Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnodau agored ac ymweliadau

Y Rhaglen

Dewiswch o blith 190 o sgyrsiau, teithiau, stondinau ac arddangosiadau ar amrywiaeth mawr o bynciau.

Mae ein diwrnod agored yn dechrau am 9.00am ac yn dod i ben am 4pm ond cewch fynd a dod fel y dymunwch, nid oes angen i chi gyrraedd am 9.00am. Yn yr un modd, nid oes angen i chi aros tan 4pm (mae’r rhan fwyaf o’r ymwelwyr yn aros rhwng 3 i 4 awr). 

Rhaglen gyffredinol

Y campws a'r ddinas, preswylfeydd, chwaraeon, Undeb y Myfyrwyr ayyb. Bydd cyflwyniadau cyffredinol a theithiau ar gael drwy gydol y dydd felly gallwch fynd a dod fel y mynwch.

Rhaglen yr ysgolion academaidd

Mae rhan fwyaf o'r digwyddiadau sy'n cymryd lle yn yr Ysgolion Academaidd dim ond ar gael ar amseroedd penodol yn ystod y dydd, felly mae'n werth cyrraedd mewn digon o bryd i fynychu unrhyw o'r gweithgareddau yma.

Ein Diwrnodau Agored nesaf

11 Medi Archebwch le nawr
24 Hydref Archebwch le nawr
Dyddiadau at
y dyfodol        Atgoffwch fi

Peidiwch â cholli’r cyfle - cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf gan Brifysgol Caerdydd

Is-raddedigion