Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnodau agored ac ymweliadau

Rhaglenni Ysgolion Academaidd

Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant


Talks

Cyflwyniad i Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant – Dr Andy Williams

 • When? 12:00
 • Where? Darlithfa Birt Acres, Adeilad Bute

Diwylliant a Theledu yng Nghaerdydd – Dr Ross Gardner

 • When? 14:00
 • Where? Darlithfa -1.64, Adeilad Morgannwg

Tours

Teithiau dan arweiniad myfyrwyr o amgylch cyfleusterau Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Caerdydd

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd, Adeilad Bute

Demonstrations

Cyngor ac arweiniad ar gyfer darpar fyfyrwyr gan staff academaidd Ysgol Newyddiaduraeth Caerdydd

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd, Adeilad Bute

Biowyddorau


Talks

Rhowch eich gwybodaeth anatomegol ar brawf – raffl gwobrau anatomi

 • When? Trwy gydgol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Gwyddorau Moleciwlaidd – ein cyrsiau a’n ymchwil

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Cyflwyniad i holl gyrsiau’r Biowyddorau o bersbectif myfyriwr

 • When? 12:00
 • Where? Darlithfa John Pryde, Adeilad Syr Martin Evans

Stands and displays

Y flwyddyn gyntaf gyffredin

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Geneteg cadwraethol brogaod mewn perygl

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Bioleg Foleciwlaidd: y salwch cryman-gell (sickle cell): sesiwn ymarferol nodweddiadol Blwyddyn 1

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Ydych chi’n heini? Dysgwch fwy drwy roi cynnig ar ein beic hergometrau

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Lleoliadau hyfforddi proffesiynol: yr opsiynau

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Ymchwil yn y goedwig law

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Y prosiect Dyfrgwn

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Demonstrations

Arddangosfa – Y Ganolfan Anatomeg

 • When? 10:30 - 14:30
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Biowyddorau: Y Gwyddorau Biolegol


Talks

Graddau yn y Gwyddorau Biolegol: beth ydynt ac at ba yrfaoedd y maent yn arwain?

 • When? 10:00, 13:00, 15:00
 • Where? Darlithfa Ffisioleg 'B', Adeilad Syr Martin Evans

Stands and displays

Graddau yn y Gwyddorau Biolegol: gwybodaeth am gynnwys a strwythur y cyrsiau

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Cyrsiau maes – o Ynys Sgomer, i Tobago, i Malaysia a mannau eraill!

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Busnes


Talks

Astudio Rheoli Busnes yn Ysgol Busnes Caerdydd

 • When? 11:00
 • Where? Darlithfa Julian Hodge, Adeilad Julian Hodge

Astudio Economeg yn Ysgol Busnes Caerdydd

 • When? 13:00
 • Where? Darlithfa Julian Hodge, Adeilad Julian Hodge

Astudio Cyfrifeg yn Ysgol Busnes Caerdydd

 • When? 10:00, 14:00
 • Where? Darlithfa L03, Adeilad Aberconwy

Astudio Graddau gydag Iaith yn Ysgol Busnes Caerdydd

 • When? 12:00
 • Where? Darlithfa L02, Adeilad Aberconwy

Tours

Taith o amgylch yr Ysgol Fusnes

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd, Adeilad Julian Hodge

Ar ôl y sgyrsiau bydd llysgenhadon o fyfyrwyr ar gael i fynd ag ymwelwyr ar daith o amgylch yr Ysgol Busnes


Stands and displays

Arddangosfa wedi’i staffio

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd, Adeilad Julian Hodge

Bydd ymwelwyr yn derbyn pecyn croeso ac yn cael eu croesawu gan aelodau o'r staff a myfyrwyr cyfredol. Bydd cyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych na atebwyd yn y sgyrsiau.

