y Campws Mynydd Bychan (09:00 - 15:00)

  • IV Lounge

Barbeciw (10:30 - 14:30, neu nes bydd y bwyd i gyd wedi mynd)

Ymunwch â ni ar Lawnt y Prif Adeilad am farbeciw!

Undeb y Myfyrwyr

Mae llu o gaffis a bwytai yn Undeb y Myfyrwyr. Cewch fwy o fanylion yma 

Peidiwch â cholli’r cyfle - cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf gan Brifysgol Caerdydd

Is-raddedigion