Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi

Pam Caerdydd?

Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd

Gan ein bod ni’n awyddus i ddenu’r myfyrwyr gorau un, fe drefnwn ni i ryw 100 o Ysgoloriaethau nodedig Prifysgol Caerdydd fod ar gael yn 2013 i’n helpu i sicrhau hynny.

Faint yw gwerth yr ysgoloriaethau?

Mae pob un o Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd yn werth £3,000. Taliadau mewn arian ydyn nhw a does dim prawf modd.

Pryd fydd yr ysgoloriaethau ar gael?

Mae'r ysgoloriaeth ar gael i fyfyrwyr israddedig bydd yn cychwyn astudio yn y brifysgol o Fedi 2013.

Pa bynciau sy’n gymwys i fyfyrwyr gael ysgoloriaethau ar eu cyfer?

I weld rhestr o’r pynciau sy’n gymwys, cliciwch yma.

Pwy fydd yn gymwys i gael yr ysgoloriaethau?

Caiff yr ysgoloriaethau eu dyfarnu i fyfyrwyr o’r DU a fydd yn dod i Brifysgol Caerdydd ym mis Medi 2012 ac yn cymryd un o’r rhaglenni gradd sydd wedi’u dynodi ar gyfer ysgoloriaeth.

I gael ysgoloriaeth, bydd angen i chi wneud hyn:

  • cael graddau AAA yn Safon Uwch (neu gymhwyster arall cyfwerth)
  • bodloni pob agwedd ar eich cynnig
  • derbyn y cynnig o le yng Nghaerdydd yn bendant erbyn 31 Gorffennaf 2012
  • bodloni’n holl delerau ac amodau

Sut ydw i’n gwneud cais am ysgoloriaeth?

Does dim angen i chi wneud cais am unrhyw un o’r ysgoloriaethau hyn. Cyhyd â’ch bod chi, erbyn 31ain Gorffennaf 2012, wedi derbyn yn bendant y cynnig yr ydych chi wedi’i gael i ddilyn rhaglen gradd ddynodedig gan Brifysgol Caerdydd, cewch chi’ch ystyried ar gyfer ysgoloriaeth yn awtomatig.

Pryd y ca’ i wybod fy mod i wedi bod yn llwyddiannus?

Caiff y rhai sy’n llwyddiannus wybod ar bapur cyn gynted â phosibl ym mis Medi 2012.

Os bydda i’n llwyddiannus, pryd y ca’ i fy ysgoloriaeth?

Caiff y myfyrwyr llwyddiannus £1,500 yn eu blwyddyn gyntaf, ac os bydd eu perfformiad academaidd yn dal i fod yn foddhaol, caiff y £1,500 a fydd yn weddill ei dalu mewn rhandaliadau cyfartal ym mhob un o’r gweddill o flynyddoedd eu cwrs.

Sut mae cael gwybod rhagor?

I gael gwybod rhagor am yr ysgoloriaethau, cysylltwch â:
Sheila King: +44 (0)29 2087 9128
Helen Kerrigan: +44 (0)29 2087 9320
E-bost: bursariesandscholarships@caerdydd.ac.uk

Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau

Is-raddedigion