Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnodau agored ac ymweliadau

Tynnwch lun o’r Ddraig

instadragon_500x280

Bydd Dylan y Ddraig yn crwydro’r campws yn ystod y Diwrnod Agored. Tynnwch lun ohono ac fe allech chi ennill gwobr.

Ble fydd Dylan?

Ef yn unig a ŵyr. Gallai fod wrthi’n dychryn pobl yn Undeb y Myfyrwyr, yn rhoi braw i gerddwyr ar Blas y Parc neu hyd yn oed yn achosi anhrefn ar y bws gwennol.

Beth fydd angen i mi ei wneud?

Tynnu llun o Dylan ar eich camera neu eich ffôn ac anfon eich lluniau atom drwy Instagram neu Twitter a rhoi'r tag "discovercardiff" ar eich llun. Bydd y llun mwyaf gwreiddiol a chreadigol yn ennill hwdi, crys-T neu sgarff swyddogol Prifysgol Caerdydd.

Pryd y caiff enw enillydd y wobr ei gyhoeddi?

Byddwn yn anfon neges at yr enillydd drwy Instagram neu Twitter ychydig ddyddiau ar ôl y Diwrnod Agored.

Ein Diwrnodau Agored nesaf

11 Medi Archebwch le nawr
24 Hydref Archebwch le nawr
Dyddiadau at
y dyfodol        Atgoffwch fi

Is-raddedigion