Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi

Pam Caerdydd?

Ffioedd Dysgu Benthyciadau a grantiau

Gan y bydd y mwyafrif o fyfyrwyr o’r DU/UE yn gymwys i gael cymorth ariannol i dalu holl gost y ffi dysgu, fydd dim i’w dalu ar y cychwyn. Fyddwch chi ddim yn gorfod talu dim yn ôl tan y byddwch chi wedi graddio ac yn dechrau ennill mwy na £21,000 y flwyddyn.

Bydd y ffordd y gwnewch chi gais am gyllid myfyriwr, a’r pecyn ariannu a fydd ar gael i chi, yn dibynnu ar ble’r ydych chi’n byw. Cliciwch ar y cyswllt perthnasol isod:

Peidiwch â cholli’r cyfle - cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf gan Brifysgol Caerdydd

Is-raddedigion