Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnodau agored ac ymweliadau

Rhaglenni Ysgolion Academaidd

Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant


Sgyrsiau

Cyflwyniad i Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

 • When? 11:30
 • Where? Darlithfa Birt Acres, Adeilad Bute

Dr Andy Williams

Y Cyfryngau a Rhyfel: Gwrthdaro Ddoe a Heddiw

 • When? 13:30
 • Where? Darlithfa 2.32, Adeilad Bute

Dr John Jewell

Cyngor ac arweiniad ar gyfer darpar fyfyrwyr gan staff academaidd Ysgol Newyddiaduraeth Caerdydd

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd Adeilad Bute, Adeilad Bute

Teithiau

Teithiau dan arweiniad myfyrwyr o amgylch cyfleusterau Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Caerdydd

 • When? Ar gael ar gais trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd Adeilad Bute, Adeilad Bute

Biowyddorau


Sgyrsiau

Cyflwyniad i holl gyrsiau’r Biowyddorau o bersbectif myfyriwr

 • When? 11.30
 • Where? Darlithfa Ffisioleg 'A', Adeilad Syr Martin Evans

Biowyddorau: Y Gwyddorau Biofeddygol


Sgyrsiau

Graddau yn y Gwyddorau Biofeddygol: beth ydynt ac at ba yrfaoedd y maent yn arwain?

 • When? 11:30
 • Where? Darlithfa John Pryde, Adeilad Syr Martin Evans

Graddau yn y Gwyddorau Biofeddygol: beth ydynt ac at ba yrfaoedd y maent yn arwain?

 • When? 14:30
 • Where? Darlithfa Ffisioleg 'B', Adeilad Syr Martin Evans

Stondinau neu Arddangosfeydd

Graddau yn y Gwyddorau Biofeddygol: gwybodaeth am gynnwys a strwythur y cwrs

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Yr Electrocardiogram: recordio signalau trydanol o’r galon

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Ydych chi’n heini? Dysgwch fwy drwy roi cynnig ar ein beic hergometrau

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Profwch eich system anadlol – y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw chwythu i lawr ein Fitalograff

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Gwneud i’ch bys bach blycio – symbylu nerfau wlnar a chofnodion EMG (electromiograffi)

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Rhowch eich gwybodaeth anatomegol ar brawf – raffl gwobrau anatomi

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Y fideo anatomi

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Biowyddorau: Y Gwyddorau Biolegol


Sgyrsiau

Graddau yn y Gwyddorau Biolegol: beth ydynt ac at ba yrfaoedd y maent yn arwain?

 • When? 09:30
 • Where? Darlithfa John Pryde, Adeilad Syr Martin Evans

Graddau yn y Gwyddorau Biolegol: beth ydynt ac at ba yrfaoedd y maent yn arwain?

 • When? 12:30
 • Where? Darlithfa Ffisioleg 'B', Adeilad Syr Martin Evans

Graddau yn y Gwyddorau Biolegol: beth ydynt ac at ba yrfaoedd y maent yn arwain?

 • When? 14.30
 • Where? Y Ddarlithfa a Rennir, Adeilad Syr Martin Evans

Ffyngau ar waith – y da, y drwg a’r hyll!

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Stondinau neu Arddangosfeydd

Graddau yn y Gwyddorau Biolegol: gwybodaeth am gynnwys a strwythur y cyrsiau

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Cyrsiau maes – o Ynys Sgomer, i Tobago, i Malaysia a mannau eraill!

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Lleoliadau hyfforddi proffesiynol: yr opsiynau

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Ymchwil yn y goedwig law

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Byd cyffrous bacteria – gwneud iddynt ddangos eu hochrau lliwgar

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Y prosiect Dyfrgwn

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Biowyddorau: Y Gwyddorau Biomoleciwlaidd


Sgyrsiau

Graddau yn y Gwyddorau Biomoleciwlaidd: beth ydynt ac at ba yrfaoedd y maent yn arwain?

 • When? 10:30
 • Where? Darlithfa Ffisioleg ‘B’, Adeilad Syr Martin Evans

Graddau yn y Gwyddorau Biomoleciwlaidd: beth ydynt ac at ba yrfaoedd y maent yn arwain?

 • When? 13.30
 • Where? Darlithfa Ffisioleg 'B', Adeilad Syr Martin Evans

Stondinau neu Arddangosfeydd

Graddau mewn Gwyddorau Biofoleciwlaidd: gwybodaeth am gynnwys a strwythur y cwrs

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Bioleg Foleciwlaidd: y salwch cryman-gell (sickle cell): sesiwn ymarferol nodweddiadol Blwyddyn 1

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

DNA – gweledol!

