Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnodau agored ac ymweliadau

Rhaglenni Ysgolion Academaidd

Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant


Sgyrsiau

Cyflwyniad i Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant – Dr Andy Williams

 • When? 12:00
 • Where? Darlithfa Birt Acres, Adeilad Bute

Y Cyfryngau a Rhyfel: ddoe a heddiw – Dr John Jewell

 • When? 14:00
 • Where? Ystafell 1.20, Adeilad Bute

Teithiau

Teithiau dan arweiniad myfyrwyr o amgylch cyfleusterau Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Caerdydd

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd, Adeilad Bute

Stondinau neu Arddangosfeydd

Cyngor ac arweiniad ar gyfer darpar fyfyrwyr gan staff academaidd Ysgol Newyddiaduraeth Caerdydd

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd, Adeilad Bute

Biowyddorau


Sgyrsiau

Cyflwyniad i holl gyrsiau’r Biowyddorau o bersbectif myfyriwr

 • When? 12:00
 • Where? Darlithfa John Pryde, Adeilad Syr Martin Evans

Rhowch eich gwybodaeth anatomegol ar brawf: raffl gwobrau anatomi

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Gwyddorau Moleciwlaidd – ein cyrsiau a’n hymchwil

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Stondinau neu Arddangosfeydd

Y Flwyddyn Gyntaf Gyffredin

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Lleoliadau Hyfforddi Proffesiynol: yr opsiynau

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Ymchwil yn y Goedwig Law

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Y Prosiect Dyfrgwn

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Bioleg foleciwlaidd: y salwch cryman-gell: sesiwn ymarferol nodweddiadol Blwyddyn 1

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Aros gam o flaen y gell ganser

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Byd bywiog bacteria – cyfle i weld rhai o bob lliw a llun

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Demonstrations

Arddangosiad Anatomeg

 • When? 10:30 - 14:30
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Biowyddorau: Y Gwyddorau Biolegol


Sgyrsiau

Graddau yn y Gwyddorau Biolegol: beth ydynt ac at ba yrfaoedd y maent yn arwain?

 • When? 10:00, 13:00, 15:00
 • Where? Darlithfa Ffisioleg 'B', Adeilad Syr Martin Evans

Stondinau neu Arddangosfeydd

Graddau yn y Gwyddorau Biolegol: gwybodaeth am gynnwys a strwythur y cyrsiau

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Cyrsiau maes: o Ynys Sgomer, i Tobago, i Malaysia a mannau eraill!

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Busnes


Sgyrsiau

Astudio Rheoli Busnes yn Ysgol Fusnes Caerdydd

 • When? 10:00
 • Where? Darlithfa Julian Hodge, Adeilad Julian Hodge

Astudio Cyfrifeg yn Ysgol Fusnes Caerdydd

 • When? 14:00
 • Where? Darlithfa LO3, Adeilad Aberconwy

Astudio Economeg yn Ysgol Fusnes Caerdydd

 • When? 13:00
 • Where? Darlithfa Julian Hodge, Adeilad Julian Hodge

Astudio Graddau gydag Iaith yn Ysgol Fusnes Caerdydd

 • When? 12:00
 • Where? Darlithfa 1.19, Canolfan Dysgu yr Ysgol Fusnes

Teithiau

Ar ôl y sgyrsiau, bydd llysgenhadon o fyfyrwyr ar gael i fynd ag ymwelwyr ar daith o amgylch yr Ysgol Fusnes

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd, Adeilad Julian Hodge

Stondinau neu Arddangosfeydd

Arddangosfa wedi’i staffio

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd, Adeilad Julian Hodge

Bydd ymwelwyr yn derbyn pecyn croeso ac yn cael eu croesawu gan aelodau o'r staff a myfyrwyr cyfredol. Bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau a thrafod ein cyrsiau.


Demonstrations

Sesiynau blasu’r Ystafell Fasnachu

 • When? 11:00, 12:00, 14:00
 • Where? Ystafell Masnachu, Canolfan Dysgu yr Ysgol Fusnes

Sesiwn ryngweithiol sy'n rhoi cyfle i chi brofi efelychiad byw o'r Gyfnewidfa Stoc. (Nodwch fod niferoedd wedi'u cyfyngu i 56 person y sesiwn.)