Cemeg


Talks

Cemeg yng Nghaerdydd: y cyrsiau sydd ar gael yng Nghaerdydd – Dr Tom Tatchell

 • When? 12:00
 • Where? Y Ddarlithfa Gemeg Fawr, Y Prif Adeilad

Cynllunio Foleciwlaidd gyda Chymorth Cyfrifiadur – Dr Stefano Leoni

 • When? 11:00
 • Where? Darlithfa Wallace, Y Prif Adeilad

Cemeg yng Nghaerdydd: y cyrsiau sydd ar gael yng Nghaerdydd – Dr Tom Tatchell

 • When? 14:00
 • Where? Darlithfa Wallace, Y Prif Adeilad

Tours

Teithiau tywys o amgylch y cyfleusterau, y labordai a’r Ysgol

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd yr Ysgol Gemeg, Y Prif Adeilad

Stands and displays

Cyrsiau’r Ysgol Gemeg, ei chyfleusterau, ei hymchwil a’i chysylltiadau â byd diwydiant

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd yr Ysgol Gemeg, Y Prif Adeilad

Cerddoriaeth


Talks

Sgwrs am yr Ysgol Cerddoriaeth

 • When? 11:00, 14:00
 • Where? Y Neuadd Gyngerdd, Adeilad Cerddoriaeth

Anelir y sgwrs hon yn benodol at ddarpar fyfyrwyr a bydd yn cynnwys amlinelliad o’n gofynion a’n trefn dderbyn. Bydd myfyrwyr cyfredol hefyd ar gael i sôn am weithgareddau’r myfyrwyr. Yna, cynhelir sesiwn holi ac ateb. Cyn y sgwrs am 11:00 (o 10:30am ymlaen), bydd lluniaeth ar gael yn yr Octagon (ystafell bar y Neuadd Gyngerdd) - dewch i gyfarfod â'n myfyrwyr a staff.


Tours

Bydd myfyrwyr cyfredol ar gael i arwain ymwelwyr ar daith tywys o amgylch y cyfleusterau

 • When? 12:00 - 14:00
 • Where? Cyntedd y Fynedfa, Adeilad Cerddoriaeth

Stands and displays

Desg Groeso

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd y Fynedfa, Adeilad Cerddoriaeth

Bydd staff a myfyrwyr cyfredol ar gael i ateb unrhyw gwestiynau.

Bydd yr arddangosfa’n cynnwys eitemau o gyhoeddiadau mawr gan aelodau’r staff. Bydd staff y llyfrgell ar gael i ddangos cyfleusterau’r llyfrgell i ymwelwyr ac i ateb cwestiynau.

 • When? 09:30 - 16:00
 • Where? Y Llyfrgell Gerddoriaeth, Adeilad Cerddoriaeth

Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Bydd gwasanaeth bws gwennol i/o’r Ysgol Gyfrifiadureg a Gwybodeg trwy gydol y dydd.


Talks

Cyfrifiadureg a Gwybodeg yng Nghaerdydd

 • When? 10:00, 12:00, 14:00
 • Where? C/2.07 (bydd tywyswyr ar gael yn ein Desg Gymorth yn T/0.31), Adeilad Trevithick

I ble’r aiff eich gradd â chi: opsiynau gyrfa a rhaglenni’r flwyddyn mewn diwydiant

 • When? 13:00
 • Where? C/2.07 (bydd tywyswyr ar gael yn ein Desg Gymorth yn T/0.31), Adeilad Trevithick

Cyfrifiadureg a rhai o’i chymwysiadau

 • When? 11:00
 • Where? C/2.07 (bydd tywyswyr ar gael yn ein Desg Gymorth yn T/0.31), Adeilad Trevithick

Tours

Teithiau dan arweiniad myfyrwyr, o amgylch labordai addysgu, cyfleusterau a llyfrgell yr Ysgol

 • When? 10:00 - 15:00
 • Where? Llofnodwch wrth y Ddesg Gymorth yn Ystafell T/0.31, Adeilad Trevithick

Stands and displays

Gwybodaeth am y graddau

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Desg Cymorth yr Ysgol yn Ystafell T/0.31, Adeilad Trevithick

Bydd y tiwtor derbyn, staff academaidd a myfyrwyr cyfredol wrth law i drafod ein cyrsiau ac ateb eich cwestiynau


Demonstrations

Gweithgareddau Myfyrwyr

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Desg Gymorth yr Ysgol yn Ystafell T/0.31, Adeilad Trevithick