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Busnes


Sgyrsiau

Astudio Rheoli Busnes yn Ysgol Busnes Caerdydd

 • When? 10.30
 • Where? Darlithfa L03, Adeilad Aberconwy

Astudio Rheoli Busnes yn Ysgol Busnes Caerdydd

 • When? 13:30
 • Where? Darlithfa Julian Hodge, Adeilad Julian Hodge

Ms Andrea Beetles

Astudio Economeg yn Ysgol Busnes Caerdydd

 • When? 12:30, 9.30
 • Where? Darlithfa Julian Hodge, Adeilad Julian Hodge

Astudio Cyfrifeg yn Ysgol Busnes Caerdydd

 • When? 09:30, 12.30
 • Where? Darlithfa L03, Adeilad Aberconwy

Astudio Graddau gydag Iaith yn Ysgol Busnes Caerdydd

 • When? 12:30
 • Where? Darlithfa L02, Adeilad Aberconwy

Teithiau

Ar ôl y sgyrsiau bydd llysgenhadon o fyfyrwyr ar gael i fynd ag ymwelwyr ar daith o amgylch yr Ysgol Busnes

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Julian Hodge

Stondinau neu Arddangosfeydd

Arddangosfa

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd Adeilad Julian Hodge, Adeilad Julian Hodge

Bydd ymwelwyr yn derbyn pecyn croeso ac yn cael eu croesawu gan aelodau o'r staff a myfyrwyr cyfredol. Bydd cyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych na atebwyd yn y sgyrsiau.

Cemeg


Sgyrsiau

Cemeg yng Nghaerdydd: y cyrsiau sydd ar gael yng Nghaerdydd

 • When? , 11.30
 • Where? Y Ddarlithfa Cemeg Fawr, Y Prif Adeilad

Dr Tom Tatchell

Dylunio Moleciwlaidd gyda chymorth cyfrifiadur – Dr Jamie Platts a Dr David Willcock

 • When? 10.30
 • Where? Y Ddarlithfa Wallace, Y Prif Adeilad

Cemeg yng Nghaerdydd: y cyrsiau sydd ar gael yng Nghaerdydd

 • When? 13:30
 • Where? Y Ddarlithfa Wallace, Y Prif Adeilad

Dr Tom Tatchell


Teithiau

Teithiau tywys o amgylch yr Ysgol, y cyfleusterau a’r labordai

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd yr Ysgol Cemeg, Y Prif Adeilad

Stondinau neu Arddangosfeydd

Cyrsiau’r Ysgol Cemeg, ei chyfleusterau, ei hymchwil a’i chysylltiadau â byd diwydiant

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd yr Ysgol Cemeg, Y Prif Adeilad

Cerddoriaeth


Sgyrsiau

Sgwrs am yr Ysgol Cerddoriaeth

 • When? 11:00
 • Where? Y Neuadd Gyngerdd, Adeilad Cerddoriaeth

Anelir y sgwrs hon at ddarpar fyfyrwyr yn benodol a bydd yn cynnwys amlinelliad o’n gofynion a’n trefn dderbyn. Bydd myfyrwyr cyfredol hefyd ar gael i sôn am weithgareddau’r myfyrwyr. Yna, cynhelir sesiwn holi ac ateb - Yr Athro Rachel Cowgill, Pennaeth yr Ysgol, a Dr Keith Chapin, Tiwtor Derbyn Israddedigion.rnrnO 10:30am ymlaen, bydd lluniaeth ar gael yn yr Octagon (ystafell bar y Neuadd Gyngerdd) - dewch i gyfarfod â myfyrwyr a staff.

Sgwrs am yr Ysgol Cerddoriaeth

 • When? 14:00
 • Where? Y Ddarlithfa Fawr, Adeilad Cerddoriaeth

Anelir y sgwrs hon at ddarpar fyfyrwyr yn benodol a bydd yn cynnwys amlinelliad o’n gofynion a’n trefn dderbyn. Bydd myfyrwyr cyfredol hefyd ar gael i sôn am weithgareddau’r myfyrwyr. Yna, cynhelir sesiwn holi ac ateb - Yr Athro Rachel Cowgill, Pennaeth yr Ysgol, a Dr Keith Chapin, Tiwtor Derbyn Israddedigion.

"Jazz in the Modern World": modiwl hanes ail flwyddyn – Dr Katherine Williams

 • When? 09:30 - 10:50
 • Where? Y Ddarlithfa Fawr, Adeilad Cerddoriaeth

Dewch i weld beth sy'n digwydd mewn gwir ddarlith (ni fydd raid i chi aros ar gyfer y cyfan!)

"Beethoven": modiwl hanes blwyddyn olaf – Dr Keith Chapin

 • When? 9:30 - 10:50
 • Where? Darlithfa Boyd, Adeilad Cerddoriaeth

"The History of Musical Instruments" – Dr Louise Johnson

 • When? 12:10 - 13:00
 • Where? Y Ddarlithfa Fawr, Adeilad Cerddoriaeth

Teithiau

Desg wybodaeth: Bydd staff a myfyrwyr cyfredol ar gael i ateb unrhyw gwestiynau ac i ddangos ymwelwyr o amgylch yr adeilad

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd y Fynedfa, Adeilad Cerddoriaeth

Stondinau neu Arddangosfeydd

Bydd yr arddangosfa’n cynnwys eitemau o gyhoeddiadau mawr gan aelodau’r staff. Bydd staff y llyfrgell ar gael i ddangos cyfleusterau’r llyfrgell i ymwelwyr ac i ateb cwestiynau.

