Skip to content
Skip to navigation menu

English
Cofrestru am le ar gyfer y Diwrnod Agored, 3 Gorffennaf

Rhieni ac athrawon

Cynhadledd ar gyfer Athrawon a Chynghorwyr

conference

Mae’r gynhadledd yn ddigwyddiad undydd am ddim, gyda’r nod o ddiweddaru athrawon a chynghorwyr gyda gwybodaeth perthnasol ynghylch materion yn effeithio’r sector addysg uwch, a datblygiadau cyffrous ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Roedd y gynhadledd diwethaf ar ddydd Gwener 11fed Orffennaf 2014. Cliciwch ar y botwm ar ochr dde'r dudalen er mwyn gweld y rhaglen.

Nid oes dyddiad wedi ei gadarnhau am y gynhadledd nesaf eto, ond os hoffech chi ddysgu mwy am ddigwyddiadau nesaf Prifysgol Caerdydd, mae croeso i chi ychwanegu'ch enw at ein rhestr bost drwy cysylltu â Katie Jones - JonesK@caerdydd.ac.uk.  

Cynhadledd ar gyfer athrawon a chynghorwyr 2014


Rhaglen: Cynhadledd ar gyfer Athrawon a Chynghorwyr (PDF)

Is-raddedigion