Arddangosiadau ac arddangosfeydd rhyngweithiol o weithgareddau a phrosiectau myfyrwyr

Cynllunio a Daearyddiaeth


Talks

BSc Daearyddiaeth (Ddynol) – Dr Peter Mackie

 • When? 11:00, 14:00
 • Where? Darlithfa Birt Acres, Adeilad Bute

BSc Daearyddiaeth (Ddynol) a Chynllunio – Dr Richard Gale

 • When? 13:00
 • Where? Ystafell -1.64, Adeilad Morgannwg

BSc Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol – Dr Neil Harris

 • When? 12:00
 • Where? Ystafell -1.64, Adeilad Morgannwg

Tours

Bydd llysgenhadon o fyfyrwyr ar gael yn dilyn pob darlith i’ch arwain ar daith o amgylch y cyfleusterau

 • When? Ar ôl pob darlith
 • Where? Bydd y teithiau yn gadael o'r darlithfeydd perthnasol ar ddiwedd pob sgwrs, Adeilad Morgannwg

Stands and displays

Bydd llysgenhadon o fyfyrwyr a staff academaidd ar gael i ateb eich cwestiynau am yr Ysgol a’r cyrsiau

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ystafell Bwyllgora 2, Adeilad Morgannwg

Deintyddiaeth

Dylai ymwelwyr sydd â diddordeb mewn Deintyddiaeth fynd i Adeilad Syr Martin Evans yng Nghampws Parc Cathays, ble bydd cyfle i gyfarfod â staff yr Ysgol. Gall ymwelwyr hefyd fynd ar y bws gwennol (sydd yn gadael o’r Prif Adeilad) i Gampws Parc Mynydd Bychan i ymweld â'r Ysgol Ddeintyddiaeth.


Talks

Graddau mewn Deintyddiaeth – Ms Claudia Blakytny

 • When? 10:00, 13:00
 • Where? Y Ddarlithfa Anatomeg, Adeilad Syr Martin Evans

Anelir y sgwrs yma yn benodol at ddarpar fyfyrwyr y cwrs Deintyddiaeth. I ddysgu mwy am y Rhaglenni Proffesiynol Gofal Deintyddol, dewch i ymweld â stondin yr Ysgol Ddeintyddol.


Tours

Campws Mynydd Bychan

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd, Adeilad Syr Martin Evans

Ni fydd yn bosib i ymweld â'r Ysgol Ddeintyddiaeth. I ddysgu mwy am yr Ysgol a'r cyfleusterau heb eu hail, dewch i ymweld ag arddangosfa Campws Mynydd Bychan yng nghyntedd Adeilad Syr Martin Evans. Bydd aelodau o'r staff a myfyrwyr ar gael i ateb eich cwestiynau.


Stands and displays

Arddangosfa’r Ysgol Ddeintyddiaeth

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? E1.03, Adeilad Syr Martin Evans

Dewch i siarad gyda'n swyddog derbyn a'n staff am ein rhaglenni gradd yn ardal arddangosfa'r Ysgol Ddeintyddiaeth.


Demonstrations

Canolfan Anatomeg

 • When? 10:30 - 14:30
 • Where? Cyntedd y Dwyrain, Adeilad Syr Martin Evans

Fferylliaeth & Gwyddorau Fferyllol


Talks

Y radd MPharm yng Nghaerdydd – Dr Allan Cosslett

 • When? 12:00, 14:00
 • Where? Ystafell 0.21, Adeilad Redwood

Stands and displays

Cymorth Maeth Clinigol – rôl y fferyllydd wrth fwydo cleifion sy’n methu â bwyta (gyda myfyrwyr Fferylliaeth)

 • When? 10:00 - 15:00
 • Where? Gweithdy 0.60, Adeilad Redwood

Fferylliaeth Ymarferol (gyda myfyrwyr Fferylliaeth)

 • When? 10:00 - 15:00
 • Where? Gweithdy 0.60, Adeilad Redwood

Stondin Wybodaeth y Drefn Derbyn – bydd Staff Derbyn Fferylliaeth wrth law i ateb cwestiynau

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd, Adeilad Redwood

Ffiseg a Seryddiaeth

Bydd gwasanaeth bws gwennol i/o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth trwy gydol y dydd.