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Y Llyfrgell Gerddoriaeth, Adeilad Cerddoriaeth

Cyfarpar Stiwdio

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Stiwdios 1 & 2, Adeilad Cerddoriaeth

Bydd myfyrwyr ail a thrydedd flwyddyn sy'n astudio cyfansoddi stiwdio yn arddangos y cyfleusterau stiwdio gan gynnwys cyfarpar golygu digidol Logic a ProTools - Dr Tim Taylor

Cyfleusterau cyfrifiaduro

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Y Labordy Cyfrifiaduron, Adeilad Cerddoriaeth

Arddangosiad o gyfleusterau cyfrifiaduro, gan gynnwys meddalwedd cerddoriaeth arbenigol (Sibelius)


Demonstrations

Seminar i Ddatgeiniaid a Chyngerdd awr-ginio

 • When? 12:10 - 13:30
 • Where? Y Neuadd Gyngerdd, Adeilad Cerddoriaeth

Yn eu blwyddyn olaf gall myfyrwyr ddewis rhoi datganiad cyhoeddus sy'n para am hanner awr. Mae rhan o'r hyfforddiant ar gyfer y modiwl hwn yn cynnwys dosbarthiadau meistr seminar. Dewch i weld sut mae'r myfyrwyr yn cael eu hyfforddi ar gyfer y cyngerdd awr-ginio - Dr Caroline Rae

Rihyrsal y Gerddorfa a’r Côr Siambr:

 • When? O 2.00pm ymlaen
 • Where? Y Neuadd Gyngerdd, Adeilad Cerddoriaeth

gyda chyngerdd yn Eglwys Gadeiriol Llandaf ar ddydd Gwener Ebrill 4ydd, bydd y gerddorfa yn ymarfer gweithiau gan Bach, Vivaldi a'u cyfoeswyr Ffrengig Jean-Joseph de Mondonville

Cyfrifiadureg a Gwybodeg


Sgyrsiau

Cyfrifiadureg a Gwybodeg yng Nghaerdydd

 • When? 10:00, 12:00, 14:00
 • Where? C/2.07 (Cewch ganllawiau o'n Desg Gymorth yn T/0.31, Adeilad Trevithick), Adeilad Trevithick

Dr Peter Burnap

I ble’r aiff eich gradd â chi: opsiynau gyrfa a rhaglenni’r flwyddyn mewn diwydiant

 • When? 13:00
 • Where? C/2.07 (Cewch ganllawiau o'n Desg Gymorth yn T/0.31, Adeilad Trevithick), Adeilad Trevithick

Dr Christine Mumford a Dr Wendy Ivins

Cyfrifiadureg a rhai o’i chymwysiadau

 • When? 11:00
 • Where? C/2.07 (Cewch ganllawiau o'n Desg Gymorth yn T/0.31, Adeilad Trevithick), Adeilad Trevithick

Mr Mike Daley


Teithiau

Teithiau dan arweiniad myfyrwyr, o amgylch labordai addysgu, cyfleusterau a llyfrgell yr Ysgol

 • When? 10:00 - 15:00
 • Where? Llofnodwch wrth y Ddesg Gymorth yn Ystafell T/0.31, Adeilad Trevithick

Stondinau neu Arddangosfeydd

Gwybodaeth am y graddau

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Desg Cymorth yr Ysgol yn Ystafell T/0.31, Adeilad Trevithick

Bydd y tiwtor derbyn, staff academaidd a myfyrwyr cyfredol wrth law i drafod ein cyrsiau ac ateb eich cwestiynau


Demonstrations

Gweithgareddau Myfyrwyr

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Desg Gymorth yr Ysgol yn Ystafell T/0.31, Adeilad Trevithick

Arddangosiadau ac arddangosfeydd rhyngweithiol o weithgareddau a phrosiectau myfyrwyr

Cynllunio a Daearyddiaeth


Sgyrsiau

BSc Daearyddiaeth (Ddynol) – Dr Jon Anderson

 • When? 10:30, 14:30
 • Where? Darlithfa Birt Acres, Adeilad Bute

BSc Daearyddiaeth (Ddynol) a Chynllunio – Dr Richard Gale

 • When? 11:30
 • Where? Ystafell 1.75, Adeilad Morgannwg

BSc Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol – Dr Neil Harris

 • When? 12:30
 • Where? Ystafell 1.75, Adeilad Morgannwg

Teithiau

Bydd llysgenhadon o fyfyrwyr ar gael yn dilyn pob darlith i’ch arwain ar daith o amgylch y cyfleusterau

 • When? Ar ôl pob darlith
 • Where? Bydd y teithiau yn gadael o'r darlithfeydd a enwir uchod, Adeilad Morgannwg

Stondinau neu Arddangosfeydd

Bydd llysgenhadon o fyfyrwyr a staff academaidd ar gael i ateb eich cwestiynau am yr Ysgol a’r cyrsiau

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Siop Goffi, Adeilad Morgannwg

Deintyddiaeth


Sgyrsiau

Graddau mewn Deintyddiaeth

 • When? 10:30, 13:30
 • Where? Y Ddarlithfa Anatomeg, Adeilad Syr Martin Evans

Ms Claudia Blakytny


Teithiau

Campws Mynydd Bychan

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Campws Parc Mynydd Bychan yw cartref pedwar o ysgolion academaidd y Brifysgol ac ar y safle hwnnw hefyd mae Ysbyty Athrofaol Cymru, un o’r mwyaf yn y DU. Bydd cyfle i ymweld â'r Ysgol Ddeintyddiaeth ac i siarad gyda myfyrwyr am eu profiadau.

