Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnodau agored ac ymweliadau

Cyngor i Ymwelwyr Anabl

Mae Caerdydd wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd hygyrch i bob ymgeisydd, pob myfyriwr a phob ymwelydd.

Os oes gennych chi, neu unrhyw aelod o’ch parti, ofynion arbennig sy’n deillio o anabledd, o gyflwr meddygol neu o anhawster dysgu penodol, defnyddiwch y manylion isod i gysylltu â ni er mwyn i drefniadau priodol allu cael eu gwneud cyn i chi ymweld.

Parcio

Trefnir i leoedd parcio fod ar gael ym maes parcio’r Prif Adeilad i ymwelwyr ag anawsterau symudedd. Caiff y manylion a’r cyfarwyddiadau llawn eu hanfon drwy e-bost (i’r cyfeiriad y byddwch chi wedi’i roi ar y ffurflen archebu) cyn y digwyddiad.

Teithio

Dylai ymwelwyr sydd ag anawsterau symudedd ddod at y Brifysgol ar hyd Plas y Parc a pharcio ym Maes Parcio Prif Adeilad y Brifysgol. I ddefnyddwyr teclynnau Sat Nav, cod post y Prif Adeilad yw CF10 3AT.

Os byddwch chi’n teithio i Gaerdydd ar drên neu fws moethus, ac os hoffech chi gael tacsi sydd â mynediad i gadair olwyn i deithio ynddo i’r Brifysgol, gallwch chi ffonio Capital Black Cabs ar +44 (0)29 20 777 777.

Mapiau Hygyrchedd

Efallai yr hoffech chi edrych ar Fapiau Hygyrchedd y Campws er mwyn gallu cynllunio’ch taith o amgylch adeiladau’r Brifysgol ymlaen llaw. Os bydd gennych chi unrhyw gwestiwn am y ddarpariaeth i fyfyrwyr sydd ag anabledd, cyflwr meddygol neu anhawster dysgu penodol, neu am fynediad i grantiau a chymorth, ewch i’r man cyngor ‘Cyllid a Chymorth Myfyrwyr’ yn y Prif Adeilad. (Sylwch y gall fod llawer o bobl yn y Mannau Cyngor yn y Prif Adeilad rhwng 9.00am ac 1.00pm. Os hoffech chi gael trafodaeth hirach gyda staff y Brifysgol, efallai y byddai’n well i chi fynd yno yn y prynhawn.)

Cynghorion eraill

Efallai yr hoffech chi wybod y bydd bws mini hygyrch ar-alwad drwy’r dydd. I ddefnyddio’r cyfleuster hwnnw, gofynnwch i aelod o’r staff yn y babell dderbyn ym maes parcio’r Prif Adeilad gysylltu â’r gyrrwr drosoch chi. Ar ben hynny, bydd nifer cyfyngedig o gadeiriau olwyn ar gael o’r Prif Adeilad ar y diwrnod, os bydd eu hangen.

Gellir trefnu i raglenni’r Diwrnod Agored fod ar gael mewn fformatau eraill (gan gynnwys Braille, tâp sain neu ffeil testun) os gwneir cais. I gael gwybod rhagor, cysylltwch â’r ganolfan hon:

Y Ganolfan Cymorth Myfyrwyr
50 Plas y Parc
Cathays
CF10 3AT
Ffôn: +44 (0)29 2087 4844
E-bost: disability@cardiff.ac.uk neu dyslexia@cardiff.ac.uk

Is-raddedigion