Talks

Derbyn myfyrwyr: trosolwg cyflym o’r cyrsiau, y cyfleusterau a’r ymchwil a gynigir yng Nghaerdydd – Dr Phil Buckle, Tiwtor Derbyn Israddedig

 • When? 10:00, 12:00, 14:00
 • Where? Ystafell N/3.28, Gogledd Adeiladau’r Frenhines

Telesgôp Herschel – Dr Chris North, Grŵp Seryddiaeth

 • When? 11:00
 • Where? Ystafell N/3.28, Gogledd Adeiladau’r Frenhines

Gyrfaoedd: canllaw i’r cyfleoedd swyddi sydd ar gael i raddedigion Ffiseg – Yr Athro Carole Tucker, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol

 • When? 13:00
 • Where? Ystafell N/3.28, Gogledd Adeiladau’r Frenhines

Tours

Teithiau tywys o amgylch yr Ysgol a’r cyfleusterau dysgu

 • When? 10:00 - 14:00
 • Where? Ardal Goffi'r 3ydd Llawr, Gogledd Adeiladau’r Frenhines

Stands and displays

Arddangosfa wedi ei staffio: eich cyfle chi i holi cwestiynau ac i ddarganfod mwy am fywyd myfyriwr yn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Caerdydd

 • When? 9:30 - 15:30
 • Where? Ardal Goffi'r 3ydd Llawr, Gogledd Adeiladau’r Frenhines

Dysgwch fwy am ein labordai dysgu

 • When? 10:00 - 14:00
 • Where? N/2.28, Gogledd Adeiladau’r Frenhines

Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol


Talks

Gwleidyddiaeth yng Nghaerdydd – Dr Peri Roberts

 • When? 11:00, 13:00
 • Where? Darlithfa 2.01, Adeilad John Percival

Stands and displays

Stondin wybodaeth a chyfle i chi gyfarfod ag aelodau o’r staff a myfyrwyr Gwleidyddiaeth presennol

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Siop Goffi, Adeilad John Percival

Gwyddorau Biofeddygol a Biomoleciwlaidd


Talks

Graddau yn y Gwyddorau Biofeddygol: gwybodaeth am gynnwys a strwythur y cyrsiau

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Graddau yn y Gwyddorau Biomoleciwlaidd: gwybodaeth am gynnwys a strwythur y cyrsiau

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Adeilad Syr Martin Evans

Graddau yn y Gwyddorau Biofeddygol a Biomoleciwlaidd: beth ydynt ac at ba yrfaoedd y maent yn arwain?

 • When? 11:00
 • Where? Darlithfa John Pryde, Adeilad Syr Martin Evans

Graddau yn y Gwyddorau Biofeddygol a Biomoleciwlaidd: beth ydynt ac at ba yrfaoedd y maent yn arwain?

 • When? 14:00
 • Where? Darlithfa Ffisioleg 'B', Adeilad Syr Martin Evans

Gwyddorau Gofal Iechyd

Dylai ymwelwyr sydd â diddordeb yn y Gwyddorau Gofal Iechyd fynd i Adeilad Syr Martin Evans yng Nghampws Parc Cathays, ble bydd cyfle i gyfarfod â staff yr Ysgol ac i weld amrywiaeth o arddangosiadau. Gall ymwelwyr hefyd fynd ar y bws gwennol (sydd yn gadael o’r Prif Adeilad) i Gampws Parc Mynydd Bychan ar gyfer taith hunan-dywysiedig.