Fferylliaeth & Gwyddorau Fferyllol


Sgyrsiau

Y radd MPharm yng Nghaerdydd – Dr Robert Dewdney

 • When? 10:30, 13:30
 • Where? Ystafell 0.21, Adeilad Redwood

Stondinau neu Arddangosfeydd

Cymorth Maeth Clinigol – rôl y fferyllydd wrth fwydo cleifion sy’n methu â bwyta

 • When? 10:00 - 15:00
 • Where? Gweithdy 0.60, Adeilad Redwood

Fferylliaeth Ymarferol

 • When? 10:00 - 15:00
 • Where? Gweithdy 0.60, Adeilad Redwood

Stondin Wybodaeth y Drefn Derbyn – bydd Staff Derbyn Fferylliaeth wrth law i ateb cwestiynau

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd Mynediad, Adeilad Redwood

Ffiseg a Seryddiaeth


Sgyrsiau

Derbyn myfyrwyr: trosolwg cyflym o’r cyrsiau, y cyfleusterau a’r ymchwil a gynigir yng Nghaerdydd – Dr Phil Buckle, Tiwtor Derbyn

 • When? 09:30, 11:30, 14:30
 • Where? Ystafell N/0.06, Gogledd Adeiladau’r Frenhines

Herschel: Y telesgop mwyaf yn y Gofod – Yr Athro Steve Eales, Pennaeth y Grŵp Seryddiaeth

 • When? 10:30
 • Where? Ystafell N/0.06, Gogledd Adeiladau’r Frenhines

Gyrfaoedd: canllaw i’r cyfleoedd swyddi sydd ar gael i raddedigion Ffiseg – Dr Annabel Cartwright, Swyddog Gyrfaoedd

 • When? 12:30
 • Where? Ystafell N/0.06, Gogledd Adeiladau’r Frenhines

Deimwnt: nid aur yw popeth melyn – Dr Oliver Williams, Grŵp Mater Cywasgedig a Ffotoneg

 • When? 13:30
 • Where? Ystafell N/0.06, Gogledd Adeiladau’r Frenhines

Teithiau

Teithiau tywys o amgylch yr Ysgol a’r cyfleusterau dysgu

 • When? 10:00 - 14:00
 • Where? Cyntedd Gogledd Adeiladau'r Frenhines, Gogledd Adeiladau’r Frenhines

Stondinau neu Arddangosfeydd

Arddangosfa wedi ei staffio: eich cyfle chi i holi cwestiynau ac i ddarganfod mwy am fywyd myfyriwr yn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Caerdydd

 • When? 9:30 - 15:30
 • Where? Ystafell N/0.12, Gogledd Adeiladau’r Frenhines

Dysgwch fwy am ein labordai dysgu

 • When? 10:00 - 14:00
 • Where? N/2.28, Gogledd Adeiladau’r Frenhines

Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol


Sgyrsiau

Gwleidyddiaeth yng Nghaerdydd – Yr Athro Hugh Compston

 • When? 12:30, 14:30
 • Where? Darlithfa 2.01, Adeilad John Percival

Stondin wybodaeth a chyfle i chi gyfarfod ag aelodau o’r staff a myfyrwyr Gwleidyddiaeth presennol

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Siop Goffi, Adeilad John Percival

Gwyddorau Gofal Iechyd


Sgyrsiau

Gradd mewn Bydwreigiaeth

 • When? 10.30, 13.30
 • Where? Y Ddarlithfa a Rennir, Adeilad Syr Martin Evans

Gradd mewn Nyrsio

 • When? 11:30
 • Where? Y Ddarlithfa a Rennir, Adeilad Syr Martin Evans

Gradd mewn Nyrsio

 • When? 14.30
 • Where? Darlithfa John Pryde, Adeilad Syr Martin Evans

Graddau mewn Therapi Galwedigaethol

 • When? 12:30, 13:30
 • Where? Darlithfa Ffisioleg ‘A’, Adeilad Syr Martin Evans

Graddau mewn Ffisiotherapi

 • When? 10:30, 12:30
 • Where? Darlithfa John Pryde, Adeilad Syr Martin Evans

Graddau mewn Radiograffeg

 • When? 11:30
 • Where? Darlithfa Ffisioleg ‘B’, Adeilad Syr Martin Evans

Graddau mewn Radiograffeg

 • When? 14:30
 • Where? Darlithfa Ffisioleg ‘A’, Adeilad Syr Martin Evans

BSc mewn Arferion Adrannau Llawdriniaeth

 • When? 13.00 - 13.30
 • Where? Ystafell E1.02, Adeilad Syr Martin Evans

Stondinau neu Arddangosfeydd

Campws Parc Mynydd Bychan

 • When? 09:45 - 15:15 (Bydd y bws olaf yn gadael y Prif Adeilad am 14.25 a'r bws olaf yn gadael Campws Mynydd Bychan am 15.15)
 • Where? Y Prif Adeilad

