Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi

Pam Caerdydd?

Ffioedd dysgu

Faint ydym yn ei godi?

Rydym yn codi ffi ddysgu o £9,000 y flwyddyn i fyfyrwyr israddedig newydd sy’n dechrau eu hastudiaethau. Bydd hyn yn sicrhau bod addysgu o safon uchel y Brifysgol, sy’n cael ei arwain gan ymchwil, yn cael ei amddiffyn, a bod y profiad bywiog sy’n cael ei fwynhau gan ein myfyrwyr yn cael ei gynnal a’i wella’n barhaus.

Pa gymorth ariannol sydd ar gael?

Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr o’r Deyrnas Unedig/Undeb Ewropeaidd yn gymwys i gael cymorth ariannol i dalu’r holl ffioedd dysgu. Ni fydd yn ofynnol i chi ad-dalu unrhyw arian nes i chi raddio a dechrau ennill dros £21,000 y flwyddyn.

Cael amcangyfrif sydyn o gyllid

Rhowch eich amgylchiadau yn ein cyfrifiannell cyllid a gallwch gael amcangyfrif sydyn o’ch costau dysgu, ynghyd â’r cyllid sydd ar gael.

Neu, darganfyddwch ragor am eich sefyllfa chi

Hepgor ffi i Geisiwr Lloches

Ar hyn o bryd mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig hepgor ffioedd dysgu ar gyfer israddedigion sy’n geiswyr lloches (lle ni phenderfynwyd eu hachosion eto) sy'n gwneud cais i gael eu derbyn i'r Brifysgol. I ddarganfod os ydych yn gymwys ewch i ymweld â'r tudalennau canolfan cymorth myfyrwyr.

Ysgoloriaethau a bwrsariaethau

Mae Prifysgol Caerdydd yn ymrwymo i sicrhau bod pawb sydd â’r gallu i astudio yng Nghaerdydd yn gallu gwneud hynny, beth bynnag fo’u hamgylchiadau ariannol.  Datblygwyd pecyn cynhwysfawr o ysgoloriaethau a bwrsariaethau i ddarparu cymorth ariannol ychwanegol.

Ffioedd ôl-raddedig

Mae’r ffioedd ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig ar gael yn ein hadran cyllid i raddedigion.

Costau byw

Defnyddiwch ein cyfrifiannell costau byw i gael rhagamcan o’ch treuliau fel myfyriwr.

Peidiwch â cholli’r cyfle - cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf gan Brifysgol Caerdydd

Is-raddedigion