Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi

Pam Caerdydd?

Rwy’n byw yng Nghymru

Bydd Prifysgol Caerdydd yn codi ffi flynyddol o £9,000. Ond os bodlonan nhw’r telerau a’r amodau, bydd myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru ac yn astudio at eu gradd gyntaf ddim yn gorfod talu eu ffioedd dysgu ar y cychwyn. Gallen nhw fod yn gymwys i gael:

  • grant ffi dysgu o £5,425, nad oes angen ei ad-dalu, gan Lywodraeth Cymru (rhaid bodloni’r telerau a’r amodau).
  • benthyciad ffi dysgu o £3,575 na fyddwch chi’n dechrau ei dalu’n ôl ond pan fyddwch chi wedi gorffen eich astudiaethau ac yn ennill mwy na £21,000 y flwyddyn (rhaid bodloni’r telerau a’r amodau).

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru wedi cyhoeddi rhestr o Gwestiynau Cyffredin ynghylch cyllid myfyrwyr, ac efallai y bydd honno o gymorth i chi.

Cyrsiau sy’n ymwneud ag Iechyd

Dros y blynyddoedd diwethaf, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (y GIG) sydd wedi talu ffioedd y myfyrwyr o’r DU/UE sydd wedi cael lleoedd a ariannir gan y GIG i ddilyn cyrsiau iechyd israddedig – Bydwreigiaeth, Ffisiotherapi, Hylendid Deintyddol, Nyrsio, Radiograffeg, Therapi Deintyddol a Therapi Galwedigaethol. Caiff rhagor o wybodaeth am y cymorth ariannol a fydd ar gael yn 2013/14 ei chyhoeddi ar wefan y GIG maes o law.

Cysylltiadau Defnyddiol

Cyllid Myfyrwyr Cymru
Y We: www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk
Ffôn: 0845 602 8845

Canolfan Cymorth Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd
Y We:
www.caerdydd.ac.uk/studentsupport
Ffôn: 029 2087 4844
E-bost: studentsupportcentre@caerdydd.ac.uk

Cyllid Myfyrwyr Cymru - Cwestiynau Cyffredin

Is-raddedigion