Cemeg


Sgyrsiau

Dylunio Moleciwlaidd gyda Chymorth Cyfrifiadur: Modelu Moleciwlaidd @ Prifysgol Caerdydd – Yr Athro Peter Knowles

 • When? 11:00
 • Where? Y Ddarlithfa Gemeg Fawr, Y Prif Adeilad

Cemeg yng Nghaerdydd: y cyrsiau sydd ar gael – Dr Paul Newman

 • When? 12:00, 14:00
 • Where? Y Ddarlithfa Gemeg Fawr, Y Prif Adeilad

Teithiau

Teithiau tywys o amgylch yr Ysgol, y cyfleusterau a’r labordai

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd yr Ysgol Gemeg, Y Prif Adeilad

Stondinau neu Arddangosfeydd

Cyrsiau’r Ysgol Gemeg, cyfleusterau, ymchwil a chysylltiadau diwydiannol: cwrdd ag aelodau o staff academaidd a myfyrwyr

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd yr Ysgol Gemeg, Y Prif Adeilad

Cerddoriaeth


Sgyrsiau

Sgwrs am yr Ysgol Gerddoriaeth

 • When? 11:00
 • Where? Y Neuadd Gyngerdd, Adeilad Cerddoriaeth

Sgwrs am yr Ysgol Gerddoriaeth

 • When? 14:00
 • Where? Darlithfa Boyd, Adeilad Cerddoriaeth

Teithiau

Bydd myfyrwyr cyfredol ar gael i arwain ymwelwyr ar daith tywys o amgylch y cyfleusterau

 • When? 10:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
 • Where? Adeilad Cerddoriaeth

Stondinau neu Arddangosfeydd

Desg Groeso: bydd staff a myfyrwyr ar gael i ateb cwestiynau

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd, Adeilad Cerddoriaeth

Bydd yr arddangosfa’r llyfrgell yn cynnwys eitemau o gyhoeddiadau pwysig gan aelodau o’r staff.

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Y Llyfrgell Gerddoriaeth, Adeilad Cerddoriaeth

Bydd staff y llyfrgell ar gael i ddangos cyfleusterau'r llyfrgell ac i ateb cwestiynau

Te, coffi a chyfle i siarad â staff yr Ysgol a myfyrwyr cyfredol

 • When? 10:00 - 11:00
 • Where? Yr Octagon, Adeilad Cerddoriaeth

Workshops

Perfformiad gan fyfyrwyr cyfredol

 • When? 12:00
 • Where? Y Neuadd Gyngerdd, Adeilad Cerddoriaeth

Gall darpar fyfyrwyr gymryd rhan mewn trafodaeth anffurfiol am y gerddoriaeth a berfformir, gan edrych ar yr amrywiaeth o ffyrdd y gellir astudio cerddoriaeth (e.e. dadansoddiad, astudio perfformiad, cyfansoddiad, hanes cerddoriaeth a chymdeithaseg a beirniadaeth gerddorol).

Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Bydd gwasanaeth bws gwennol i/o’r Ysgol Gyfrifiadureg a Gwybodeg trwy gydol y dydd.


Sgyrsiau

Cyfrifiadureg a Gwybodeg yng Nghaerdydd

 • When? 10:00, 12:00, 14:00
 • Where? Ystafell C/2.07 (bydd tywyswyr ar gael wrth ein Desg Gymorth, Ystafell T/0.31), Adeilad Trevithick

Cyfrifiadureg a rhai o’i chymwysiadau

 • When? 11:00
 • Where? Ystafell C/2.07 (bydd tywyswyr ar gael wrth ein Desg Gymorth, Ystafell T/0.31), Adeilad Trevithick

I ble’r aiff eich gradd â chi: opsiynau gyrfa a rhaglenni’r flwyddyn mewn diwydiant

 • When? 13:00
 • Where? Ystafell C/2.07 (bydd tywyswyr ar gael wrth ein Desg Gymorth, Ystafell T/0.31), Adeilad Trevithick

Teithiau

Teithiau dan arweiniad myfyrwyr, o amgylch labordai addysgu, cyfleusterau a llyfrgell yr Ysgol

 • When? 10:00 - 15:00
 • Where? Desg Gymorth, Ystafell T/0.31, Adeilad Trevithick

Stondinau neu Arddangosfeydd

Bydd y tiwtor derbyn, staff academaidd a myfyrwyr cyfredol wrth law i drafod ein cyrsiau ac ateb eich cwestiynau

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Desg Cymorth, Ystafell T/0.31, Adeilad Trevithick

Bydd y Tiwtor Derbyn, staff academaidd a myfyrwyr wrth law i drafod ein cyrsiau ac ateb eich cwestiynau


Demonstrations

Arddangosfa o weithgareddau a phrosiectau myfyrwyr ac arddangosiadau rhyngweithiol

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Desg Gymorth, Ystafell T/0.31, Adeilad Trevithick

Cynllunio a Daearyddiaeth


Sgyrsiau

BSc Daearyddiaeth (Ddynol) – Dr Peter Mackie

 • When? 11:00, 14:00
 • Where? Darlithfa Birt Acres, Adeilad Bute

BSc Daearyddiaeth (Ddynol) a Chynllunio – Dr Richard Gale

 • When? 13:00
 • Where? Ystafell -1.64, Adeilad Morgannwg

Astudio BSc Cynllunio a Datblygu Trefol – Dr Andrew Flynn

 • When? 12:00
 • Where? Ystafell -1.64, Adeilad Morgannwg

Teithiau

Bydd llysgenhadon o fyfyrwyr ar gael yn dilyn pob sgwrs i fynd ag ymwelwyr ar daith o amgylch y cyfleusterau