Talks

Gradd mewn Bydwreigiaeth

 • When? 12:00
 • Where? Y Ddarlithfa a Rennir, Adeilad Syr Martin Evans

Gradd mewn Bydwreigiaeth

 • When? 14:00
 • Where? Darlithfa John Pryde, Adeilad Syr Martin Evans

Gradd mewn Nyrsio

 • When? 14:00
 • Where? Darlithfa John Pryde, Adeilad Syr Martin Evans

Gradd mewn Nyrsio

 • When? 11:00
 • Where? Y Ddarlithfa a Rennir, Adeilad Syr Martin Evans

Graddau mewn Therapi Galwedigaethol

 • When? 11:00, 14:00
 • Where? Darlithfa Ffisioleg 'A', Adeilad Syr Martin Evans

Graddau mewn Ffisiotherapi

 • When? 10:00, 13:00
 • Where? Darlithfa John Pryde, Adeilad Syr Martin Evans

Graddau mewn Radiograffeg

 • When? 12:00
 • Where? Darlithfa Ffisioleg 'B', Adeilad Syr Martin Evans

Graddau mewn Radiograffeg

 • When? 15:00
 • Where? Darlithfa Ffisioleg 'A', Adeilad Syr Martin Evans

BSc mewn Arferion Adrannau Llawdriniaeth

 • When? 12:00
 • Where? Darlithfa Ffisioleg 'A', Adeilad y Twr

Stands and displays

Campws Mynydd Bychan

 • When? 09:45 - 16:00 (Bydd y bws olaf yn gadael y Prif Adeilad am 14.45 a’r bws olaf yn gadael Campws Mynydd Bychan am 16.00)
 • Where? Rhodfa’r Amgueddfa

Gall darpar fyfyrwyr Gofal Iechyd fynd ar daith hunan-dywysiedig o amgylch Ty Dewi Sant, sy'n cynnwys cyfleusterau clinigol anhygoel gan gynnwys labordy kinesiology, ystafell pelydr-X, ystafell ffisiotherapi, ystafell llwydni a hyd yn oed ystafell lawdriniaeth ffud a ward ysbyty, gyda'r ddau yn cynnwys y modelau efelychiad gofal iechyd diweddaraf. Bydd staff a myfyrwyr ar gael yn ystod y daith i ateb eich cwestiynau.

Dewch i gyfarfod ag aelodau o’r staff

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? W0.12, Adeilad Syr Martin Evans

Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr


Talks

Astudio ar gyfer gradd yn Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr, Caerdydd – Dr Simon Wakefield, Cyfarwyddwr Dysgu’r Ysgol

 • When? 10:00
 • Where? Darlithfa Wallace, Y Prif Adeilad

Astudio ar gyfer gradd yn Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr, Caerdydd – Dr Simon Wakefield, Cyfarwyddwr Dysgu’r Ysgol

 • When? 13:00
 • Where? Darlithfa Shandon, Y Prif Adeilad

Tours

Taith o amgylch yr ysgol gyda myfyrwyr cyfredol

 • When? 11:00, 11:30, 12:00, 13:30
 • Where? Ystafell 0.03, Y Prif Adeilad

Stands and displays

Dewch i stondin Ysgol y Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr i siarad â swyddogion derbyn, staff a myfyrwyr cyfredol ynglŷn â’n rhaglenni gradd

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ystafell 0.03, Y Prif Adeilad

Arddangosfeydd o fwynau, creigiau a ffosilau ynghyd ag enghreifftiau o waith y myfyrwyr

 • When? 10:00 - 14:00
 • Where? Ystafell 0.02, Y Prif Adeilad

Hanes, Archaeoleg a Chrefydd


Talks

Archaeoleg

 • When? 11:00, 13:00
 • Where? Darlithfa 0.36, Adeilad John Percival

Hanes yr Henfyd

 • When? 10:00, 12:00
 • Where? Darlithfa 2.01, Adeilad John Percival

Hanes

 • When? 12:00, 14:00
 • Where? Darlithfa Julian Hodge, Adeilad Julian Hodge

Astudiaethau Crefyddol

 • When? 10:00, 12:00
 • Where? Darlithfa 0.36, Adeilad John Percival

Cyngor ynglyn â Chadwraeth Gwrthrychau mewn Amgueddfeydd ac Archaeoleg

 • When? 12:00
 • Where? Ystafell 3.20, Adeilad John Percival

Tours

Taith dywys o amgylch y labordai

 • When? 10:30, 13:45
 • Where? Ystafell 4.18, Adeilad John Percival

Stands and displays

Sesiwn Galw Heibio ar Arteffactau Archaeoleg

 • When? 12:00 - 14:00
 • Where? Ystafell 4.18, Adeilad John Percival

Stondin Wybodaeth: Cyfarfod staff a myfyrwyr cyfredol

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Siop Goffi, Adeilad John Percival

