Skip to content
Skip to navigation menu

English
Diwrnod Agored – archebwch eich lle ar gyfer Dydd Gwener 11eg Medi

Pam Caerdydd?

Gwybodaeth am y cyrsiau

Pa gyrsiau rydych chi’n eu cynnig ym Mhrifysgol Caerdydd?

Rydyn ni’n cynnig dros 300 o raglenni gradd a system fodiwlaidd sy’n cynnig llawer iawn o hyblygrwydd a dewis. Bydd llawer o’r rhaglenni’n gadael i chi ohirio’ch dewis arbenigedd tan yr ail flwyddyn ond bydd eraill yn paratoi myfyrwyr yn drylwyr o’r cychwyn cyntaf. Am fod gan y Brifysgol gysylltiadau â mwy na 100 o brifysgolion yn Ewrop, caiff llawer myfyriwr gyfle i astudio dramor.

Beth yw gofynion mynediad y cwrs rwyf wedi’i ddewis?

Bob blwyddyn, byddwn ni’n derbyn rhyw 4,500 o ymgeiswyr israddedig. Daw’r mwyafrif mawr iawn ohonyn nhw o ysgolion a cholegau, ac ar gyfartaledd mae ganddyn nhw dros dair gradd B yn Safon Uwch. I weld gofynion mynediad y cwrs rydych chi wedi’i ddewis, chwiliwch am ofynion mynediad rhaglen y radd honno.

Ble mae cael copi o brosbectws y Brifysgol?

Mae prosbectws 2015 ar gael i’w weld ar-lein fel cylchgrawn digidol rhyngweithiol. Bydd croeso i chi hefyd ofyn am gopi caled ohono, ac fe bostiwn ni hwnnw atoch chi.

Ydych chi’n derbyn myfyrwyr sy’n trosglwyddo? Rwyf wedi cwblhau blwyddyn o ’nghwrs mewn sefydliad arall yn barod.

Mewn rhai achosion, fe dderbyniwn ni fyfyrwyr sy’n trosglwyddo. Bydd angen i chi gysylltu â Thiwtor Derbyn eich cwrs i drafod y posibilrwydd o drosglwyddo. Defnyddiwch y manylion cysylltu ar broffil y cwrs.

Is-raddedigion