 • When? Ar ôl pob sgwrs Cynllunio a Daearyddiaeth, fel y manylir
 • Where? Bydd y teithiau yn gadael o'r darlithfeydd perthnasol ar ddiwedd pob sgwrs, Adeilad Morgannwg

Stondinau neu Arddangosfeydd

Bydd llysgenhadon o fyfyrwyr a staff academaidd ar gael i ateb eich cwestiynau am yr Ysgol a’r cyrsiau

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ystafell Bwyllgora 2, Adeilad Morgannwg

Deintyddiaeth

Dylai ymwelwyr sydd â diddordeb mewn Deintyddiaeth fynd i Adeilad Syr Martin Evans yng Nghampws Parc Cathays, ble bydd cyfle i gyfarfod â staff yr Ysgol. Gall ymwelwyr hefyd fynd ar y bws gwennol (sydd yn gadael o’r Prif Adeilad) i Gampws Parc Mynydd Bychan i ymweld â'r Ysgol Ddeintyddiaeth.


Sgyrsiau

Graddau mewn Deintyddiaeth – Dr Ilona Jonhson

 • When? 10:00, 13:00
 • Where? Darlithfa Anatomeg, Adeilad Syr Martin Evans

I ddysgu mwy am y Rhaglenni Proffesiynol Gofal Deintyddol, dewch i ymweld â stondin yr Ysgol Ddeintyddol.


Teithiau

Campws Mynydd Bychan

 • When? 09:15 - 16:00
 • Where? Mae bysiau'n gadael o'r Prif Adeilad, Rhodfa’r Amgueddfa

Ewch am dro i Gampws Parc Mynydd Bychan, cartref tri o ysgolion academaidd y Brifysgol ac Ysbyty Athrofaol Cymru, un o’r mwyaf yn y DU. Bydd cyfle i ymweld â’r Ysgol Ddeintyddiaeth ac i siarad â myfyrwyr am eu profiadau.


Stondinau neu Arddangosfeydd

Dewch i siarad gyda’n swyddog derbyniadau a’n staff am ein rhaglenni gradd yn ardal arddangosfa’r Ysgol Ddeintyddiaeth.

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ystafell E1.03, Adeilad Syr Martin Evans

Demonstrations

Arddangosiad Anatomeg

 • When? 10:30 - 14:30
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Fferylliaeth & Gwyddorau Fferyllol


Sgyrsiau

Y radd MPharm ym Mhrifysgol Caerdydd – Dr Allan Cosslett

 • When? 12:00, 14:00
 • Where? Ystafell 0.21, Adeilad Redwood

Stondinau neu Arddangosfeydd

Cymorth Maeth Clinigol – rôl y fferyllydd wrth fwydo cleifion sy’n methu â bwyta (gyda myfyrwyr Fferylliaeth)

 • When? 10:00 - 15:00
 • Where? Gweithdy 0.60, Adeilad Redwood

Fferylliaeth Ymarferol (gyda myfyrwyr Fferylliaeth)

 • When? 10:00 - 15:00
 • Where? Gweithdy 0.60, Adeilad Redwood

Stondin Gyngor Derbyniadau, wedi’i staffio gan staff Derbyn Fferylliaeth

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd, Adeilad Redwood

Ffiseg a Seryddiaeth

Bydd gwasanaeth bws gwennol i/o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth trwy gydol y dydd.


Sgyrsiau

Derbyn myfyrwyr: trosolwg cyflym o’r cyrsiau, y cyfleusterau a’r ymchwil a gynigir yng Nghaerdydd – Dr Chris North, Tiwtor Derbyn Israddedig

 • When? 10:00, 12:00, 14:00
 • Where? Ystafell N/0.06-7, Gogledd Adeiladau’r Frenhines

Ffurfiant y sêr a’r planedau – Dr Nicolas Peretto, Grŵp Seryddiaeth

 • When? 11:00
 • Where? Ystafell N/0.06-7, Gogledd Adeiladau’r Frenhines

Gyrfaoedd: canllaw i’r cyfleoedd swyddi sydd ar gael i raddedigion Ffiseg – Dr Annabel Cartwright, Swyddog Gyrfaoedd

 • When? 13:00
 • Where? Ystafell N/0.06-7, Gogledd Adeiladau’r Frenhines

Tonnau Disgyrchol: Ffrwydradau Mwyaf Natur – Dr Stephen Fairhurst, Grŵp Ffiseg Disgyrchol

 • When? 15:00
 • Where? Ystafell N/0.06-7, Gogledd Adeiladau’r Frenhines

Teithiau

Teithiau tywys o amgylch yr Ysgol a’r cyfleusterau dysgu

 • When? 10:00 - 14:00
 • Where? Cyntedd, Gogledd Adeiladau’r Frenhines

Stondinau neu Arddangosfeydd

Arddangosfa wedi’i staffio sydd yn rhoi cyfle chi i holi cwestiynau ac i ddarganfod mwy am fywyd myfyriwr yn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Caerdydd