Ieithoedd Modern


Talks

Ieithoedd a Chyfieithu – Ms Cathy Molinaro

 • When? 10:00, 13:00
 • Where? Darlithfa 0.31, Adeilad John Percival

Astudio’r Ieithoedd Modern canlynol: Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Siapanaeg a Sbaeneg yn ogystal â Chyfieithu


Stands and displays

Stondin Wybodaeth – dewch i gael arweiniad am y cyrsiau sydd ar gael ac i gael cyngor ar ymgeisio

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Siop Goffi, Adeilad John Percival

Mathemateg


Talks

Astudio Mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd – Dr Jonathan Thompson

 • When? 12:00, 14:00
 • Where? Ystafell E/0.15, Adeilad Mathemateg

Stands and displays

Bydd staff a myfyrwyr cyfredol yn bresennol i ateb cwestiynau unigolion

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ystafell M/0.37, Adeilad Mathemateg

Meddygaeth

Dylai ymwelwyr sydd â diddordeb yn y Gwyddorau Gofal Iechyd fynd i Adeilad Syr Martin Evans yng Nghampws Parc Cathays, ble bydd cyfle i gyfarfod â staff academaidd a myfyrwyr cyfredol. Gall ymwelwyr hefyd fynd ar y bws gwennol (sydd yn gadael o’r Prif Adeilad) i Gampws Parc Mynydd Bychan ar gyfer taith hunan-dywysiedig.


Talks

Astudio Meddygaeth yng Nghaerdydd

 • When? 10:00, 13:00, 15:00
 • Where? Y Darlithfa a Rennir, Adeilad Syr Martin Evans

Bydd y sgwrs yn edrych ar y cwrs ym Mhrifysgol Caerdydd ynghyd â’r yrfa a’r broses ddewis.

Ffarmacoleg Feddygol – Dr Derek Lang

 • When? 10:00
 • Where? Darlithfa Ffisioleg 'A', Adeilad Syr Martin Evans

Stands and displays

Gwybodaeth am y broses ymgeisio

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? E1.03, Adeilad Syr Martin Evans

Bydd staff derbyn a myfyrwyr ‘Medic’ cyfredol ar gael i roi gwybodaeth am y broses ymgeisio ac i ateb eich cwestiynau. Dewch i ddweud helo!

BSc Ffarmacoleg Feddygol: cynnwys, strwythur a derbyniadau’r cwrs

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? E1.03, Adeilad Syr Martin Evans

Campws Mynydd Bychan

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd, Adeilad Syr Martin Evans

Ni fydd yn bosib i ymweld â'r Ysgol Feddygaeth heddiw. I ddysgu mwy am yr Ysgol a'r cyfleusterau anhygoel yn Adeilad Cochrane, dewch i ymweld ag arddangosfa Campws Mynydd Bychan yng nghyntedd Adeilad Syr Martin Evans. Bydd aelodau o'r staff a myfyrwyr ar gael i ateb eich cwestiynau.


Demonstrations

Canolfan Anatomeg

 • When? 10:30 - 14:30
 • Where? Cyntedd y Dwyrain, Adeilad Syr Martin Evans

Optometreg a Gwyddorau’r Golwg


Talks

Optometreg ym Mhrifysgol Caerdydd – Dr Catharine Evans

 • When? 11:30, 13:00
 • Where? Darlithfa 0.05, Adeilad Optometreg

Gweithdy opthalmoscopi

 • When? 12:30 - 13:30
 • Where? Clinig plygiant y flwyddyn gyntaf a'r ail, Llawr Gwaelod, Adeilad Optometreg

Bydd y gweithdy rhyngweithiol yma yn rhoi cyfle i chi ddefnyddio opthalmoscôp i weld y retina

Gweithdy efelychu golwg isel

 • When? 12:30 - 13:30
 • Where? Clinig plygiant y flwyddyn gyntaf a'r ail, Llawr Gwaelod, Adeilad Optometreg

Profwch yr ystod o achosion cyffredin dros nam golwg er mwyn deall yr effaith ar fywyd dydd i ddydd