Gall darpar fyfyrwyr Gofal Iechyd fynd ar daith hunan-dywysiedig o amgylch Ty Dewi Sant, sy'n cynnwys cyfleusterau clinigol anhygoel gan gynnwys labordy kinesiology, ystafell pelydr-X, ystafell ffisiotherapi, ystafell llwydni, ystafell radiotherapi 3D a hyd yn oed ystafell lawdriniaeth ffud a ward ysbyty, gyda'r ddau yn cynnwys y modelau efelychiad gofal iechyd diweddaraf. Bydd staff a myfyrwyr ar gael yn ystod y daith i ateb eich cwestiynau.

Dewch i gyfarfod ag aelodau o’r staff

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ystafell WO.12, Adeilad Syr Martin Evans

Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr


Sgyrsiau

Astudio ar gyfer gradd yn Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr, Caerdydd

 • When? 9.30
 • Where? Y Ddarlithfa Gemeg Fach, Y Prif Adeilad

Dr Andrew Kerr, Cyfarwyddwr Derbyn Myfyrwyr i’r Ysgol

Astudio ar gyfer gradd yn Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr, Caerdydd

 • When? 12:30
 • Where? Y Ddarlithfa Cemeg Fawr, Y Prif Adeilad

Dr Andrew Kerr, Cyfarwyddwr Derbyn Myfyrwyr i’r Ysgol


Teithiau

Teithiau o amgylch yr ysgol gyda myfyrwyr cyfredol

 • When? 11:00, 11:30, 12:00, 13:30
 • Where? Ymgynnull wrth stondin yr Ysgol yn Ystafell 0.03, Y Prif Adeilad

Stondinau neu Arddangosfeydd

Dewch i stondin Ysgol y Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr i siarad â swyddogion derbyn, staff a myfyrwyr cyfredol ynglyˆn â’n rhaglenni gradd

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ymgynnull wrth stondin yr Ysgol yn Ystafell 0.03, Y Prif Adeilad

Arddangosfeydd o fwynau, creigiau a ffosilau ynghyd ag enghreifftiau o waith y myfyrwyr

 • When? 10:00 - 14:00
 • Where? Ystafell 0.02, Y Prif Adeilad

Hanes, Archaeoleg a Chrefydd


Sgyrsiau

Hanes yr Henfyd

 • When? 11:30, 13:30
 • Where? Darlithfa 2.01, Adeilad John Percival

Archaeoleg

 • When? 10.30, 12.30
 • Where? Darlithfa 0.31, Adeilad John Percival

Hanes

 • When? 9.30
 • Where? Darlithfa 2.01, Adeilad John Percival

History

 • When? 11.30
 • Where? Darlithfa Julian Hodge, Adeilad Julian Hodge

Astudiaethau Crefyddol

 • When? 12:30, 14:30
 • Where? Darlithfa 0.36, Adeilad John Percival

Cyngor ynglyn â Chadwraeth Gwrthrychau mewn Amgueddfeydd ac Archaeoleg

 • When? 11:30
 • Where? Ystafell 3.20, Adeilad John Percival

Teithiau

Taith dywys o amgylch y labordai

 • When? 11:10, 14:15
 • Where? Bydd y daith yn gadael o ystafell 4.18, Adeilad John Percival

Stondinau neu Arddangosfeydd

Sesiwn Galw Heibio ar Arteffactau Archaeoleg

 • When? 13:15 - 14:30
 • Where? Ystafell 4.18, Adeilad John Percival

Stondin Wybodaeth: Cyfarfod staff a myfyrwyr cyfredol

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Siop Goffi Adeilad John Percival, Adeilad John Percival

Ieithoedd Modern


Sgyrsiau

Ieithoedd a Chyfieithu – Ms Cathy Molinaro

 • When? 10:30
 • Where? Darlithfa 2.01, Adeilad John Percival

Ieithoedd a Chyfieithu – Ms Cathy Molinaro

 • When? 13:30
 • Where? Darlithfa 0.31, Adeilad John Percival

Astudio Siapanaeg ym Mhrifysgol Caerdydd

 • When? 10:30
 • Where? Darlithfa L02, Adeilad Aberconwy

Stondinau neu Arddangosfeydd

Stondin Wybodaeth – dewch i gael arweiniad am y cyrsiau sydd ar gael ac i gael cyngor ar ymgeisio

