Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi

Pam Caerdydd?

Llety

Sut mae gwneud cais am lety?

Mae’r Brifysgol bob amser wedi rhoi pwys mawr ar ddarparu preswylfeydd o safon. Am fod gennym ni 14 o wahanol Neuaddau Preswyl i ddewis ohonyn nhw, gallwn ni ddarparu ar gyfer amrywiaeth mawr o anghenion. Cewch chi wybod rhagor am y neuaddau preswyl, a gwneud cais am le yn un ohonyn nhw, ar-lein.

Pa mor bell yw’r llety o ganol y ddinas?

Mae amrywiaeth o www.cardiff.ac.uk/for/prospective/ug/services/index.html">breswylfeydd ar gael a’r mwyafrif ohonyn nhw o fewn pellter cerdded neu feicio byr i’r adeiladau academaidd, Undeb y Myfyrwyr a chanol y ddinas.

Ble y bydda i’n byw ar ôl y flwyddyn gyntaf?

Ar ôl eu blwyddyn gyntaf, bydd y mwyafrif o’r myfyrwyr yn rhannu tai myfyrwyr. Mae gan Undeb y Myfyrwyr asiantaeth bwrpasol a all helpu myfyrwyr i ddod o hyd i lety addas.

Is-raddedigion