Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cofrestrwch i gael gwybod am ein lleoedd gwag Addasu a Chlirio

Ffioedd ac ariannu

Ar hyn o bryd rwy’n byw yn Lloegr (neu yn rhywle arall yn y DU)

Bydd Prifysgol Caerdydd yn codi ffi flynyddol o £9,000.

Lloegr

Os ydych chi’n byw yn Lloegr ac yn astudio at eich gradd gyntaf, fyddwch chi ddim yn gorfod talu’ch ffi ddysgu ar y cychwyn (rhaid bodloni’r telerau a’r amodau). Gallech chi fod yn gymwys i gael benthyciad ffi dysgu o £9,000 na fyddwch chi’n dechrau ei dalu’n ôl ond pan fyddwch chi wedi gorffen eich astudiaethau ac yn ennill mwy na £21,000 y flwyddyn (rhaid bodloni’r telerau a’r amodau).

Sylwch fod y Senedd yn dal heb gadarnhau’n derfynol y trefniadau cymorth i fyfyrwyr yn Lloegr.

Yr Alban a Gogledd Iwerddon

I gael gwybod am y cymorth ariannol i fyfyrwyr o’r Alban a Gogledd Iwerddon, ewch i’r gwefannau perthnasol isod.

Cyrsiau sy’n ymwneud ag Iechyd

Dros y blynyddoedd diwethaf, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (y GIG) sydd wedi talu ffioedd y myfyrwyr o’r DU/UE sydd wedi cael lleoedd a ariannir gan y GIG i ddilyn cyrsiau iechyd israddedig – Bydwreigiaeth, Ffisiotherapi, Hylendid Deintyddol, Nyrsio, Radiograffeg, Therapi Deintyddol a Therapi Galwedigaethol. Ceir rhagor o wybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael ar NHS website.

Cysylltiadau Defnyddiol

Lloegr
Y We: http://www.sfengland.slc.co.uk/
Ffôn: 0845 300 5090

Gogledd Iwerddon
Y We: www.studentfinanceni.co.uk
Ffôn: 0845 600 0662

Yr Alban
Y We: http://www.saas.gov.uk/
Ffôn: 0300 555 0505

Canolfan Cymorth Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd
Y We: www.caerdydd.ac.uk/studentsupport
Ffôn: 029 2087 4844
E-bost: studentsupportcentre@caerdydd.ac.uk

Is-raddedigion