 • When? 09:30 - 15:30
 • Where? Siop Goffi, Adeilad John Percival

Meddygaeth


Sgyrsiau

Astudio Meddygaeth yng Nghaerdydd: esboniad o’r cwrs – Dr Stephen Riley

 • When? 09:30, 12:30
 • Where? Y Darlithfa a Rennir, Adeilad Syr Martin Evans

Meddygaeth: Yr yrfa a’r broses ddewis – Yr Athro Aled Phillips, Is-Ddeon Derbyn

 • When? 09:50, 12:50
 • Where? Y Ddarlithfa a Rennir, Adeilad Syr Martin Evans

Mae'r sgwrs yn cynnwys sesiwn cwestiwn ac ateb

Meddygaeth: Yr yrfa a’r broses ddewis – Yr Athro Aled Phillips, Is-Ddeon Derbyn

 • When? 13:50
 • Where? Darlithfa John Pryde, Adeilad Syr Martin Evans

Mae'r sgwrs yn cynnwys sesiwn cwestiwn ac ateb

Astudio Meddygaeth yng Nghaerdydd: esboniad o’r cwrs

 • When? 13.30
 • Where? Darlithfa John Pryde, Adeilad Syr Martin Evans

Ffarmacoleg Feddygol – Dr Derek Lang

 • When? 10:30
 • Where? Ddarlithfa Ffisioleg A, Adeilad Syr Martin Evans

Teithiau

Yr Adeilad Cochrane a Sgiliau Clinigol

 • When? 09:45 - 15:15 (bydd y bws olaf yn gadael y Prif Adeilad am 14:15pm a'r bws olaf yn gadael campws Mynydd Bychan am 15:15pm)
 • Where? Bydd y bysiau'n gadael o du blaen y Prif Adeilad, Rhodfa’r Amgueddfa

Ewch ar y bws am ddim i gampws Mynydd Bychan: ymwelwch â’n hadeilad £18 miliwn ac ynddo cewch chi’r cyfleusterau diweddaraf. Cewch chi glywed am fywyd fel myfyriwr meddygol yng Nghaerdydd, gweld ein cyfleusterau sgiliau clinigol, edrych o amgylch y llyfrgell a siarad â staff academaidd a myfyrwyr meddygol cyfredol. Mae croeso i chi aros gyhyd ag y mynnoch, ond gadewch o leiaf 1.5 awr ar gyfer y daith yno ac yn ôl. rnTra rydych ar Gampws Mynydd Bychan, cofiwch ymweld â:rnDesg Wybodaeth yr Ysgol Feddygaeth, Llawr Gwaelod, Adeilad CochranernEin llyfrgell iechyd groesawus, gyfforddus sy'n llawn adnoddau safonol, Llawr Cyntaf, Adeilad CochranernArddangosfeydd o Sgiliau Clinigol - Trydydd Llawr, Adeilad CochranernYstafell efelychu o'r radd flaenaf - Pedwerydd Llawr, Adeilad CochranernBywyd fel myfyriwr meddygaeth - cyflwyniad a sesiwn holi ac ateb (20 munud) - Darlithfa, Canolfan Adnoddau Michael GriffithrnBywyd fel Meddyg newydd-gymhwyso - cyflwyniad a sesiwn holi ac ateb - Llawr gwaelod, Canolfan Adnoddau Michael GriffithrnDVDs gwybodaeth - Llawr gwaelod, Adeilad Cochrane


Stondinau neu Arddangosfeydd

Gwybodaeth am y broses ymgeisio

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? E1.03, Adeilad Syr Martin Evans

BSc Ffarmacoleg Feddygol: cynnwys, strwythur a derbyniadau’r cwrs

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? E1.03, Adeilad Syr Martin Evans

Demonstrations

Canolfan Anatomeg

 • When? 10:30 - 14:30
 • Where? Cyntedd y Dwyrain, Adeilad Syr Martin Evans

Optometreg a Gwyddorau’r Golwg


Sgyrsiau

Optometreg ym Mhrifysgol Caerdydd – Dr Katharine Evans

 • When? 11:30, 13:30
 • Where? Darlithfa 0.05, Adeilad Optometreg

Bydd cynrychiolwyr OpSoc (myfyrwyr israddedig cyfredol o’r Gymdeithas Optometreg) a Thiwtoriaid Derbyn wrth law i ateb unrhyw gwestiynau ac i gynnig cyngor

 • When? 11:00 - 15:00
 • Where? Cyntedd yr Adeilad Optometreg, Adeilad Optometreg

Arddangosiad delweddu wyneb y llygaid

 • When? 12:30 - 13:30
 • Where? Cyntedd yr Adeilad Optometreg, Adeilad Optometreg

Cymerwch olwg ar wyneb y llygaid gyda fideo 'slit lamp'

Gweithdy opthalmoscopi

 • When? 12:30 - 13:30
 • Where? Clinig plygiant y flwyddyn gyntaf a'r ail, Llawr Gwaelod, Adeilad Optometreg

Bydd y gweithdy rhyngweithiol yma yn rhoi cyfle i chi ddefnyddio opthalmoscôp i weld y retina