Tours

Taith gyffredinol o amgylch yr Ysgol Optometreg gan gynnwys y Clinig Golwg, labordai dysgu, cyfleusterau cyfrifiadurol a’r clinigau dysgu

 • When? 11:00 - 14:00
 • Where? Cyntedd yr Adeilad Optometreg, Adeilad Optometreg

Peirianneg

Noder: Mae’r rhaglen ar gyfer yr Ysgol Beirianneg wedi cael ei haddasu - bydd y sesiynau gwybodaeth a’r darlithoedd byr yn awr yn digwydd am 10:00, 12:00 a 2:00. Mae nifer y teithiau sydd yn cael eu cynnig hefyd wedi eu cynyddu. Bydd gwasanaeth bws gwennol i/o’r Ysgol Beirianneg trwy gydol y dydd.


Talks

Cyflwyniad i Beirianneg Amgylcheddol, Pensaernïol a Sifil – Dr Michael Harbottle

 • When? 10:00, 12:00, 14:00
 • Where? Ystafell De 3.22, Adeiladau’r Frenhines

Dilynir y cyflwyniad gan ddarlith fer: Morglawdd Hafren: Cyfle Mawr i Gymru? - Yr Athro Roger Falconer. Dilynir y ddarlith gan daith o amgylch y cyfleusterau. (Bydd y sesiwn lawn yn para tua 70 munud.)

Cyflwyniad i Beirianneg Trydanol ac Electronig, Integredig a’r Flwyddyn Sylfaen – Dr Richard Perks

 • When? 10:00, 12:00, 14:00
 • Where? Ystafell Canolog 1.10/11, Adeiladau’r Frenhines

Dilynir y cyflwyniad gan ddarlith fer: Microdonnau Hud - Dr Jonny Lees. Dilynir y ddarlith gan daith o amgylch y cyfleusterau. (Bydd y sesiwn lawn yn para tua 70 munud.)

Cyflwyniad i Beirianneg Fecanyddol a Meddygol – Dr Rhys Pullin

 • When? 10:00, 12:00, 14:00
 • Where? Ystafell De 1.25, Adeiladau’r Frenhines

Dilynir y cyflwyniad gan ddarlith fer: Sut mae daeargrynfeydd yn effeithio allyriadau aerofod - Dr Luiz Kawashita. Dilynir y ddarlith gan daith o amgylch y cyfleusterau. (Bydd y sesiwn lawn yn para tua 70 munud.)


Stands and displays

Bydd tiwtoriaid derbyn a llysgenhadon o fyfyrwyr wrth law trwy gydol y dydd gydag arddangosfeydd rhyngweithiol ac i ateb eich cwestiynau

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Y Fforwm, Adeiladau’r Frenhines

Pensaernïaeth


Talks

Pensaernïaeth a’r cwrs

 • When? 10:00, 13:00
 • Where? Darlithfa Birt Acres, Adeilad Bute

Tours

Teithiau o amgylch yr Ysgol dan arweiniad staff a myfyrwyr

 • When? 11:00
 • Where? Cwrdd ar landin yr ail lawr, Adeilad Bute

Stands and displays

Derbyniad a lluniaeth gyda staff a myfyrwyr Pensarniaeth

 • When? 12:00 - 13:00
 • Where? Ystafell Arddangos, ail lawr, Adeilad Bute

Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth


Talks

Astudio Iaith Saesneg yng Nghaerdydd – Dr Mercedes Durham

 • When? 12:00, 15:00
 • Where? Darlithfa LO3, Adeilad Aberconwy

Astudio Llenyddiaeth Saesneg yng Nghaerdydd – Yr Athro Martin Coyle

 • When? 10:00
 • Where? Darlithfa Julian Hodge, Adeilad y Gyfraith

Astudio Llenyddiaeth Saesneg yng Nghaerdydd – Yr Athro Martin Coyle

 • When? 13:00
 • Where? Darlithfa L03, Adeilad Aberconwy

Astudio Athroniaeth yng Nghaerdydd – Dr Richard Gray

 • When? 11:00, 14:00
 • Where? Darlithfa 0.31, Adeilad John Percival

Stands and displays

Stondin Wybodaeth lle gallwch chi holi staff academaidd a myfyrwyr cyfredol

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Siop Goffi, Adeilad John Percival

