Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnodau agored ac ymweliadau

Y Rhaglen

Dewiswch o blith 190 o sgyrsiau, teithiau, stondinau ac arddangosiadau ar amrywiaeth mawr o bynciau.

Mae'r Diwrnod Agored yn dechrau am 9am ac yn rhedeg tan 4pm ond mae croeso i chi gyrraedd a gadael fel y mynwch, does dim angen cyrraedd erbyn 9am nac aros tan 4pm ond mae rhan fwyaf o ymwelwyr yn treulio tua 3-4 awr gyda ni.

Rhaglen gyffredinol

Y campws a'r ddinas, preswylfeydd, chwaraeon, Undeb y Myfyrwyr ayyb. Bydd cyflwyniadau cyffredinol a theithiau ar gael drwy gydol y dydd felly gallwch fynd a dod fel y mynwch.

Rhaglen yr ysgolion academaidd

Mae rhan fwyaf o'r digwyddiadau sy'n cymryd lle yn yr Ysgolion Academaidd dim ond ar gael ar amseroedd penodol yn ystod y dydd, felly mae'n werth cyrraedd mewn digon o bryd i fynychu unrhyw o'r gweithgareddau yma.

Ein Diwrnodau Agored nesaf

Cofrestrwch yma i dderbyn gwybodaeth am Diwrnod Agored 2015. Gwybodaeth Diwrnod Agored 2015

Is-raddedigion