Gweithdy efelychu golwg isel

 • When? 12:30 - 13:30
 • Where? Clinig plygiant y flwyddyn gyntaf a'r ail, Llawr Gwaelod, Adeilad Optometreg

Profwch yr ystod o achosion cyffredin dros nam golwg er mwyn deall yr effaith ar fywyd dydd i ddydd


Teithiau

Taith gyffredinol o amgylch yr Ysgol Optometreg gan gynnwys y Clinig Golwg, labordai dysgu, cyfleusterau cyfrifiadurol a’r clinigau dysgu

 • When? 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
 • Where? Cyntedd yr Adeilad Optometreg, Adeilad Optometreg

Peirianneg


Sgyrsiau

Sut mae deargrynfeydd yn effeithio allyriadau aerofod – (yn berthnasol i fyfyrwyr Peirianneg Meddygol a Mecanyddol)

 • When? 10.20
 • Where? Ystafell De 1.22, Adeiladau’r Frenhines

Dr Carol Featherston

Y Broses Dderbyn ar gyfer Peirianneg

 • When? 9.30, 10.30, 11.30, 14.00 (Bydd taith o'r cyfleusterau ar ôl y sgwrs 14.00)
 • Where? Ystafell De 1.32, Adeiladau’r Frenhines

Dr Stephen Bentley, Cyfarwyddwr derbyn israddedigion a chysylltiadau rhyngwladol

Microdonnau Hud – Dr Johnny Lees (yn berthnasol i fyfyrwyr Peirianneg Drydanol ac Electronig Integredig)

 • When? 10.20, 11.20, 12.20
 • Where? Ystafell De 1.30, Adeiladau’r Frenhines

Bydd taith o'r cyfleusterau yn dilyn y sgwrs hon.

Sut all Prifysgol Caerdydd helpu’r DU i gyflawni targedau newid yn yr hinsawdd – (yn berthnasol i fyfyrwyr Peirianneg Bensaerniol, Sifil ac Amgylcheddol)

 • When? 10.20, 11.20, 12.20
 • Where? Ystafell Ganolog 1.10/11, Adeiladau’r Frenhines

Dr Bettina Bockelmann-Evans

Sut mae deargrynfeydd yn effeithio allyriadau aerofod – (yn berthnasol i fyfyrwyr Peirianneg Meddygol a Mecanyddol)

 • When? 11.20
 • Where? Ystafell De 3.21, Adeiladau’r Frenhines

Dr Carol Featherston

Sut mae deargrynfeydd yn effeithio allyriadau aerofod – (yn berthnasol i fyfyrwyr Peirianneg Meddygol a Mecanyddol)

 • When? 12.20
 • Where? Ystafell De 1.24, Adeiladau’r Frenhines

Dr Carol Featherston

Teithiau penodol i bynciau

 • When? 10.40, 11.40, 12.40
 • Where? Adeiladau’r Frenhines

Bydd teithiau o amgylch y cyfleusterau perthnasol ar ddiwedd y teithiau fel a restrir uchod.

Bydd tiwtoriaid derbyn a llysgenhadon o fyfyrwyr wrth law trwy gydol y dydd gydag arddangosfeydd rhyngweithiol ac i ateb eich cwestiynau

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Y Fforwm, Adeiladau’r Frenhines

Pensaernïaeth


Sgyrsiau

Pensaernïaeth a’r cwrs

 • When? 09:30, 12:30
 • Where? Darlithfa Birt Acres, Adeilad Bute

Pensaernïaeth a’r cwrs

 • When? 14:30
 • Where? Darlithfa 2.32, Adeilad Bute

Teithiau

Teithiau o amgylch yr Ysgol dan arweiniad staff a myfyrwyr

 • When? 10.15, 13.15
 • Where? Cwrdd ar landin yr ail lawr, Adeilad Bute

Stondinau neu Arddangosfeydd

Gwybodaeth am y cyrsiau

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ystafell Arddangos, Adeilad Bute

Derbyniad a lluniaeth gyda staff a myfyrwyr Pensarniaeth

 • When? 13:30 - 14:30
 • Where? Ystafell Arddangos, ail lawr, Adeilad Bute

Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth


Sgyrsiau

Astudio Llenyddiaeth Saesneg yng Nghaerdydd

 • When? 10:30
 • Where? Darlithfa Julian Hodge, Adeilad Julian Hodge

Yr Athro Martin Coyle

Astudio Llenyddiaeth Saesneg yng Nghaerdydd

 • When? 13.30
 • Where? Darlithfa L03, Adeilad Aberconwy

Yr Athro Martin Coyle

Astudio Iaith Saesneg yng Nghaerdydd

 • When? 11.30, 14.30
 • Where? Darlithfa L03, Adeilad Aberconwy

Dr Mercedes Durham

Astudio Athroniaeth yng Nghaerdydd

 • When? 11:30
 • Where? Darlithfa 0.31, Adeilad John Percival

Astudio Athroniaeth yng Nghaerdydd

 • When? 13.30
 • Where? Darlithfa 2.03, Adeilad John Percival

Dr Richard Gray


Stondinau neu Arddangosfeydd

Stondin Wybodaeth lle gallwch chi holi staff academaidd a myfyrwyr cyfredol

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Siop goffi, Adeilad John Percival

