Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnodau agored ac ymweliadau

Teithiau hunandywys

Os na allwch chi ddod i’r Diwrnod Agored neu’r Diwrnodau Ymweld, gallwch chi ddilyn taith hunandywys o amgylch y campws.

Beth yw’r daith?

Bydd y daith yn rhoi cyfarwyddiadau clir i’ch cyfeirio chi o amgylch y campws ac yn cyflwyno ffeithiau diddorol am ein cyfleusterau. Rhyw awr y dylai hi bara.

Sylwch: dydy teithiau hunandywys ddim yn cynnwys campws Parc Mynydd Bychan nac ystafelloedd yn y Neuaddau Preswyl.

Llwytho copi i lawr

Llwytho PDF o'r daith hunandywys i lawr

Casglu copi oddi wrthym ni’n bersonol

Os na allwch chi lwytho’r daith hunandywys i lawr, galwch yn y Swyddfa Denu Israddedigion i gasglu copi ohoni - bydd ein staff yn eich cynghori ynghylch ble y dylech chi fynd a beth sydd i’w weld yno.

Y Swyddfa Denu Israddedigion, Prifysgol Caerdydd, Tŷ Deri, 2-4 Park Grove, Caerdydd CF10 3BN

Ffôn: 029 2087 4455 E-bost: enquiry@caerdydd.ac.uk

Oriau agor: Llun – Gwener, 9am - 5pm (ac eithrio gwyliau banc ac wythnos gwyliau’r Nadolig)

Siarad â’r Tiwtoriaid Derbyn

Sylwch: os hoffech chi siarad â thiwtor derbyn yn ystod taith hunandywys, bydd angen i chi wneud eich trefniadau’ch hun â’r Ysgol Academaidd berthnasol.

Is-raddedigion