 • When? 09:30 - 15:30
 • Where? N/0.12, Gogledd Adeiladau’r Frenhines

Demonstrations

Dysgwch fwy am ein labordai addysgu

 • When? 10:00 - 14:00
 • Where? N/2.28, Gogledd Adeiladau’r Frenhines

Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol


Sgyrsiau

Gwleidyddiaeth yng Nghaerdydd – Dr Peri Roberts

 • When? 11:00, 13:00
 • Where? Darlithfa 0.16, Adeilad John Percival

Stondinau neu Arddangosfeydd

Gwybodaeth am gyrsiau a chyfle i gwrdd â staff a myfyrwyr

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd, Adeilad y Gyfraith

Gwyddorau Biofeddygol a Biomoleciwlaidd


Sgyrsiau

Graddau yn y Gwyddorau Biofeddygol a Biomoleciwlaidd: beth ydynt ac at ba yrfaoedd y maent yn arwain?

 • When? 11:00
 • Where? Darlithfa John Pryde, Adeilad Syr Martin Evans

Graddau yn y Gwyddorau Biofeddygol a Biomoleciwlaidd: beth ydynt ac at ba yrfaoedd y maent yn arwain?

 • When? 14:00
 • Where? Darlithfa Ffisioleg 'B', Adeilad Syr Martin Evans

Graddau yn y Gwyddorau Biomoleciwlaidd: gwybodaeth am gynnwys a strwythur y cyrsiau

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Graddau yn y Gwyddorau Biofeddygol: gwybodaeth am gynnwys a strwythur y cyrsiau

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Gwyddorau Gofal Iechyd

Dylai ymwelwyr sydd â diddordeb yn y Gwyddorau Gofal Iechyd fynd i Adeilad Syr Martin Evans yng Nghampws Parc Cathays, ble bydd cyfle i gyfarfod â staff yr Ysgol ac i weld amrywiaeth o arddangosiadau. Gall ymwelwyr hefyd fynd ar y bws gwennol (sydd yn gadael o’r Prif Adeilad) i Gampws Parc Mynydd Bychan ar gyfer taith hunan-dywysiedig.


Sgyrsiau

Gradd mewn Bydwreigiaeth

 • When? 12:00
 • Where? Y Ddarlithfa a Rennir, Adeilad Syr Martin Evans

Gradd mewn Bydwreigiaeth

 • When? 15:00
 • Where? Darlithfa John Pryde, Adeilad Syr Martin Evans

Gradd mewn Nyrsio

 • When? 11:00
 • Where? Y Ddarlithfa a Rennir, Adeilad Syr Martin Evans

Gradd mewn Nyrsio

 • When? 14:00
 • Where? Darlithfa John Pryde, Adeilad Syr Martin Evans

Gradd mewn Therapi Galwedigaethol

 • When? 11:00, 14:00
 • Where? Darlithfa Ffisioleg 'A', Adeilad Syr Martin Evans

Gradd mewn Ffisiotherapi

 • When? 10:00, 13:00
 • Where? Darlithfa John Pryde, Adeilad Syr Martin Evans

Gradd mewn Radiograffeg

 • When? 12:00
 • Where? Darlithfa Ffisioleg 'B', Adeilad Syr Martin Evans

Gradd mewn Radiograffeg

 • When? 15:00
 • Where? Darlithfa Ffisioleg 'A', Adeilad Syr Martin Evans

Gradd mewn Arferion Adrannau Llawdriniaeth

 • When? 13:00
 • Where? Darlithfa Ffisioleg 'A', Adeilad Syr Martin Evans

Stondinau neu Arddangosfeydd

Teithiau

 • When? 09:15 - 16:00 (Bydd y bws olaf yn gadael y Prif Adeilad am 14.45 a’r bws olaf yn gadael Campws Mynydd Bychan am 16.00)
 • Where? Rhodfa'r Amgueddfa, Y Prif Adeilad

Gall darpar fyfyrwyr Gofal Iechyd fynd ar daith hunan-dywysiedig o amgylch Ty Dewi Sant, Man cyfleusterau clinigol anhygoel yno gan gynnwys labordy cinesiolog, ystafell pelydr-X, ystafell ffisiotherapi, ystafell fowldio, ystafell radiotherapi 3D a hyd yn oed ystafell lawdriniaeth a ward ysbyty ffug. Mae'r ddau gyfleuster olaf yn cynnwys y modelau efelychu gofal iechyd diweddaraf. Bydd staff a myfyrwyr ar gael yn ystod y daith i ateb eich cwestiynau.

