Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnodau agored ac ymweliadau

Diwrnod Ymweld: 14 Medi

Visit Day

Gan fod addysg prifysgol yn mynnu’ch bod chi’n buddsoddi cryn dipyn o’ch amser a’ch arian, gwnewch yn siŵr eich bod yn manteisio ar y cyfle i ymweld â ni a’r prifysgolion eraill rydych chi’n eu hystyried.

Amserau agor

10am - 3pm

Beth alla i ei weld a’i wneud ar y diwrnod?

  • Ymweld â’r Ffair Bynciau yn y Neuadd Fawr yn Undeb y Myfyrwyr i gael gwybod popeth y bydd angen i chi ei wybod am ein cyrsiau ni
  • Mynd ar daith o amgylch y campws, y llety ac Undeb y Myfyrwyr
  • Mynd i wrando ar sgyrsiau
  • Galw heibio i’n mannau cyngor

Archebu’ch lle

Anogir ymwelwyr i archebu lle ymlaen llaw i ddod i’r Diwrnod Ymweld ar 14 Medi.

Archebu lle yn y Diwrnod Ymweld

Rhaglen y Diwrnod Ymweld

Important information for Visit Day

Ap symudol

Mae’r ap symudol wedi’i greu’n unswydd i’ch helpu chi i fanteisio i’r eithaf ar ein Diwrnodau Ymweld.

Cael yr ap symudol

Resources

Is-raddedigion