Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi

Pam Caerdydd?

Athrawon a chynghorwyr gyrfa

Mae gennym ni raglen estyn-allan fawr sy’n annog myfyrwyr o wahanol grwpiau oedran i anelu at gael addysg uwch ac i ymbaratoi ar ei chyfer.

Y Gwasanaeth Cyswllt Ysgolion a Cholegau

Bob blwyddyn, bydd ein tîm Cyswllt Ysgolion a Cholegau yn gweithio gyda 240 a rhagor o ysgolion a cholegau i gyflwyno sesiynau gwybodaeth i fyfyrwyr blwyddyn 12 a blwyddyn 13.

Ehangu Mynediad

Byddwn ni’n rhedeg amrywiaeth o raglenni a gweithgareddau i godi dyheadau a hyrwyddo addysg uwch i grwpiau nad oes digon o gynrychioli wedi bod arnyn nhw, yn draddodiadol, yng Nghymru. Fe gânt eu cynnig i fyfyrwyr ym mlynyddoedd 11-13.

Sioe Ffordd Addysg Uwch

Byddwn ni’n gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd (UWIC gynt) i gynyddu’r ymwybyddiaeth o addysg uwch ac i hyrwyddo’i manteision drwy gyflwyno cynulliadau Sioe Ffordd Addysg Uwch i fyfyrwyr blynyddoedd 10 ac 11 yn ysgolion Cymru.

Cynadleddau i athrawon a chynghorwyr gyrfa

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnal cynadleddau i athrawon a chynghorwyr gyrfa i dynnu eu sylw at ein cyfleusterau diweddaraf ac i roi gwybod iddyn nhw am newidiadau ym myd addysg uwch a’r broses ymgeisio. Roedd y cynhadledd diwethaf wedi cymryd lle ar Gorffennaf 2014 -- cliciwch ar y teitl uchod er mwyn gweld y rhaglen.

Diwrnodau agored neu ymweliadau â’r brifysgol

Bydd croeso i grwpiau ysgol a grwpiau coleg archebu lleoedd yn ein Diwrnod Agored ym mis Medi ac fe gynhelir digwyddiadau penodol i’r athrawon a’r cynghorwyr a fydd yn ymweld â ni. Bob blwyddyn, byddwn ni hefyd yn cynnal dau Ddiwrnod Ymweld yn ogystal â’r Diwrnod Agored.

Sign up here to get updates for teachers and careers advisers.

Sign up

Is-raddedigion