Arddangosfa yn cynnwys cyfle i siarad â thiwtoriaid derbyn a myfyrwyr cyfredol

 • When? 10:00 - 14:00
 • Where? Cyntedd Gorllewin, Adeilad Syr Martin Evans

Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr


Sgyrsiau

Astudio am radd yn Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr, Caerdydd – Dr Simon Wakefield, Cyfarwyddwr Dysgu

 • When? 10:00, 13:00
 • Where? Y Ddarlithfa Gemeg Fawr, Y Prif Adeilad

Teithiau

Teithiau o amgylch yr Ysgol gyda myfyrwyr cyfredol

 • When? 11:00, 11:30, 12:00, 13:30
 • Where? Ystafell 0.03, Y Prif Adeilad

Stondinau neu Arddangosfeydd

Dewch i siarad â swyddogion derbyn, staff a myfyrwyr cyfredol am ein rhaglenni gradd wrth stondin wybodaeth Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ystafell 0.03, Y Prif Adeilad

Mwynau, Creigiau a Ffosilau ynghŷd ag esiamplauo waith y myfyrwyr

 • When? 10:00 - 14:00
 • Where? Ystafell 0.02, Y Prif Adeilad

Hanes, Archaeoleg a Chrefydd


Sgyrsiau

Hanes yr Henfyd

 • When? 10:00, 12:00
 • Where? Darlithfa L03, Adeilad Aberconwy

Archaeoleg

 • When? 11:00, 13:00
 • Where? Darlithfa L02, Adeilad Aberconwy

Hanes

 • When? 12:00
 • Where? Darlithfa Julian Hodge, Adeilad Julian Hodge

Hanes

 • When? 10:00
 • Where? Darlithfa 0.16, Canolfan Dysgu yr Ysgol Fusnes

Astudiaethau Crefyddol

 • When? 10:00, 12:00
 • Where? Darlithfa L02, Adeilad Aberconwy

Cyngor ynglyn â Chadwraeth Gwrthrychau mewn Amgueddfeydd ac Archaeoleg

 • When? 12:00
 • Where? Ystafell 3.20, Adeilad John Percival

Teithiau

Taith dywys o amgylch y labordai

 • When? 10:30, 13:45
 • Where? Ystafell 4.18, Adeilad John Percival

Stondinau neu Arddangosfeydd

Sesiwn Galw Heibio ar Arteffactau Archaeoleg

 • When? 12:00 - 14:00
 • Where? Ystafell 4.18, Adeilad John Percival

Stondin wybodaeth: cwrdd â staff a myfyrwyr cyfredol

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Siop Goffi, Adeilad John Percival

Ieithoedd Modern


Sgyrsiau

Ieithoedd a Chyfieithu – Ms Cathy Molinaro

 • When? 10:00, 13:00
 • Where? Darlithfa 1.19, Canolfan Dysgu yr Ysgol Fusnes

Astudio’r Ieithoedd Modern canlynol: Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Siapanaeg a Sbaeneg yn ogystal â Chyfieithu


Stondinau neu Arddangosfeydd

Desg Groeso – bydd staff a myfyrwyr ar gael drwy’r dydd i ateb ymholiadau am ba gyrsiau sydd ar gael

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Siop Goffi, Adeilad John Percival

Mathemateg


Sgyrsiau

Astudio Mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd – Dr Jonathan Thompson

 • When? 11:00, 13:00
 • Where? Darlithfa E/0.15, Adeilad Mathemateg

Cynnwys y cwrs a phosteri myfyrwyr

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ystafell M/0.37, Llawr Gwaelod,, Adeilad Mathemateg

Stondinau neu Arddangosfeydd

Bydd staff academaidd, y Tiwtor Derbyn a myfyrwyr cyfredol yn bresennol i ateb cwestiynau gan unigolion

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ystafell M/0.37, Adeilad Mathemateg

Meddygaeth

Dylai ymwelwyr sydd â diddordeb yn y Gwyddorau Gofal Iechyd fynd i Adeilad Syr Martin Evans yng Nghampws Parc Cathays, ble bydd cyfle i gyfarfod â staff academaidd a myfyrwyr cyfredol. Gall ymwelwyr hefyd fynd ar y bws gwennol (sydd yn gadael o’r Prif Adeilad) i Gampws Parc Mynydd Bychan ar gyfer taith hunan-dywysiedig.


Sgyrsiau

Astudio Meddygaeth yng Nghaerdydd – Dr Steve Riley/Yr Athro Dave Wilson

 • When? 10:00, 13:00, 15:00
 • Where? Y Ddarlithfa a Rennir, Adeilad Syr Martin Evans

Bydd y sgwrs hon yn edrych ar y cwrs ym Mhrifysgol Caerdydd ynghŷd â’r yrfa a’r broses ddewis.