Seicoleg


Sgyrsiau

Astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd – Dr Lewis Bolt

 • When? 11:30, 14:30
 • Where? Darlithfa Stanley Parris, Adeilad y Twr

Teithiau

Taith o amgylch yr Ysgol gyda myfyrwyr cyfredol

 • When? O 9:30 ymlaen (pob 30 munud)
 • Where? Cyntedd, Adeilad y Twr

Stondinau neu Arddangosfeydd

Gwybodaeth ynglŷn â’r cwrs a’r drefn derbyn

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd, Adeilad y Twr

Cysylltiadau achosol wrth adeiladu byddin o weision

 • When? Pob hanner awr rhwng 9:30 a 14:00
 • Where? ystafell 12.11, Adeilad y Twr

Ffilmiau

Wythnos ym mywyd myfyriwr Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Siop Goffi Llawr Gwaelod, Adeilad y Twr

Y Gwyddorau Cymdeithasol


Sgyrsiau

Astudio yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Caerdydd

 • When? , 11:30
 • Where? Darlithfa 0.21, Adeilad Redwood

Bydd y sgwrs yn cyflwyno’n rhaglenni gradd mewn Troseddeg, Addysg, Polisi Cymdeithasol (Hanner Gradd), y Gwyddorau Cymdeithasol a Chymdeithaseg

Astudio yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Caerdydd

 • When? 13:30
 • Where? Darlithfa Birt Acres, Adeilad Bute

Bydd y sgwrs yn cyflwyno’n rhaglenni gradd mewn Troseddeg, Addysg, Polisi Cymdeithasol (Hanner Gradd), y Gwyddorau Cymdeithasol a Chymdeithaseg

Datblygiadau Addysg Cyfrwng Cymraeg o fewn yr Ysgol

 • When? 12:30
 • Where? Ystafell 1.67, Adeilad Morgannwg

Teithiau

Taith o amgylch yr Ysgol gyda myfyrwyr cyfredol

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Bydd y teithiau'n gadael o stondin yr Ysgol yn Siop Goffi Adeilad Morgannwg, Adeilad Morgannwg

Stondinau neu Arddangosfeydd

Bydd Tiwtoriaid Derbyn, staff dysgu a myfyrwyr cyfredol ar y stondin wybodaeth

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Siop Goffi, Adeilad Morgannwg

Y Gyfraith


Sgyrsiau

Pam y byddai arnoch chi eisiau astudio’r gyfraith yng Nghaerdydd?

 • When? 10:30, 13:30
 • Where? Ystafell 0.22, Adeilad y Gyfraith

Y Gyfraith yn y Byd Go Iawn: Proffesiwn y Gyfraith, Cyflogadwyedd a Pro Bono

 • When? 11:30, 14:30
 • Where? Ystafell 0.22, Adeilad y Gyfraith

Bydd y sesiwn hwn yn edrych yn fyr ar ymgymhwyso’n Gyfreithiwr neu’n Fargyfreithiwr yng Nghymru a Lloegr. Bydd yn ystyried holl sialens dod o hyd i swydd hyfforddi ar hyn o bryd, a sut y gall ein portffolio o’r yfraith yn y Byd Go Iawn o "pro bono" (cyngor cyfreithiol am ddim) a chynlluniau gwirfoddol eraill gynyddu cyflogadwyedd myfyriwr ym mhroffesiwn y gyfraith ac yn y farchnad swyddi ehangach.

Astudio’r Gyfraith yng Nghaerdydd trwy gyfrwng y Gymraeg

 • When? 12:30
 • Where? Ystafell 1.30, Adeilad y Gyfraith

Stondinau neu Arddangosfeydd

Dewch i gasglu gwybodaeth am y cyrsiau a chyfarfod â staff a myfyrwyr

 • When? 09:30 - 15.30
 • Where? Ystafell 1.29, Adeilad y Gyfraith

Y Gymraeg


Sgyrsiau

Astudio’r Gymraeg yng Nghaerdydd (ar gyfer myfyrwyr iaith gyntaf) – Dr Jeremy Evas

 • When? 10:30
 • Where? Ystafell 1.69, Adeilad John Percival

Astudio’r Gymraeg yng Nghaerdydd ar gyfer myfyrwyr ail iaith – Dr Angharad Naylor

 • When? 10:30
 • Where? Ystafell 1.72, Adeilad John Percival

Gweithdy Iaith a Thechnoleg ar gyfer myfyrwyr iaith gyntaf – Dr Jeremy Evas

 • When? 11:30
 • Where? Ystafell 1.69, Adeilad John Percival

Gweithdy Adolygu ar gyfer myfyrwyr ail iaith – Dr Angharad Naylor

 • When? 12:30
 • Where? Ystafell 1.72, Adeilad John Percival

Stondinau neu Arddangosfeydd

Cwrdd ag aelodau o’r staff

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Siop Goffi, Adeilad John Percival

Is-raddedigion