Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi

Pam Caerdydd?

Rhaid i bawb sy’n mynd i brifysgol dalu ffioedd dysgu a chostau byw. Mae cyllid ar gael gennym ni a chan y llywodraeth i’ch helpu chi i dalu’r costau hynny.

Rhowch gynnig ar ddefnyddio’n cyfrifiannell cyllid

Ffioedd dysgu

Does dim rhaid i’r mwyafrif o fyfyrwyr o’r DU/UE dalu eu ffioedd dysgu ar y cychwyn. Gwybod rhagor.

Ysgoloriaethau

Chwiliwch am wybodaeth am yr ysgoloriaethau sydd ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bwrsariaethau

Mae cymorth ariannol ychwanegol ar gael i fyfyrwyr o gefndir lle mae’r incwm yn is.


{chunk3998}

Gwaith rhan-amser

Mae gan Jobshop ein Hundeb Myfyrwyr swyddi rhan-amser neu achlysurol.

Ewch i Jobshop

Costau byw

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU.

Cyfrifwch y costau byw

Is-raddedigion