Ffarmacoleg Feddygol – Dr Derek Lang

 • When? 12:00
 • Where? Darlithfa Ffisioleg 'A', Adeilad Syr Martin Evans

Teithiau

Yr Adeilad Cochrane a Sgiliau Clinigol

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Mae’r bysiau’n gadael o du blaen y Prif Adeilad, Rhodfa’r Amgueddfa, Y Prif Adeilad

Ewch ar y bws am ddim i Gampws Parc Mynydd Bychan: ymwelwch â’n hadeilad £18 miliwn ar gyfer taith hunan-dywysedig. Cewch chi glywed am fywyd fel myfyriwr meddygol yng Nghaerdydd, gweld ein cyfleusterau sgiliau clinigol, edrych o amgylch y llyfrgell a siarad â staff academaidd a myfyrwyr meddygol cyfredol. Mae croeso i chi aros gyhyd ag y mynnoch, ond gadewch o leiaf 1.5 awr ar gyfer y daith yno ac yn ôl. Mae amrywiaeth o sgyrsiau a gweithgareddau ar eich cyfer yng Nghampws Parc Mynydd Bychan:rnrnPorwch Ffair Wybodaeth yr Ysgol Feddygaeth (Llawr Gwaelod, Adeilad Cochrane)rnGwyliwch DVDs o sgyrsiau o Ddiwrnodau Agored blaenorol (Llawr Gwaelod, Adeilad Cochrane)rnArchwiliwch ein llyfrgell iechyd groesawus, gyfforddus sy’n llawn adnoddau safonol (Llawr Cyntaf, Adeilad Cochrane)rnCymerwch ran mewn Arddangosiadau Sgiliau Clinigol (Trydydd Llawr, Adeilad Cochrane)rnDewch i weld ein Hystafell Efelychu o’r radd flaenaf (Pedwerydd Llawr, Adeilad Cochrane)rnGalwch heibio i un o’n hamryw o gyflwyniadau anffurfiol, gyda sesiynau holi ac ateb, ar bynciau megis Bywyd fel Myfyriwr Meddygaeth, Bywyd fel Meddyg Newydd-Gymhwyso, a gwneud cais i Ysgol Feddygaeth.rnrnPryd? Bydd y gweithgareddau yn rhedeg trwy gydol y dydd. Mae bysiau’n gadael o 9.15am ymlaen. (Bydd y bws olaf yn gadael y Prif Adeilad am 2.45pm a bydd y bws olaf yn gadael Campws Parc Mynydd Bychan am 4.00pm)rnrnBle?rnAdeilad Cochrane a Chanolfan Adnoddau Michael Griffith, Campws Parc Mynydd Bychan. Mae’r bysiau’n gadael o du blaen y Prif Adeilad, Rhodfa’r Amgueddfa


Stondinau neu Arddangosfeydd

Gwybodaeth am y broses ymgeisio

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? E1.03, Adeilad Syr Martin Evans

Bydd staff Derbyniadau a myfyrwyr cyfredol wrth law i ddarparu gwybodaeth am y broses ymgeisio ac i ateb eich cwestiynau. Byddwch hefyd yn cael taflen yn manylu ar y gweithgareddau sydd yn digwydd yn Adeilad Cochrane ar Gampws Parc Mynydd Bychan. Dewch i ddweud helo!

BSc Ffarmacoleg Feddygol: cynnwys, strwythur a derbyniadau’r cwrs

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? E1.03, Adeilad Syr Martin Evans

Demonstrations

Arddangosiad Anatomeg

 • When? 10:30 - 14:30
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Optometreg a Gwyddorau’r Golwg


Sgyrsiau

Optometreg ym Mhrifysgol Caerdydd – Dr Jennifer Acton (Tiwtor Derbyn Cyswllt)

 • When? 11:30
 • Where? Darlithfa 0.05, Adeilad Optometreg

Teithiau

Taith gyffredinol o amgylch yr Ysgol Optometreg gan gynnwys y Clinig Golwg, labordai dysgu, cyfleusterau cyfrifiadurol a’r clinigau dysgu

 • When? 12:30, 13:00, 13:30, 15:00
 • Where? Cyntedd, Adeilad Optometreg

Stondinau neu Arddangosfeydd

Cyngor anffurfiol gan diwtoriaid derbyn, darlithwyr a myfyrwyr israddedig

 • When? 13:00 - 14:00
 • Where? Cyntedd, Llawr Gwaelod, Adeilad Optometreg

Demonstrations

Gweithdy Opthalmoscopi

 • When? 13:00 - 14:00
 • Where? Clinig plygiant y flwyddyn gyntaf a'r ail, Llawr Gwaelod, Adeilad Optometreg

Bydd y gweithdy rhyngweithiol hwn yn rhoi cyfle i chi ddefnyddio opthalmoscôp i weld y retina


Workshops

Gweithdy efelychu golwg gwan

 • When? 13:00 - 14:00
 • Where? Clinig plygiant y flwyddyn gyntaf a'r ail, Llawr Gwaelod, Adeilad Optometreg

Profwch yr ystod o achosion cyffredin dros nam ar y golwg er mwyn deall yr effaith ar weithgareddau dydd i ddydd

Peirianneg

Noder: Mae’r rhaglen ar gyfer yr Ysgol Beirianneg wedi cael ei haddasu - bydd y sesiynau gwybodaeth a’r darlithoedd byr yn awr yn digwydd am 10:00, 12:00 a 2:00. Mae nifer y teithiau sydd yn cael eu cynnig hefyd wedi eu cynyddu. Bydd gwasanaeth bws gwennol i/o’r Ysgol Beirianneg trwy gydol y dydd.