Seicoleg


Talks

Astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd – Dr Marc Buehner

 • When? 11:00, 13:00
 • Where? Darlithfa Stanley Parris, Adeilad y Twr

Tours

Taith o amgylch yr Ysgol gyda myfyrwyr cyfredol

 • When? O 9:30 ymlaen (pob 30 munud)
 • Where? Cyntedd, Adeilad y Twr

Stands and displays

Gwybodaeth ynglŷn â’r cwrs a’r drefn derbyn

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Cyntedd, Adeilad y Twr

Films

Wythnos ym mywyd myfyriwr Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Caffi Seibr, Llawr Gwaelod, Adeilad y Twr

Y Gwyddorau Cymdeithasol


Talks

Astudio yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Caerdydd

 • When? 11:00, 13:00
 • Where? Darlithfa 0.21, Adeilad Redwood

Bydd y sgwrs yn cyflwyno’n rhaglenni gradd mewn Troseddeg, Addysg, y Gwyddorau Cymdeithasol a Dynol, Polisi Cymdeithasol (Hanner Gradd), y Gwyddorau Cymdeithasol, Cymdeithaseg a Dadansoddeg Cymdeithasol.

Welsh Medium Developments within the School

 • Where? Adeilad Morgannwg

Tours

Taith o amgylch yr Ysgol gyda myfyrwyr cyfredol

 • When? Ar gais trwy gydol y dydd
 • Where? Bydd y teithiau'n gadael o stondin yr Ysgol yn Ystafell Bwyllgora 1, Adeilad Morgannwg

Stands and displays

Stondin Wybodaeth – Dewch i gwrdd â staff dysgu, Tiwtoriaid Derbyn a myfyrwyr cyfredol

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Ystafell Bwyllgora 1, Adeilad Morgannwg

Y Gyfraith


Talks

Pam y byddai arnoch chi eisiau astudio’r gyfraith yng Nghaerdydd?

 • When? 10:00, 11:00, 14:00
 • Where? Ystafell 0.22, Adeilad y Gyfraith

Y Gyfraith yn y Byd Go Iawn: Proffesiwn y Gyfraith, Cyflogadwyedd a Pro Bono

 • When? 12:00, 15:00
 • Where? Ystafell 0.22, Adeilad y Gyfraith

Bydd y sesiwn hwn yn edrych yn fyr ar ymgymhwyso’n Gyfreithiwr neu’n Fargyfreithiwr yng Nghymru a Lloegr. Bydd yn ystyried holl sialens dod o hyd i swydd hyfforddi ar hyn o bryd, a sut y gall ein portffolio o’r Gyfraith yn y Byd Go Iawn o "pro bono" (cyngor cyfreithiol am ddim) a chynlluniau gwirfoddol eraill gynyddu cyflogadwyedd myfyriwr ym mhroffesiwn y gyfraith ac yn y farchnad swyddi ehangach.

Astudio’r Gyfraith yng Nghaerdydd trwy gyfrwng y Gymraeg

 • When? 13:00
 • Where? Ystafell 1.30, Adeilad y Gyfraith

Stands and displays

Dewch i gasglu gwybodaeth am y cyrsiau a chyfarfod â staff a myfyrwyr

 • When? 09:30 - 16:00
 • Where? Y Cyntedd, Adeilad y Gyfraith

Y Gymraeg


Talks

Astudio’r Gymraeg yng Nghaerdydd (i fyfyrwyr iaith gyntaf) – Dr Rhiannon Marks

 • When? 11:00
 • Where? Ystafell 1.69, Adeilad John Percival

Astudio’r Gymraeg yng Nghaerdydd (i fyfyrwyr ail iaith) – Lisa Sheppard

 • When? 11:00
 • Where? Ystafell 1.72, Adeilad John Percival

Stands and displays

Cwrdd ag aelodau o’r staff

 • When? Trwy gydol y dydd
 • Where? Siop Goffi, Adeilad John Percival

Is-raddedigion