Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi

Pam Caerdydd?

Gwneud cais ac ymrestru

Sut mae gwneud cais am le i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd?

Os ydych chi’n gwneud cais i ddilyn cwrs israddedig amser-llawn, bydd angen i chi gyflwyno’ch cais ar-lein drwy UCAS.

Rwyf wedi cyflwyno cais am le i astudio yng Nghaerdydd. Pryd y galla i ddisgwyl cael gair yn ôl?

Os ydych chi wedi gwneud cais drwy UCAS, caiff eich cais ei ddilyn ar eich tudalen ‘Track’ ar wefan UCAS, a gallwch chi fewngofnodi iddo i gael gwybod am hynt eich cais. Os ydych chi wedi gwneud cais yn uniongyrchol i’r Brifysgol, fe anfonwn ni e-bost atoch chi cyn gynted ag y byddwn ni wedi prosesu’ch cais. Os ydych chi eisoes wedi cyflwyno’ch cais ar-lein ond yn dymuno anfon gwybodaeth ychwanegol aton ni i ategu’ch cais, gallwch chi wneud hynny drwy lwytho dogfennau ategol i fyny’n uniongyrchol i’ch cyfrif personol drwy’r gwasanaeth derbyn ar-lein neu drwy gysylltu â’r Gofrestrfa.

Rwyf eisoes wedi gwneud cais i astudio yng Nghaerdydd ond hoffwn newid i raglen gradd wahanol. Beth ddylwn i ei wneud?

Cysylltwch â’r Brifysgol yn uniongyrchol drwy e-bostio admissions@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 9999. Bydd staff yn y tîm sy’n derbyn myfyrwyr yn cyfeirio’ch cais i sylw Tiwtor Derbyn eich rhaglen astudio i gael penderfyniad ynghylch a yw’r Brifysgol yn fodlon caniatáu i chi newid eich dewis o raglen. Gall cyrsiau sydd â dyddiadau cau cynharach, a Meddygaeth a Deintyddiaeth yn arbennig, beidio ag ystyried y cais os na fydd ef wedi’i gyflwyno cyn y dyddiad cau i geisiadau.

Rwyf wedi gwneud cais yn uniongyrchol i’r Brifysgol yn hytrach na thrwy UCAS. Sut mae dilyn hynt fy nghais?

Mae pob un o’n rhaglenni astudio israddedig amser-llawn ni’n recriwtio drwy UCAS (ac eithrio’r mynediad uniongyrchol i flwyddyn 4 o’r rhaglen mewn Pensaernïaeth a’r llwybrau mynediad-uniongyrchol cyfochrog i Nyrsio). Os ydych chi wedi gwneud cais yn uniongyrchol, gallwch ddilyn ei hynt drwy wasanaeth ymgeiswyr ar-lein Prifysgol Caerdydd. Fel arall, dylech chi fewngofnodi i’ch cyfrif UCAS i wneud hynny.

Rwyf wedi derbyn cynnig yn barod. Ble mae cael gwybodaeth am ymrestru?

Bydd y tîm Cofnodion Myfyrwyr yn anfon gwybodaeth i chi ychydig wythnosau cyn yr ymrestru. Yn achos ymgeiswyr israddedig, bydd hynny’n digwydd fel rheol yn ystod yr wythnos ar ôl cyhoeddi’r canlyniadau Safon Uwch. Mae gwybodaeth i fyfyrwyr newydd ar gael yn: http://www.caerdydd.ac.uk/for/new/

Rwyf wedi derbyn cynnig, ond hoffwn ohirio dod i brifysgol am flwyddyn. Beth ddylwn i ei wneud?

Cysylltwch â’r Brifysgol yn uniongyrchol drwy e-bostio admissions@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 9999. Bydd staff yn y tîm sy’n derbyn myfyrwyr yn cyfeirio’ch cais i sylw Tiwtor Derbyn y rhaglen astudio berthnasol i gael penderfyniad.

Sut mae rhoi gwybod i chi am newid yn fy nghyfeiriad?

Bydd UCAS yn rhoi gwybod i’r Brifysgol am unrhyw newid yn eich manylion personol wrth iddo ddigwydd. Gallwch chi wneud unrhyw newid o’r math hwnnw drwy’ch cyfrif ‘Track’ gydag UCAS. Bydd hynny’n sicrhau y bydd UCAS yn anfon y manylion diweddaraf yn uniongyrchol i bob un o’r Prifysgolion rydych chi wedi gwneud cais iddyn nhw.

Is-raddedigion