Sgyrsiau

Cyflwyniad i Beirianneg Bersaernїol, Sifil ac Amgylcheddol a Derbyniadau – Dr Steve Bentley (Director of Admissions)

 • When? 10:00, 11:30, 13:00
 • Where? Ystafell De 1.30, Adeiladau’r Frenhines

Darlith Ragflas – Cwrs Peirianneg Sifil, Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol a Pheirianneg Bensaernïol

 • When? 10:20, 11:50, 13:20
 • Where? Ystafell De 1.30, Adeiladau’r Frenhines

Cyflwyniad i Beirianneg Drydanol ac Electronig, Peirianneg Integredig a Derbyniadau – Dr Richard Perks (Tiwtor Derbyn)

 • When? 10:00, 11:30, 13:00
 • Where? Ystafell De 0.26/29, Adeiladau’r Frenhines

Darlith Ragflas – Cyrsiau Peirianneg Drydanol ac Electronig a Pheirianneg Integredig

 • When? 10:20, 11:50, 13:20
 • Where? Ystafell De 0.26/29, Adeiladau’r Frenhines

Cyflwyniad i Beirianneg Feddygol a Mecanyddol a Derbyniadau – Dr Rhys Pullin (Tiwtor Derbyn)

 • When? 10:00, 11:30, 13:00
 • Where? Ystafell De 1.32, Adeiladau’r Frenhines

Sgyrsiau: Darlith Ragflas – Cyrsiau Peirianneg Fecanyddol a Meddygol

 • When? 10:20, 11:50, 13:20
 • Where? Ystafell De 1.32, Adeiladau’r Frenhines

Teithiau

Taith o amgylch yr Ysgol a’i chyfleusterau gyda myfyrwyr cyfredol (Peirianneg Bersaernїol, Sifil ac Amgylcheddol)

 • When? 10:40, 12:10, 13:40
 • Where? Ystafell De 1.30, Adeiladau’r Frenhines

Taith o amgylch yr Ysgol a’i chyfleusterau gyda myfyrwyr cyfredol (yr holl ddisgyblaethau peirianneg)

 • When? 14:30
 • Where? Y Fforwm, Adeiladau’r Frenhines

Taith o amgylch yr Ysgol a’i chyfleusterau gyda myfyrwyr cyfredol (Peirianneg Drydanol ac Electronig a Pheirianneg Integredig)

 • When? 10:40, 12:10, 13:40
 • Where? Ystafell De 0.26/29, Adeiladau’r Frenhines

Taith o amgylch yr Ysgol a’i chyfleusterau gyda myfyrwyr cyfredol (Peirianneg Feddygol a Mecanyddol)

 • When? 10:40, 12:10, 13:40
 • Where? Ystafell De 1.32, Adeiladau’r Frenhines

Workshops

Datganiadau Personol

 • When? 09:30, 11:00, 14:00
 • Where? Ystafell De 0.38, Adeiladau’r Frenhines

Cyngor ac arweiniad anffurfiol gan staff Derbyn, myfyrwyr cyfredol ac academyddion

Pensaernïaeth


Sgyrsiau

Te a choffi i ymwelwyr

 • When? 9:30
 • Where? Landin yr Ail Lawr, Adeilad Bute

Pensaernïaeth a’r cwrs – Steve Coombs

 • When? 10:00, 13:00
 • Where? Darlithfa Birt Acres, Adeilad Bute

Teithiau

Teithiau o amgylch yr Ysgol gan Gymdeithas Myfyrwyr Ysgol Bensaernïaeth Caerdydd

 • When? 10:50, 13:50
 • Where? Landin yr Ail Lawr, Adeilad Bute

Taith grŵp o amgylch Undeb y Myfyrwyr

 • When? 15:15
 • Where? Bydd y daith yn cychwyn o Landin yr Ail Lawr, Adeilad Bute

Stondinau neu Arddangosfeydd

Cinio a sesiwn cwestiwn ac ateb gyda staff a chynrychiolwyr o Gymdeithas Myfyrwyr Ysgol Bensaernïaeth Caerdydd

