Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi

Pam Caerdydd?

Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg

Hoffech chi gael £3000 yn eich poced am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg?

Prif Ysgoloriaethau sy’n werth £3,000

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig cynlluniau ysgoloriaeth cyfrwng-Cymraeg i israddedigion sy’n astudio’r Gymraeg a’r Gyfraith drwy’r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae dwy ysgoloriaeth a fydd yn werth £3000 (dros dair blynedd) wedi’u dyrannu i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio’r Gymraeg (anrhydedd sengl) yng Nghaerdydd o fis Medi 2015 ymlaen.

Mae dwy ysgoloriaeth arall wedi’u dyrannu i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio’r Gyfraith, a’r Gyfraith gyda’r Gymraeg (cydanrhydedd), ym Mhrifysgol Caerdydd o fis Medi 2015 ymlaen.

Yn achos y rhai sy’n awyddus i astudio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd, caiff yr ysgoloriaethau eu dyfarnu ar sail rhagoriaeth mewn papur arholiad a osodir gan Ysgol y Gymraeg. Caiff ymgeiswyr sefyll yr arholiad dwyawr yn eu hysgol neu eu coleg (gyda chaniatâd y Prifathro neu’r Brifathrawes) neu yn Ysgol y Gymraeg.

Yn achos y rhai sy’n dymuno astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd, dyfernir yr ysgoloriaethau mewn ffordd debyg i’r uchod.

Y dyddiad cau ar gyfer y Brif Ysgoloriaeth (dechrau Medi 2015) yw'r 15fed Ionawr 2015. I gael gwybod rhagor, cysylltwch ag aelodaeth@colegcymraeg.ac.uk neu Ysgol y Gymraeg neu Ysgol y Gyfraith, neu ewch i wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Ysgoloriaethau Cymhelliant sy’n werth £1500

Mae’r Ysgoloriaethau Cymhelliant yn werth £500 y flwyddyn (neu hyd at £1,500 dros dair blynedd) ac yn agored i fyfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf draean (neu o leiaf 40 credyd y flwyddyn) o’u cyrsiau gradd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Y dyddiad cau ar gyfer yr Ysgoloriaeth Cymhelliant (dechrau Medi 2015) yw'r 8fed Fai 2015. I gael gwybod rhagor, cysylltwch ag aelodaeth@colegcymraeg.ac.uk neu gwefan y Coleg Cymraeg.

Mae Ysgoloriaethau Cymhelliant ar gael yn y cyrsiau gradd isod ym Mhrifysgol Caerdydd o fis Medi 2015 ymlaen:

Y Gyfraith
Y Gyfraith a’r Gymraeg
Bioleg
Ecoleg
Swoleg

I gael gwybod rhagor am yr ysgoloriaethau, ac i ddysgu mwy am gyfleoedd i astudio yn Gymraeg, ewch i dudalennau Cangen Caerdydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar ein gwefan.

Is-raddedigion