Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnodau agored ac ymweliadau

Fideos y Diwrnod Agored

Golloch chi un o’r sgyrsiau cyffredinol? Tybed a hoffech chi wirio eto beth o’r wybodaeth a glywsoch chi ar y diwrnod?

Mae ein cyfleuster Gwrando Eto yn gyfle i chi wrando ar rai o sgyrsiau mwyaf poblogaidd y diwrnod.

 

Byw yn Llety’r Brifysgol

Ble fyddwch chi’n byw? Pa ddewisiadau fydd gennych a faint fydd cost y cyfan? At bwy y gallwch chi droi am gymorth a chyngor yn y Brifysgol? Bydd y sgwrs hon, a’r fideo sy’n cyd-fynd â hi, yn ymchwilio i’r amrywiaeth o breswylfeydd yng Nghaerdydd ac yn disgrifio’u hansawdd a’u cost. Bydd hefyd yn disgrifio’r cymorth lles sydd ar gael.

Cyllid Myfyrwyr

Beth yw ffioedd dysgu, benthyciadau cynhaliaeth, grantiau, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau? Sut a phryd y byddwch chi’n gwneud cais, a pha ffynonellau ychwanegol o arian sydd ar gael? Byddwn ni’n bwrw golwg ymarferol ar gyllideb y myfyriwr cyffredin ac yn cynnig ambell air i gall i’ch helpu chi i reoli’ch cyllideb. Sgwrs yw hon i fyfyrwyr cyrsiau israddedig, gan gynnwys darpar fyfyrwyr Meddygaeth a Deintyddiaeth.

Wedi colli’r Diwrnod Agored?

Mae ‘na gyfleodd eraill i ymweld â’r Brifysgol.

Is-raddedigion