 • When? 12:00
 • Where? Ystafell Werdd, Adeilad Bute

Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth


Sgyrsiau

Astudio Iaith Saesneg yng Nghaerdydd – Dr Mercedes Durham

 • When? 11:00
 • Where? Darlithfa L03, Adeilad Aberconwy

Astudio Iaith Saesneg yng Nghaerdydd – Dr Mercedes Durham

 • When? 14:00
 • Where? Darlithfa 0.16, Canolfan Dysgu yr Ysgol Fusnes

Astudio Athroniaeth yng Nghaerdydd – Dr Richard Gray

 • When? 11:00, 14:00
 • Where? Darlithfa 1.19, Canolfan Dysgu yr Ysgol Fusnes

Astudio Llenyddiaeth Saesneg yng Nghaerdydd – Yr Athro Martin Coyle

 • When? 11:00, 14:00
 • Where? Darlithfa Julian Hodge, Adeilad Julian Hodge

Stondinau neu Arddangosfeydd

Stondin wybodaeth lle gallwch holi staff academaidd a myfyrwyr cyfredol

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Siop Goffi, Adeilad John Percival

Seicoleg


Sgyrsiau

Astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd – Dr Marc Buehner

 • When? 11:00, 13:00
 • Where? Darlithfa Stanley Parris, Adeilad y Twr

Teithiau

Taith o amgylch yr Ysgol gyda myfyrwyr cyfredol

 • When? O 9:00 ymlaen (tua 30 munud)
 • Where? Cyntedd, Adeilad y Twr

Stondinau neu Arddangosfeydd

Gwybodaeth am y cwrs a’r drefn derbyn

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd, Adeilad y Twr

Films

Wythnos ym mywyd myfyriwr Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Caffi Seibr, Adeilad y Twr

Y Gwyddorau Cymdeithasol


Sgyrsiau

Astudio yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Caerdydd

 • When? 11:00, 13:00
 • Where? Darlithfa 0.21, Adeilad Redwood

Bydd y sgwrs yn cyflwyno ein rhaglenni gradd mewn Troseddeg, Addysg, Polisi Cymdeithasol (Hanner Gradd), y Gwyddorau Cymdeithasol, Cymdeithaseg, y Gwyddorau Dynol a Chymdeithaseg a Dadansoddeg Cymdeithasol.

Addysg cyfrwng Cymraeg o fewn yr Ysgol

 • When? 14:00
 • Where? Siambr y Cyngor, Adeilad Morgannwg

Teithiau

Taith o amgylch yr Ysgol gyda myfyrwyr cyfredol

 • When? Ar gais trwy gydol y dydd
 • Where? Mae teithiau'n gadael o stondin yr Ysgol yn Ystafell Bwyllgora 1, Adeilad Morgannwg

Stondinau neu Arddangosfeydd

Stondin Wybodaeth – Dewch i gwrdd â staff dysgu, Tiwtoriaid Derbyn a myfyrwyr cyfredol

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ystafell Bwyllgora 1, Adeilad Morgannwg

Y Gyfraith


Sgyrsiau

Astudio’r Gyfraith yng Nghaerdydd

 • When? 10:00, 12:00, 14:00
 • Where? Ystafell 0.22, Adeilad y Gyfraith

Astudio’r Gyfraith gyda Throseddeg/Cymdeithaseg/Gwleidyddiaeth/ Ffrangeg/Almaeneg neu’r Gymraeg

 • When? 11:30
 • Where? Darlithfa 0.22, Adeilad y Gyfraith

Astudio’r Gyfraith yn Gymraeg yng Nghaerdydd

 • When? 13:30
 • Where? Ystafell 0.01, Adeilad y Gyfraith

Teithiau

Taith o amgylch Ysgol Gyfraith Caerdydd a llyfrgell yr Ysgol gan fyfyrwyr cyfredol

 • When? 11:00, 13:00, 15:00
 • Where? Mae teithiau'n gadael o du blaen yr adeilad, Adeilad y Gyfraith

Stondinau neu Arddangosfeydd

Stondin wybodaeth i ddarganfod mwy am y rhaglenni gradd sydd ar gael

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd, Adeilad Julian Hodge

Dewch i gasglu gwybodaeth am y cyrsiau a chwrdd â staff a myfyrwyr

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Y Cyntedd, Adeilad y Gyfraith

Y Gymraeg


Sgyrsiau

Y Gymraeg yng Nghaerdydd (i fyfyrwyr iaith gyntaf) – Dr Llion Pryderi Roberts

 • When? 11:00
 • Where? Ystafell 1.69, Adeilad John Percival

Y Gymraeg yng Nghaerdydd (i fyfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith) – Dr Llion Pryderi Roberts a Dr Angharad Naylor

 • When? 14:00
 • Where? Ystafell 1.69, Adeilad John Percival

Y Gymraeg yng Nghaerdydd (i fyfyrwyr ail iaith) – Dr Angharad Naylor

 • When? 11:00
 • Where? Ystafell 1.72, Adeilad John Percival

Stondinau neu Arddangosfeydd

Cyfle i gwrdd â staff a myfyrwyr

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Siop Goffi, Adeilad John Percival

Is-raddedigion